Lhostejní l?dé


Už i živočichové kteříživočichové, kteří dříve žiliy v lesích selesích, se rozutekliy neznámo kam. V čČeské rRepublice zřejmně liy zůstalyi lhostejní ke svému okolýí.  Ciykliystických stesekztesekztezekstezek stále přibývá, alepřibývá ale kola se stále ještě nestalyai těmi nejoblíbenějšími dopravními prostředky.  Továrny sice začalyi omezovat vypouštění škodlivíých zplodin alesplodin, alesplodin alezplodin, ale smogu a výparů se obějevuje v ovzduší stále dost.  Také bychom se mělyi zamyislet nad tím, zdatím zda by se auta neměliya vymněnit za kola.  Také lesiy začalyi strádat.  Nejen ovzduší, aleovzduší ale i voda dostává od lidí co protocoproto.   Není vidět, ževidět že by jim vadilo, jakvadilo jak se celý svět snaží, abysnaží aby právě jejich zZemě byla čistá.  Lidé by je měliy přestat znečišťovat a lesníci by je nemělyi zbyitečně kácet. 

V označených částech vyberte správné řešení (35 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018

 

Lhostejní l?dé (klíč k řešení)


Už i živočichové kteříživočichové, kteří dříve žiliy v lesích selesích, se rozutekliy neznámo kam. V čČeské rRepublice zřejmně liy zůstalyi lhostejní ke svému okolýí.  Ciykliystických stesekztesekztezekstezek stále přibývá, alepřibývá ale kola se stále ještě nestalyai těmi nejoblíbenějšími dopravními prostředky.  Továrny sice začalyi omezovat vypouštění škodlivíých zplodin alesplodin, alesplodin alezplodin, ale smogu a výparů se obějevuje v ovzduší stále dost.  Také bychom se mělyi zamyislet nad tím, zdatím zda by se auta neměliya vymněnit za kola.  Také lesiy začalyi strádat.  Nejen ovzduší, aleovzduší ale i voda dostává od lidí co protocoproto.   Není vidět, ževidět že by jim vadilo, jakvadilo jak se celý svět snaží, abysnaží aby právě jejich zZemě byla čistá.  Lidé by je měliy přestat znečišťovat a lesníci by je nemělyi zbyitečně kácet. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018