Lhostejní l?dé


V čČeské rRepublice zřejmně lyi zůstalyi lhostejní ke svému okolýí.  Nejen ovzduší aleovzduší, ale i voda dostává od lidí coprotoco proto.  Továrny sice začaliy omezovat vypouštění škodlivíých splodin alezplodin alesplodin, alezplodin, ale smogu a výparů se obějevuje v ovzduší stále dost.  Cyikliystických stezekztesekztezekstesek stále přibývá alepřibývá, ale kola se stále ještě nestalayi těmi nejoblíbenějšími dopravními prostředky.  Také bychom se měliy zamiyslet nad tím, zdatím zda by se auta nemělayi vymněnit za kola.  Lidé by je mělyi přestat znečišťovat a lesníci by je neměliy zbyitečně kácet.  Není vidět, ževidět že by jim vadilo jakvadilo, jak se celý svět snaží, abysnaží aby právě jejich zZemě byla čistá.  Také lesiy začaliy strádat.   Už i živočichové kteříživočichové, kteří dříve žilyi v lesích selesích, se rozutekliy neznámo kam. 

V označených částech vyberte správné řešení (35 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

Lhostejní l?dé (klíč k řešení)


V čČeské rRepublice zřejmně lyi zůstalyi lhostejní ke svému okolýí.  Nejen ovzduší aleovzduší, ale i voda dostává od lidí coprotoco proto.  Továrny sice začaliy omezovat vypouštění škodlivíých splodin alezplodin alesplodin, alezplodin, ale smogu a výparů se obějevuje v ovzduší stále dost.  Cyikliystických stezekztesekztezekstesek stále přibývá alepřibývá, ale kola se stále ještě nestalayi těmi nejoblíbenějšími dopravními prostředky.  Také bychom se měliy zamiyslet nad tím, zdatím zda by se auta nemělayi vymněnit za kola.  Lidé by je mělyi přestat znečišťovat a lesníci by je neměliy zbyitečně kácet.  Není vidět, ževidět že by jim vadilo jakvadilo, jak se celý svět snaží, abysnaží aby právě jejich zZemě byla čistá.  Také lesiy začaliy strádat.   Už i živočichové kteříživočichové, kteří dříve žilyi v lesích selesích, se rozutekliy neznámo kam. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018