Lhostejní l?dé


 V čČeské Rrepublice zřejmně liy zůstaliy lhostejní ke svému okolíý.  Cyikliystických ztezekstesekztesekstezek stále přibývá alepřibývá, ale kola se stále ještě nestalyai těmi nejoblíbenějšími dopravními prostředky.  Továrny sice začaliy omezovat vypouštění škodlivíých splodin alesplodin, alezplodin alezplodin, ale smogu a výparů se objeěvuje v ovzduší stále dost.  Nejen ovzduší aleovzduší, ale i voda dostává od lidí coprotoco proto.  Už i živočichové, kteříživočichové kteří dříve žilyi v lesích selesích, se rozutekliy neznámo kam.  Také lesiy začalyi strádat.  Lidé by je mělyi přestat znečišťovat a lesníci by je nemělyi zbiytečně kácet.  Také bychom se měliy zamyislet nad tím, zdatím zda by se auta nemělyia vymněnit za kola.  Není vidět ževidět, že by jim vadilo, jakvadilo jak se celý svět snaží, abysnaží aby právě jejich Zzemě byla čistá. 

V označených částech vyberte správné řešení (35 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018

 

Lhostejní l?dé (klíč k řešení)


 V čČeské Rrepublice zřejmně liy zůstaliy lhostejní ke svému okolíý.  Cyikliystických ztezekstesekztesekstezek stále přibývá alepřibývá, ale kola se stále ještě nestalyai těmi nejoblíbenějšími dopravními prostředky.  Továrny sice začaliy omezovat vypouštění škodlivíých splodin alesplodin, alezplodin alezplodin, ale smogu a výparů se objeěvuje v ovzduší stále dost.  Nejen ovzduší aleovzduší, ale i voda dostává od lidí coprotoco proto.  Už i živočichové, kteříživočichové kteří dříve žilyi v lesích selesích, se rozutekliy neznámo kam.  Také lesiy začalyi strádat.  Lidé by je mělyi přestat znečišťovat a lesníci by je nemělyi zbiytečně kácet.  Také bychom se měliy zamyislet nad tím, zdatím zda by se auta nemělyia vymněnit za kola.  Není vidět ževidět, že by jim vadilo, jakvadilo jak se celý svět snaží, abysnaží aby právě jejich Zzemě byla čistá. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018