Lhostejní l?dé


V Ččeské rRepublice zřejmně lyi zůstaliy lhostejní ke svému okolíý.  Už i živočichové, kteříživočichové kteří dříve žilyi v lesích, selesích se rozuteklyi neznámo kam.   Nejen ovzduší aleovzduší, ale i voda dostává od lidí co protocoproto.  Lidé by je mělyi přestat znečišťovat a lesníci by je nemělyi zbiytečně kácet.  Také lesiy začalyi strádat.  Továrny sice začaliy omezovat vypouštění škodlivýích splodin alezplodin alezplodin, alesplodin, ale smogu a výparů se obějevuje v ovzduší stále dost.  Není vidět, ževidět že by jim vadilo, jakvadilo jak se celý svět snaží, abysnaží aby právě jejich zZemě byla čistá.  Ciykliystických ztesekstezekstesekztezek stále přibývá alepřibývá, ale kola se stále ještě nestalyia těmi nejoblíbenějšími dopravními prostředky.  Také bychom se měliy zamiyslet nad tím zdatím, zda by se auta nemělyia vymněnit za kola. 

V označených částech vyberte správné řešení (35 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018

 

Lhostejní l?dé (klíč k řešení)


V Ččeské rRepublice zřejmně lyi zůstaliy lhostejní ke svému okolíý.  Už i živočichové, kteříživočichové kteří dříve žilyi v lesích, selesích se rozuteklyi neznámo kam.   Nejen ovzduší aleovzduší, ale i voda dostává od lidí co protocoproto.  Lidé by je mělyi přestat znečišťovat a lesníci by je nemělyi zbiytečně kácet.  Také lesiy začalyi strádat.  Továrny sice začaliy omezovat vypouštění škodlivýích splodin alezplodin alezplodin, alesplodin, ale smogu a výparů se obějevuje v ovzduší stále dost.  Není vidět, ževidět že by jim vadilo, jakvadilo jak se celý svět snaží, abysnaží aby právě jejich zZemě byla čistá.  Ciykliystických ztesekstezekstesekztezek stále přibývá alepřibývá, ale kola se stále ještě nestalyia těmi nejoblíbenějšími dopravními prostředky.  Také bychom se měliy zamiyslet nad tím zdatím, zda by se auta nemělyia vymněnit za kola. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018