Životní prostředí


Životní prostředí neničí pouze auta, ale iauta ale iauta ale, i mnohé velké továrny kterétovárny, které vypouštějí do ovszduší různé škodlivinyškodlyvinyškodlivyny.  Člověk ničí přírodu, protožepřírodu protože potřebuje stále více zemědělské a stavební půdy, znečišťujepůdy znečišťuje životní prostředí aprostředí, a využívá přírodní zdroje.  Mělyi bychom si uvědomit, žeuvědomit že nejsme na Zzemi sami a, žesami a žesami, a že znečištěním životního prostředí škodíme také rostliynám a živočichůúm.  V tropických, deštnýchtropických deštných pralesýích žije mněř devadesátprocentdevadesát procent všech živočišných a rostlinnných druhů světa, avšaksvěta avšak tato ohromná hojnost je v současnosti ohrožena ničením těchto pralesů.  

V označených částech vyberte správné řešení (19 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

Životní prostředí (klíč k řešení)


Životní prostředí neničí pouze auta, ale iauta ale iauta ale, i mnohé velké továrny kterétovárny, které vypouštějí do ovszduší různé škodlivinyškodlyvinyškodlivyny.  Člověk ničí přírodu, protožepřírodu protože potřebuje stále více zemědělské a stavební půdy, znečišťujepůdy znečišťuje životní prostředí aprostředí, a využívá přírodní zdroje.  Mělyi bychom si uvědomit, žeuvědomit že nejsme na Zzemi sami a, žesami a žesami, a že znečištěním životního prostředí škodíme také rostliynám a živočichůúm.  V tropických, deštnýchtropických deštných pralesýích žije mněř devadesátprocentdevadesát procent všech živočišných a rostlinnných druhů světa, avšaksvěta avšak tato ohromná hojnost je v současnosti ohrožena ničením těchto pralesů.  

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018