Životní prostředí


Životní prostředí neničí pouze auta ale, iauta ale iauta, ale i mnohé velké továrny kterétovárny, které vypouštějí do ovszduší různé škodlivynyškodlivinyškodlyviny.  V tropických deštnýchtropických, deštných pralesíých žije mněř devadesát procentdevadesátprocent všech živočišných a rostlinnných druhů světa, avšaksvěta avšak tato ohromná hojnost je v současnosti ohrožena ničením těchto pralesů.  Mělyi bychom si uvědomit, žeuvědomit že nejsme na zZemi sami a, žesami, a žesami a že znečištěním životního prostředí škodíme také rostlyinám a živočichúům.   Člověk ničí přírodu protožepřírodu, protože potřebuje stále více zemědělské a stavební půdy, znečišťujepůdy znečišťuje životní prostředí aprostředí, a využívá přírodní zdroje. 

V označených částech vyberte správné řešení (19 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018

 

Životní prostředí (klíč k řešení)


Životní prostředí neničí pouze auta ale, iauta ale iauta, ale i mnohé velké továrny kterétovárny, které vypouštějí do ovszduší různé škodlivynyškodlivinyškodlyviny.  V tropických deštnýchtropických, deštných pralesíých žije mněř devadesát procentdevadesátprocent všech živočišných a rostlinnných druhů světa, avšaksvěta avšak tato ohromná hojnost je v současnosti ohrožena ničením těchto pralesů.  Mělyi bychom si uvědomit, žeuvědomit že nejsme na zZemi sami a, žesami, a žesami a že znečištěním životního prostředí škodíme také rostlyinám a živočichúům.   Člověk ničí přírodu protožepřírodu, protože potřebuje stále více zemědělské a stavební půdy, znečišťujepůdy znečišťuje životní prostředí aprostředí, a využívá přírodní zdroje. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018