Životní prostředí


  Člověk ničí přírodu, protožepřírodu protože potřebuje stále více zemědělské a stavební půdy znečišťujepůdy, znečišťuje životní prostředí, aprostředí a využívá přírodní zdroje.  Mělyi bychom si uvědomit, žeuvědomit že nejsme na zZemi sami, a žesami a, žesami a že znečištěním životního prostředí škodíme také rostlyinám a živočichůúm. Životní prostředí neničí pouze auta, ale iauta ale, iauta ale i mnohé velké továrny kterétovárny, které vypouštějí do ovzsduší různé škodlivynyškodlyvinyškodliviny.  V tropických deštnýchtropických, deštných pralesíých žije mněř devadesát procentdevadesátprocent všech živočišných a rostlinnných druhů světa, avšaksvěta avšak tato ohromná hojnost je v současnosti ohrožena ničením těchto pralesů. 

V označených částech vyberte správné řešení (19 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018

 

Životní prostředí (klíč k řešení)


  Člověk ničí přírodu, protožepřírodu protože potřebuje stále více zemědělské a stavební půdy znečišťujepůdy, znečišťuje životní prostředí, aprostředí a využívá přírodní zdroje.  Mělyi bychom si uvědomit, žeuvědomit že nejsme na zZemi sami, a žesami a, žesami a že znečištěním životního prostředí škodíme také rostlyinám a živočichůúm. Životní prostředí neničí pouze auta, ale iauta ale, iauta ale i mnohé velké továrny kterétovárny, které vypouštějí do ovzsduší různé škodlivynyškodlyvinyškodliviny.  V tropických deštnýchtropických, deštných pralesíých žije mněř devadesát procentdevadesátprocent všech živočišných a rostlinnných druhů světa, avšaksvěta avšak tato ohromná hojnost je v současnosti ohrožena ničením těchto pralesů. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018