Zemědělstv? a lesnictv?


Zemědělstvíý a lesnictvíý v největší mýíře utvářejí naši kulturníkůltůrníkultůrníkůlturní krajinu.  Negatyivní vliviy přináší zejména zemědělská velkovýroba, pokudvelkovýroba pokud je spojována s plýítváním chemiyckými prostředky, aprostředky a velkou koncentrací zvířat.  Používání šž mechanizsace víýrazně ovlyivňuje život živočichůú a strukturu půdy jejížpúdy, jejížpúdy jejížpůdy, jejíž částečky snadno podléhají větrné nebovětrné nebo vodní eroziy.  Důúsledkem používání velkého množstvíý průmislovýchprůmyslovíchprůmyslovýchprúmyslových hnojiv a pesticidůpestycidůpesticydů je vnášení ciyzorodých látek do potravních řetězcúů. To se projeví nejen v kvaliy zemědělské produkce aleprodukce, ale také hiynutím volně žijících živočichúů.  

V označených částech vyberte správné řešení (28 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018

 

Zemědělstv? a lesnictv? (klíč k řešení)


Zemědělstvíý a lesnictvíý v největší mýíře utvářejí naši kulturníkůltůrníkultůrníkůlturní krajinu.  Negatyivní vliviy přináší zejména zemědělská velkovýroba, pokudvelkovýroba pokud je spojována s plýítváním chemiyckými prostředky, aprostředky a velkou koncentrací zvířat.  Používání šž mechanizsace víýrazně ovlyivňuje život živočichůú a strukturu půdy jejížpúdy, jejížpúdy jejížpůdy, jejíž částečky snadno podléhají větrné nebovětrné nebo vodní eroziy.  Důúsledkem používání velkého množstvíý průmislovýchprůmyslovíchprůmyslovýchprúmyslových hnojiv a pesticidůpestycidůpesticydů je vnášení ciyzorodých látek do potravních řetězcúů. To se projeví nejen v kvaliy zemědělské produkce aleprodukce, ale také hiynutím volně žijících živočichúů.  

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018