Zemědělstv? a lesnictv?


Zemědělstvýí a lesnictvýí v největší míýře utvářejí naši kůlturníkůltůrníkultůrníkulturní krajinu.  Negatyivní vliviy přináší zejména zemědělská velkovýroba pokudvelkovýroba, pokud je spojována s plíýtváním chemiyckými prostředky aprostředky, a velkou koncentrací zvířat.  Používání žš mechaniszace víýrazně ovliyvňuje život živočichúů a strukturu púdy, jejížpůdy, jejížpúdy jejížpůdy jejíž částečky snadno podléhají větrné nebovětrné nebo vodní erozyi.  Dúůsledkem používání velkého množstvíý prúmyslovýchprůmislovýchprůmyslovýchprůmyslovích hnojiv a pesticidůpestycidůpesticydů je vnášení cyizorodých látek do potravních řetězcúů. To se projeví nejen v kvalyi zemědělské produkce, aleprodukce ale také hyinutím volně žijících živočichůú.  

V označených částech vyberte správné řešení (28 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018

 

Zemědělstv? a lesnictv? (klíč k řešení)


Zemědělstvýí a lesnictvýí v největší míýře utvářejí naši kůlturníkůltůrníkultůrníkulturní krajinu.  Negatyivní vliviy přináší zejména zemědělská velkovýroba pokudvelkovýroba, pokud je spojována s plíýtváním chemiyckými prostředky aprostředky, a velkou koncentrací zvířat.  Používání žš mechaniszace víýrazně ovliyvňuje život živočichúů a strukturu púdy, jejížpůdy, jejížpúdy jejížpůdy jejíž částečky snadno podléhají větrné nebovětrné nebo vodní erozyi.  Dúůsledkem používání velkého množstvíý prúmyslovýchprůmislovýchprůmyslovýchprůmyslovích hnojiv a pesticidůpestycidůpesticydů je vnášení cyizorodých látek do potravních řetězcúů. To se projeví nejen v kvalyi zemědělské produkce, aleprodukce ale také hyinutím volně žijících živočichůú.  

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018