Zemědělstv? a lesnictv?


Zemědělstvýí a lesnictvýí v největší míýře utvářejí naši kulturníkůltůrníkůlturníkultůrní krajinu.  Negatyivní vlivyi přináší zejména zemědělská velkovýroba pokudvelkovýroba, pokud je spojována s plýítváním chemyickými prostředky, aprostředky a velkou koncentrací zvířat.  Používání žš mechaniszace výírazně ovlyivňuje život živočichůú a strukturu púdy, jejížpůdy jejížpůdy, jejížpúdy jejíž částečky snadno podléhají větrné nebovětrné nebo vodní erozyi.  Důúsledkem používání velkého množstvýí průmyslovýchprůmislovýchprúmyslovýchprůmyslovích hnojiv a pestycidůpesticidůpesticydů je vnášení cyizorodých látek do potravních řetězcúů. To se projeví nejen v kvalyi zemědělské produkce aleprodukce, ale také hiynutím volně žijících živočichůú.  

V označených částech vyberte správné řešení (28 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018

 

Zemědělstv? a lesnictv? (klíč k řešení)


Zemědělstvýí a lesnictvýí v největší míýře utvářejí naši kulturníkůltůrníkůlturníkultůrní krajinu.  Negatyivní vlivyi přináší zejména zemědělská velkovýroba pokudvelkovýroba, pokud je spojována s plýítváním chemyickými prostředky, aprostředky a velkou koncentrací zvířat.  Používání žš mechaniszace výírazně ovlyivňuje život živočichůú a strukturu púdy, jejížpůdy jejížpůdy, jejížpúdy jejíž částečky snadno podléhají větrné nebovětrné nebo vodní erozyi.  Důúsledkem používání velkého množstvýí průmyslovýchprůmislovýchprúmyslovýchprůmyslovích hnojiv a pestycidůpesticidůpesticydů je vnášení cyizorodých látek do potravních řetězcúů. To se projeví nejen v kvalyi zemědělské produkce aleprodukce, ale také hiynutím volně žijících živočichůú.  

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018