Zemědělstv? a lesnictv?


Zemědělstvíý a lesnictvýí v největší míýře utvářejí naši kůlturníkůltůrníkulturníkultůrní krajinu.  Negatiyvní vliviy přináší zejména zemědělská velkovýroba, pokudvelkovýroba pokud je spojována s plýítváním chemyickými prostředky, aprostředky a velkou koncentrací zvířat.  Používání žš mechaniszace víýrazně ovlyivňuje život živočichúů a strukturu púdy, jejížpůdy jejížpůdy, jejížpúdy jejíž částečky snadno podléhají větrné nebovětrné nebo vodní erozyi.  Důúsledkem používání velkého množstvíý průmislovýchprůmyslovýchprúmyslovýchprůmyslovích hnojiv a pesticidůpestycidůpesticydů je vnášení cyizorodých látek do potravních řetězcůú. To se projeví nejen v kvaliy zemědělské produkce, aleprodukce ale také hyinutím volně žijících živočichúů.  

V označených částech vyberte správné řešení (28 úloh).
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

Zemědělstv? a lesnictv? (klíč k řešení)


Zemědělstvíý a lesnictvýí v největší míýře utvářejí naši kůlturníkůltůrníkulturníkultůrní krajinu.  Negatiyvní vliviy přináší zejména zemědělská velkovýroba, pokudvelkovýroba pokud je spojována s plýítváním chemyickými prostředky, aprostředky a velkou koncentrací zvířat.  Používání žš mechaniszace víýrazně ovlyivňuje život živočichúů a strukturu púdy, jejížpůdy jejížpůdy, jejížpúdy jejíž částečky snadno podléhají větrné nebovětrné nebo vodní erozyi.  Důúsledkem používání velkého množstvíý průmislovýchprůmyslovýchprúmyslovýchprůmyslovích hnojiv a pesticidůpestycidůpesticydů je vnášení cyizorodých látek do potravních řetězcůú. To se projeví nejen v kvaliy zemědělské produkce, aleprodukce ale také hyinutím volně žijících živočichúů.  

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018