V ulici..


V ulici, kdeV ulici kde byidlím, bylo vloni otevřeno nové knihkupectví. Jeho víýloha je plná lákavých knihch, vyi v ní i portréty nejznámnějších spyisovatelů, a tak není divu žedivu, že viyvolává zájem kolem jdoucíchkolemjdoucích. Každodennně před ní postávají skupiynky dětí a dospělýích, aby se seznámilyi s nabýídkou nových knichh. Kdo se rozhodne ke koupi vejdekoupi, vejde dovnitř. I já jsem tady chtěl koupiyt vVánoční dárky pro své mladčší sourozence. Bratrovyi a sestřiny úsměviy při rozbalování dárkúůpřesvědčilyi, že jsem koupyil rozumně. Sestru zaujalyi eErbenovyi pohádky, protože jsou plné fantazie, a bratrovyi se velmi líbilyi příběhy hrdinných iIndiánských náčelníků. Mně darovalyi rodiče velmi pěkný obrázkový atlas sSvěta. Způsobil mi radost a protoradost, a proto jsem si jej hned začal s bratrem prohlížet. Kdykoliv jdu nyní kolem knihkupectví,dívám se jakése, jaké novinky se tam zase objeviliy. 

V označených částech vyberte správné řešení (37 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

V ulici.. (klíč k řešení)


V ulici, kdeV ulici kde byidlím, bylo vloni otevřeno nové knihkupectví. Jeho víýloha je plná lákavých knihch, vyi v ní i portréty nejznámnějších spyisovatelů, a tak není divu žedivu, že viyvolává zájem kolem jdoucíchkolemjdoucích. Každodennně před ní postávají skupiynky dětí a dospělýích, aby se seznámilyi s nabýídkou nových knichh. Kdo se rozhodne ke koupi vejdekoupi, vejde dovnitř. I já jsem tady chtěl koupiyt vVánoční dárky pro své mladčší sourozence. Bratrovyi a sestřiny úsměviy při rozbalování dárkúůpřesvědčilyi, že jsem koupyil rozumně. Sestru zaujalyi eErbenovyi pohádky, protože jsou plné fantazie, a bratrovyi se velmi líbilyi příběhy hrdinných iIndiánských náčelníků. Mně darovalyi rodiče velmi pěkný obrázkový atlas sSvěta. Způsobil mi radost a protoradost, a proto jsem si jej hned začal s bratrem prohlížet. Kdykoliv jdu nyní kolem knihkupectví,dívám se jakése, jaké novinky se tam zase objeviliy. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019