V ulici..


V ulici kdeV ulici, kde byidlím, bylo vloni otevřeno nové knihkupectví. Jeho výíloha je plná lákavých knichh, vyi v ní i portréty nejznámnějších spiysovatelů, a tak není divu, žedivu že viyvolává zájem kolem jdoucíchkolemjdoucích. Každodennně před ní postávají skupyinky dětí a dospělíých, aby se seznámiliy s nabýídkou nových knihch. Kdo se rozhodne ke koupi, vejdekoupi vejde dovnitř. I já jsem tady chtěl koupiyt Vvánoční dárky pro své mladčší sourozence. Bratroviy a sestřiny úsměviy při rozbalování dárkúůpřesvědčilyi, že jsem koupyil rozumně. Sestru zaujalyi eErbenovyi pohádky, protože jsou plné fantazie, a bratrovyi se velmi líbilyi příběhy hrdinných Iindiánských náčelníků. Mně darovalyi rodiče velmi pěkný obrázkový atlas sSvěta. Způsobil mi radost, a protoradost a proto jsem si jej hned začal s bratrem prohlížet. Kdykoliv jdu nyní kolem knihkupectví,dívám se jakése, jaké novinky se tam zase objevilyi. 

V označených částech vyberte správné řešení (37 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

V ulici.. (klíč k řešení)


V ulici kdeV ulici, kde byidlím, bylo vloni otevřeno nové knihkupectví. Jeho výíloha je plná lákavých knichh, vyi v ní i portréty nejznámnějších spiysovatelů, a tak není divu, žedivu že viyvolává zájem kolem jdoucíchkolemjdoucích. Každodennně před ní postávají skupyinky dětí a dospělíých, aby se seznámiliy s nabýídkou nových knihch. Kdo se rozhodne ke koupi, vejdekoupi vejde dovnitř. I já jsem tady chtěl koupiyt Vvánoční dárky pro své mladčší sourozence. Bratroviy a sestřiny úsměviy při rozbalování dárkúůpřesvědčilyi, že jsem koupyil rozumně. Sestru zaujalyi eErbenovyi pohádky, protože jsou plné fantazie, a bratrovyi se velmi líbilyi příběhy hrdinných Iindiánských náčelníků. Mně darovalyi rodiče velmi pěkný obrázkový atlas sSvěta. Způsobil mi radost, a protoradost a proto jsem si jej hned začal s bratrem prohlížet. Kdykoliv jdu nyní kolem knihkupectví,dívám se jakése, jaké novinky se tam zase objevilyi. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019