Karel Čapek -110 let


V roce 2000 jsme vzpomínalyi 110. výročí110 výročí narození Karla Čapka významnéhoČapka, významného představitele naší Ččeské literatury. Byl syinem venkovského lékaře alékaře, a viyrostl v harmoniyckém rodinnném prostředí. Jeho dva sourozenci bylyi později také literárně činnní. Rodištěm Karla Capka jsou mMalé Svatoňovice. Během svýích studií pobýíval však i v různých nNěmeckých a fFrancouzských městech, aměstech a tak mohl zblýízka poznávat Eevropský život a kulturu. Na sklonku Pprvní Ssvětové Vválky zacal pracovat jako noviynář, a to v Nnárodních liystech a v lLidových novinách. Čapek se stal uznávaným autorem nově vzniklé republiky, jejížrepubliky jejíž poliytiku publiycisticky propagoval. Působilyi na něj zejména blýízké vztahy k tehdejšímu prezisidentu Masariykovi. V třicátých letech byl Karel Čapek jedním z předních obhájcůů demokracieije proti fašismu, a proto se na něho soustřeďovalyi úůtoky reakce, které dosáhly vrcholu v době kolem mnichovských událostí. Jeho divadelní hry mMatka a bBílá nNemoc, které jsou u našeho obyivatelstva oblýíbené dodnes, varují před hrůúzami válečné vřavyi. O vVánocích roku 1938 Karel Čapek zemřel a jeho smrt byla do jisté míry syimbolická, neboť se sztrátou státní samostatnosti odcházel spisovatel jenžspisovatel, jenž pomáhal utvářet kulturní profiyl mladého Ččeskoslovenska a plně věřil ve štastnou budoucnost tohoto státu. 

V označených částech vyberte správné řešení (50 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.09.2019

 

Karel Čapek -110 let (klíč k řešení)


V roce 2000 jsme vzpomínalyi 110. výročí110 výročí narození Karla Čapka významnéhoČapka, významného představitele naší Ččeské literatury. Byl syinem venkovského lékaře alékaře, a viyrostl v harmoniyckém rodinnném prostředí. Jeho dva sourozenci bylyi později také literárně činnní. Rodištěm Karla Capka jsou mMalé Svatoňovice. Během svýích studií pobýíval však i v různých nNěmeckých a fFrancouzských městech, aměstech a tak mohl zblýízka poznávat Eevropský život a kulturu. Na sklonku Pprvní Ssvětové Vválky zacal pracovat jako noviynář, a to v Nnárodních liystech a v lLidových novinách. Čapek se stal uznávaným autorem nově vzniklé republiky, jejížrepubliky jejíž poliytiku publiycisticky propagoval. Působilyi na něj zejména blýízké vztahy k tehdejšímu prezisidentu Masariykovi. V třicátých letech byl Karel Čapek jedním z předních obhájcůů demokracieije proti fašismu, a proto se na něho soustřeďovalyi úůtoky reakce, které dosáhly vrcholu v době kolem mnichovských událostí. Jeho divadelní hry mMatka a bBílá nNemoc, které jsou u našeho obyivatelstva oblýíbené dodnes, varují před hrůúzami válečné vřavyi. O vVánocích roku 1938 Karel Čapek zemřel a jeho smrt byla do jisté míry syimbolická, neboť se sztrátou státní samostatnosti odcházel spisovatel jenžspisovatel, jenž pomáhal utvářet kulturní profiyl mladého Ččeskoslovenska a plně věřil ve štastnou budoucnost tohoto státu. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.09.2019