Karel Čapek -110 let


V roce 2000 jsme vzpomínalyi 110. výročí110 výročí narození Karla Čapka významnéhoČapka, významného představitele naší Ččeské literatury. Byl syinem venkovského lékaře, alékaře a vyirostl v harmoniyckém rodinnném prostředí. Jeho dva sourozenci bylyi později také literárně činnní. Rodištěm Karla Capka jsou Mmalé Svatoňovice. Během svíých studií pobýíval však i v různých Nněmeckých a Ffrancouzských městech, aměstech a tak mohl zblíýzka poznávat Eevropský život a kulturu. Na sklonku Pprvní sSvětové vVálky zacal pracovat jako novyinář, a to v Nnárodních liystech a v Llidových novinách. Čapek se stal uznávaným autorem nově vzniklé republiky, jejížrepubliky jejíž poliytiku publyicisticky propagoval. Působilyi na něj zejména blýízké vztahy k tehdejšímu prezisidentu Masariykovi. V třicátých letech byl Karel Čapek jedním z předních obhájcůů demokracijeie proti fašismu, a proto se na něho soustřeďovaliy ůútoky reakce, které dosáhly vrcholu v době kolem mnichovských událostí. Jeho divadelní hry Mmatka a Bbílá nNemoc, které jsou u našeho obiyvatelstva oblíýbené dodnes, varují před hrúůzami válečné vřavyi. O Vvánocích roku 1938 Karel Čapek zemřel a jeho smrt byla do jisté míry siymbolická, neboť se zstrátou státní samostatnosti odcházel spisovatel, jenžspisovatel jenž pomáhal utvářet kulturní profiyl mladého čČeskoslovenska a plně věřil ve štastnou budoucnost tohoto státu. 

V označených částech vyberte správné řešení (50 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Karel Čapek -110 let (klíč k řešení)


V roce 2000 jsme vzpomínalyi 110. výročí110 výročí narození Karla Čapka významnéhoČapka, významného představitele naší Ččeské literatury. Byl syinem venkovského lékaře, alékaře a vyirostl v harmoniyckém rodinnném prostředí. Jeho dva sourozenci bylyi později také literárně činnní. Rodištěm Karla Capka jsou Mmalé Svatoňovice. Během svíých studií pobýíval však i v různých Nněmeckých a Ffrancouzských městech, aměstech a tak mohl zblíýzka poznávat Eevropský život a kulturu. Na sklonku Pprvní sSvětové vVálky zacal pracovat jako novyinář, a to v Nnárodních liystech a v Llidových novinách. Čapek se stal uznávaným autorem nově vzniklé republiky, jejížrepubliky jejíž poliytiku publyicisticky propagoval. Působilyi na něj zejména blýízké vztahy k tehdejšímu prezisidentu Masariykovi. V třicátých letech byl Karel Čapek jedním z předních obhájcůů demokracijeie proti fašismu, a proto se na něho soustřeďovaliy ůútoky reakce, které dosáhly vrcholu v době kolem mnichovských událostí. Jeho divadelní hry Mmatka a Bbílá nNemoc, které jsou u našeho obiyvatelstva oblíýbené dodnes, varují před hrúůzami válečné vřavyi. O Vvánocích roku 1938 Karel Čapek zemřel a jeho smrt byla do jisté míry siymbolická, neboť se zstrátou státní samostatnosti odcházel spisovatel, jenžspisovatel jenž pomáhal utvářet kulturní profiyl mladého čČeskoslovenska a plně věřil ve štastnou budoucnost tohoto státu. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019