Zima podle Josefa Lady


Když napadl první sníh, říkalyi starší, že Martin přijel na bíýlém koni, a děti si vypočítaliy, kdy už zase přijde mMikuláš. Mívalyi před jeho příchodem takový příjemný strach, bályi se jeho metliy i jeho chlupatého sluhy čerta alečerta, ale zase se těšilyi na dárky, kterédárky které jim nadělí. K nezbiytným zimním klukovským zábavám patřiliy byitvy, při kterých se bojovalo sněhovýmyi koulemiy. Dobře uhnětené koule létaliy jako krupobiytí, ale bojovníci dovedli hbyi uhýbat, auhýbat a tak jen někdy žuchla koule do tlustého kabátu. Ale běda, když koule vlétla do okna! Řinkot skla býíval vždy znamením k přerušení boje a obě válčící strany se hleděliy co nejrychleji spasit ůútěkem, aby nemuselyi platit náhradu. Tyto byitvy byliy připravovány s velkou dúůkladností a s využitím všech možných sil. Menší kluci a děvčata dělalyi koule a ty se dováželyi bojovníkům, aby se nemuseli zdržovat děláním střeliva a mohliy tak vyvyinout prudší palbu. Také stavení sněhuláků náleželo k oblíbeným zimním zábavám. Téměř před každým domem stával sněhulák. Někde stáliy i dva sněhuláci vedle sebe, abysebe aby se jim nestýskalo a mohliy si povíídat. 

V označených částech vyberte správné řešení (34 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  16.12.2018

 

Zima podle Josefa Lady (klíč k řešení)


Když napadl první sníh, říkalyi starší, že Martin přijel na bíýlém koni, a děti si vypočítaliy, kdy už zase přijde mMikuláš. Mívalyi před jeho příchodem takový příjemný strach, bályi se jeho metliy i jeho chlupatého sluhy čerta alečerta, ale zase se těšilyi na dárky, kterédárky které jim nadělí. K nezbiytným zimním klukovským zábavám patřiliy byitvy, při kterých se bojovalo sněhovýmyi koulemiy. Dobře uhnětené koule létaliy jako krupobiytí, ale bojovníci dovedli hbyi uhýbat, auhýbat a tak jen někdy žuchla koule do tlustého kabátu. Ale běda, když koule vlétla do okna! Řinkot skla býíval vždy znamením k přerušení boje a obě válčící strany se hleděliy co nejrychleji spasit ůútěkem, aby nemuselyi platit náhradu. Tyto byitvy byliy připravovány s velkou dúůkladností a s využitím všech možných sil. Menší kluci a děvčata dělalyi koule a ty se dováželyi bojovníkům, aby se nemuseli zdržovat děláním střeliva a mohliy tak vyvyinout prudší palbu. Také stavení sněhuláků náleželo k oblíbeným zimním zábavám. Téměř před každým domem stával sněhulák. Někde stáliy i dva sněhuláci vedle sebe, abysebe aby se jim nestýskalo a mohliy si povíídat. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  16.12.2018