Zima podle Josefa Lady


Když napadl první sníh, říkalyi starší, že Martin přijel na bíýlém koni, a děti si vypočítalyi, kdy už zase přijde Mmikuláš. Mívaliy před jeho příchodem takový příjemný strach, báliy se jeho metlyi i jeho chlupatého sluhy čerta, alečerta ale zase se těšiliy na dárky kterédárky, které jim nadělí. K nezbiytným zimním klukovským zábavám patřilyi biytvy, při kterých se bojovalo sněhovýmyi koulemyi. Dobře uhnětené koule létalyi jako krupobyití, ale bojovníci dovedli hbiy uhýbat auhýbat, a tak jen někdy žuchla koule do tlustého kabátu. Ale běda, když koule vlétla do okna! Řinkot skla bíýval vždy znamením k přerušení boje a obě válčící strany se hleděliy co nejrychleji spasit úůtěkem, aby nemuselyi platit náhradu. Tyto byitvy byliy připravovány s velkou důúkladností a s využitím všech možných sil. Menší kluci a děvčata dělaliy koule a ty se dováželiy bojovníkům, aby se nemuseli zdržovat děláním střeliva a mohliy tak vyviynout prudší palbu. Také stavení sněhuláků náleželo k oblíbeným zimním zábavám. Téměř před každým domem stával sněhulák. Někde stáliy i dva sněhuláci vedle sebe, abysebe aby se jim nestýskalo a mohliy si povíídat. 

V označených částech vyberte správné řešení (34 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.03.2019

 

Zima podle Josefa Lady (klíč k řešení)


Když napadl první sníh, říkalyi starší, že Martin přijel na bíýlém koni, a děti si vypočítalyi, kdy už zase přijde Mmikuláš. Mívaliy před jeho příchodem takový příjemný strach, báliy se jeho metlyi i jeho chlupatého sluhy čerta, alečerta ale zase se těšiliy na dárky kterédárky, které jim nadělí. K nezbiytným zimním klukovským zábavám patřilyi biytvy, při kterých se bojovalo sněhovýmyi koulemyi. Dobře uhnětené koule létalyi jako krupobyití, ale bojovníci dovedli hbiy uhýbat auhýbat, a tak jen někdy žuchla koule do tlustého kabátu. Ale běda, když koule vlétla do okna! Řinkot skla bíýval vždy znamením k přerušení boje a obě válčící strany se hleděliy co nejrychleji spasit úůtěkem, aby nemuselyi platit náhradu. Tyto byitvy byliy připravovány s velkou důúkladností a s využitím všech možných sil. Menší kluci a děvčata dělaliy koule a ty se dováželiy bojovníkům, aby se nemuseli zdržovat děláním střeliva a mohliy tak vyviynout prudší palbu. Také stavení sněhuláků náleželo k oblíbeným zimním zábavám. Téměř před každým domem stával sněhulák. Někde stáliy i dva sněhuláci vedle sebe, abysebe aby se jim nestýskalo a mohliy si povíídat. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.03.2019