Zima podle Josefa Lady


Když napadl první sníh, říkalyi starší, že Martin přijel na býílém koni, a děti si vypočítalyi, kdy už zase přijde Mmikuláš. Mívalyi před jeho příchodem takový příjemný strach, bályi se jeho metliy i jeho chlupatého sluhy čerta alečerta, ale zase se těšiliy na dárky kterédárky, které jim nadělí. K nezbyitným zimním klukovským zábavám patřilyi byitvy, při kterých se bojovalo sněhovýmiy koulemyi. Dobře uhnětené koule létalyi jako krupobyití, ale bojovníci dovedli hbiy uhýbat auhýbat, a tak jen někdy žuchla koule do tlustého kabátu. Ale běda, když koule vlétla do okna! Řinkot skla býíval vždy znamením k přerušení boje a obě válčící strany se hledělyi co nejrychleji spasit ůútěkem, aby nemuseliy platit náhradu. Tyto biytvy bylyi připravovány s velkou dúůkladností a s využitím všech možných sil. Menší kluci a děvčata dělaliy koule a ty se dováželiy bojovníkům, aby se nemuseli zdržovat děláním střeliva a mohlyi tak vyvyinout prudší palbu. Také stavení sněhuláků náleželo k oblíbeným zimním zábavám. Téměř před každým domem stával sněhulák. Někde stályi i dva sněhuláci vedle sebe abysebe, aby se jim nestýskalo a mohliy si povíídat. 

V označených částech vyberte správné řešení (34 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  21.05.2018

 

Zima podle Josefa Lady (klíč k řešení)


Když napadl první sníh, říkalyi starší, že Martin přijel na býílém koni, a děti si vypočítalyi, kdy už zase přijde Mmikuláš. Mívalyi před jeho příchodem takový příjemný strach, bályi se jeho metliy i jeho chlupatého sluhy čerta alečerta, ale zase se těšiliy na dárky kterédárky, které jim nadělí. K nezbyitným zimním klukovským zábavám patřilyi byitvy, při kterých se bojovalo sněhovýmiy koulemyi. Dobře uhnětené koule létalyi jako krupobyití, ale bojovníci dovedli hbiy uhýbat auhýbat, a tak jen někdy žuchla koule do tlustého kabátu. Ale běda, když koule vlétla do okna! Řinkot skla býíval vždy znamením k přerušení boje a obě válčící strany se hledělyi co nejrychleji spasit ůútěkem, aby nemuseliy platit náhradu. Tyto biytvy bylyi připravovány s velkou dúůkladností a s využitím všech možných sil. Menší kluci a děvčata dělaliy koule a ty se dováželiy bojovníkům, aby se nemuseli zdržovat děláním střeliva a mohlyi tak vyvyinout prudší palbu. Také stavení sněhuláků náleželo k oblíbeným zimním zábavám. Téměř před každým domem stával sněhulák. Někde stályi i dva sněhuláci vedle sebe abysebe, aby se jim nestýskalo a mohliy si povíídat. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  21.05.2018