Volba krále


Volba Jiřího z Poděbrad za Kkrále Ččeského. V březnu tohoto roku, kdyroku kdy měl být zvolen nový Ččeský kKrál, si Ppraha brziyčko zrána přivstala. Ulicemi, kteréUlicemi které bylyi jindy rannní dobou kliydné, míhalyi se nejrůúznější domácí lyi i cizinci. A všichni zblízka, i zdálizblízka i zdáli mířiliy na sStaroměstské náměstí k rRadnici, kde měl sněm svými hlasiy rozhodnout o čČeském Kkráli. Tady se také zastavovalyi a slévalyi všechny proudy, které sem směřovalyi, a všichni s napějetím očekávaliy nadcházející miynuty. SZhromáždění lidé stályi nejdříve ve skupiynách, pak už se shlukovalyi v zástupiy, které postupně rostlyy v davyi. Náměstí i podloubíý bylyi už zcela plné v oknechplné, v oknech i vyikýřích byla hlava na hlavě a na střechách tu a tam vyiselyi odvážní zvědavci. V tomVtom se strhne v jedné z klyikatých sStaroměstských ulic hromovíý výíkřik a blíýží se kupředu. To pozdravují pana Jiříka. Zprava i zleva je víýtán tak jakotak, jako se víýtají lidé zvláště milíý. Pan Jiřík před radnicí seskočil zs koně a vešel. Sněm dlouho jednal, nežjednal než všichni ve shodě před novým králem poklekliy. A pak odněkud z výše zazněl Kkrálovský zvon a jako rozpoutaná bouře zahlaholiyl z náměstí mohutný jásot. 

V označených částech vyberte správné řešení (55 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.01.2019

 

Volba krále (klíč k řešení)


Volba Jiřího z Poděbrad za Kkrále Ččeského. V březnu tohoto roku, kdyroku kdy měl být zvolen nový Ččeský kKrál, si Ppraha brziyčko zrána přivstala. Ulicemi, kteréUlicemi které bylyi jindy rannní dobou kliydné, míhalyi se nejrůúznější domácí lyi i cizinci. A všichni zblízka, i zdálizblízka i zdáli mířiliy na sStaroměstské náměstí k rRadnici, kde měl sněm svými hlasiy rozhodnout o čČeském Kkráli. Tady se také zastavovalyi a slévalyi všechny proudy, které sem směřovalyi, a všichni s napějetím očekávaliy nadcházející miynuty. SZhromáždění lidé stályi nejdříve ve skupiynách, pak už se shlukovalyi v zástupiy, které postupně rostlyy v davyi. Náměstí i podloubíý bylyi už zcela plné v oknechplné, v oknech i vyikýřích byla hlava na hlavě a na střechách tu a tam vyiselyi odvážní zvědavci. V tomVtom se strhne v jedné z klyikatých sStaroměstských ulic hromovíý výíkřik a blíýží se kupředu. To pozdravují pana Jiříka. Zprava i zleva je víýtán tak jakotak, jako se víýtají lidé zvláště milíý. Pan Jiřík před radnicí seskočil zs koně a vešel. Sněm dlouho jednal, nežjednal než všichni ve shodě před novým králem poklekliy. A pak odněkud z výše zazněl Kkrálovský zvon a jako rozpoutaná bouře zahlaholiyl z náměstí mohutný jásot. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.01.2019