Volba krále


Volba Jiřího z Poděbrad za kKrále čČeského. V březnu tohoto roku kdyroku, kdy měl být zvolen nový Ččeský kKrál, si Ppraha brziyčko zrána přivstala. Ulicemi kteréUlicemi, které bylyi jindy rannní dobou klyidné, míhaliy se nejrůúznější domácí lyi i cizinci. A všichni zblízka, i zdálizblízka i zdáli mířilyi na sStaroměstské náměstí k rRadnici, kde měl sněm svými hlasiy rozhodnout o čČeském kKráli. Tady se také zastavovaliy a slévaliy všechny proudy, které sem směřovalyi, a všichni s napějetím očekávalyi nadcházející myinuty. ZShromáždění lidé stályi nejdříve ve skupyinách, pak už se shlukovalyi v zástupyi, které postupně rostlyy v daviy. Náměstí i podloubíý bylyi už zcela plné v oknechplné, v oknech i vyikýřích byla hlava na hlavě a na střechách tu a tam vyiseliy odvážní zvědavci. V tomVtom se strhne v jedné z klyikatých Sstaroměstských ulic hromovíý výíkřik a blíýží se kupředu. To pozdravují pana Jiříka. Zprava i zleva je výítán tak, jakotak jako se víýtají lidé zvláště milýí. Pan Jiřík před radnicí seskočil sz koně a vešel. Sněm dlouho jednal nežjednal, než všichni ve shodě před novým králem pokleklyi. A pak odněkud z výše zazněl kKrálovský zvon a jako rozpoutaná bouře zahlaholiyl z náměstí mohutný jásot. 

V označených částech vyberte správné řešení (55 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2019

 

Volba krále (klíč k řešení)


Volba Jiřího z Poděbrad za kKrále čČeského. V březnu tohoto roku kdyroku, kdy měl být zvolen nový Ččeský kKrál, si Ppraha brziyčko zrána přivstala. Ulicemi kteréUlicemi, které bylyi jindy rannní dobou klyidné, míhaliy se nejrůúznější domácí lyi i cizinci. A všichni zblízka, i zdálizblízka i zdáli mířilyi na sStaroměstské náměstí k rRadnici, kde měl sněm svými hlasiy rozhodnout o čČeském kKráli. Tady se také zastavovaliy a slévaliy všechny proudy, které sem směřovalyi, a všichni s napějetím očekávalyi nadcházející myinuty. ZShromáždění lidé stályi nejdříve ve skupyinách, pak už se shlukovalyi v zástupyi, které postupně rostlyy v daviy. Náměstí i podloubíý bylyi už zcela plné v oknechplné, v oknech i vyikýřích byla hlava na hlavě a na střechách tu a tam vyiseliy odvážní zvědavci. V tomVtom se strhne v jedné z klyikatých Sstaroměstských ulic hromovíý výíkřik a blíýží se kupředu. To pozdravují pana Jiříka. Zprava i zleva je výítán tak, jakotak jako se víýtají lidé zvláště milýí. Pan Jiřík před radnicí seskočil sz koně a vešel. Sněm dlouho jednal nežjednal, než všichni ve shodě před novým králem pokleklyi. A pak odněkud z výše zazněl kKrálovský zvon a jako rozpoutaná bouře zahlaholiyl z náměstí mohutný jásot. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2019