Volba krále


Volba Jiřího z Poděbrad za Kkrále Ččeského. V březnu tohoto roku, kdyroku kdy měl být zvolen nový čČeský Kkrál, si pPraha brzyičko zrána přivstala. Ulicemi, kteréUlicemi které byliy jindy rannní dobou klyidné, míhaliy se nejrúůznější domácí lyi i cizinci. A všichni zblízka, i zdálizblízka i zdáli mířilyi na Sstaroměstské náměstí k Rradnici, kde měl sněm svými hlasyi rozhodnout o Ččeském Kkráli. Tady se také zastavovalyi a slévalyi všechny proudy, které sem směřovaliy, a všichni s napjeětím očekávalyi nadcházející miynuty. ZShromáždění lidé stályi nejdříve ve skupiynách, pak už se shlukovalyi v zástupiy, které postupně rostlyy v davyi. Náměstí i podloubíý byliy už zcela plné, v oknechplné v oknech i vyikýřích byla hlava na hlavě a na střechách tu a tam vyiselyi odvážní zvědavci. VtomV tom se strhne v jedné z klyikatých Sstaroměstských ulic hromovíý výíkřik a blýíží se kupředu. To pozdravují pana Jiříka. Zprava i zleva je výítán tak jakotak, jako se víýtají lidé zvláště milýí. Pan Jiřík před radnicí seskočil sz koně a vešel. Sněm dlouho jednal, nežjednal než všichni ve shodě před novým králem poklekliy. A pak odněkud z výše zazněl Kkrálovský zvon a jako rozpoutaná bouře zahlaholiyl z náměstí mohutný jásot. 

V označených částech vyberte správné řešení (55 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  14.11.2018

 

Volba krále (klíč k řešení)


Volba Jiřího z Poděbrad za Kkrále Ččeského. V březnu tohoto roku, kdyroku kdy měl být zvolen nový čČeský Kkrál, si pPraha brzyičko zrána přivstala. Ulicemi, kteréUlicemi které byliy jindy rannní dobou klyidné, míhaliy se nejrúůznější domácí lyi i cizinci. A všichni zblízka, i zdálizblízka i zdáli mířilyi na Sstaroměstské náměstí k Rradnici, kde měl sněm svými hlasyi rozhodnout o Ččeském Kkráli. Tady se také zastavovalyi a slévalyi všechny proudy, které sem směřovaliy, a všichni s napjeětím očekávalyi nadcházející miynuty. ZShromáždění lidé stályi nejdříve ve skupiynách, pak už se shlukovalyi v zástupiy, které postupně rostlyy v davyi. Náměstí i podloubíý byliy už zcela plné, v oknechplné v oknech i vyikýřích byla hlava na hlavě a na střechách tu a tam vyiselyi odvážní zvědavci. VtomV tom se strhne v jedné z klyikatých Sstaroměstských ulic hromovíý výíkřik a blýíží se kupředu. To pozdravují pana Jiříka. Zprava i zleva je výítán tak jakotak, jako se víýtají lidé zvláště milýí. Pan Jiřík před radnicí seskočil sz koně a vešel. Sněm dlouho jednal, nežjednal než všichni ve shodě před novým králem poklekliy. A pak odněkud z výše zazněl Kkrálovský zvon a jako rozpoutaná bouře zahlaholiyl z náměstí mohutný jásot. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  14.11.2018