O cestování


Je tak jednoduché nasednout na vlak či na autobus, otočitautobus otočit klíčkem od zapalování a vyrazit po dálnici třeba až k jJaderskému moři.  Je tak jednoduché koupit si letenku na druhý konec Zzeměkoule.  Není nemožné zaplatit si výlet do vVesmíru a je pravděpodobné žepravděpodobné, že že nepotrvá dlouho adlouho, a první turista přistane i na Mměsíci.  Dávno jsme zapomněli na doby kdydoby, kdy cesta do nedalekého města byla událostí roku a cesta do pPrahy akcí, na kterouakcí na kterou vzpomínalyi obyvatelé zapadlýích výísek celíý svůj život.  Všechno to samozřejmě byliy cesty pjeěší.  Karel Hynek Mácha českýMácha, český básník a autor Máje, došelMáje došel pěšky přes aAlpské průsmyiky až do Iitálie.  Napoleon táhl touž cestou s celou fFrancouzskou armádou, jeden vojevůdce ve starověku dokonce i se slony.  Dnešní turista se už nemusí prodírat potemnělými lesy, třást se před lupiči a obávat se slepýích míst na mapách.  Spolehlivýí průvodci mu ukážou cestu, nosiči pomohou s obějemnými zavazadlyi a jídlo není třeba lovit, čeká v nejblišžší restauraci.  Jediné, co zůstává promněnlivé a nevyzpytatelné jenevyzpytatelné, je je počasí.   

V označených částech vyberte správné řešení (31 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

O cestování (klíč k řešení)


Je tak jednoduché nasednout na vlak či na autobus, otočitautobus otočit klíčkem od zapalování a vyrazit po dálnici třeba až k jJaderskému moři.  Je tak jednoduché koupit si letenku na druhý konec Zzeměkoule.  Není nemožné zaplatit si výlet do vVesmíru a je pravděpodobné žepravděpodobné, že že nepotrvá dlouho adlouho, a první turista přistane i na Mměsíci.  Dávno jsme zapomněli na doby kdydoby, kdy cesta do nedalekého města byla událostí roku a cesta do pPrahy akcí, na kterouakcí na kterou vzpomínalyi obyvatelé zapadlýích výísek celíý svůj život.  Všechno to samozřejmě byliy cesty pjeěší.  Karel Hynek Mácha českýMácha, český básník a autor Máje, došelMáje došel pěšky přes aAlpské průsmyiky až do Iitálie.  Napoleon táhl touž cestou s celou fFrancouzskou armádou, jeden vojevůdce ve starověku dokonce i se slony.  Dnešní turista se už nemusí prodírat potemnělými lesy, třást se před lupiči a obávat se slepýích míst na mapách.  Spolehlivýí průvodci mu ukážou cestu, nosiči pomohou s obějemnými zavazadlyi a jídlo není třeba lovit, čeká v nejblišžší restauraci.  Jediné, co zůstává promněnlivé a nevyzpytatelné jenevyzpytatelné, je je počasí.   

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019