O cestování


Je tak jednoduché nasednout na vlak či na autobus, otočitautobus otočit klíčkem od zapalování a vyrazit po dálnici třeba až k jJaderskému moři.  Je tak jednoduché koupit si letenku na druhý konec Zzeměkoule.  Není nemožné zaplatit si výlet do Vvesmíru a je pravděpodobné žepravděpodobné, že že nepotrvá dlouho adlouho, a první turista přistane i na Mměsíci.  Dávno jsme zapomněli na doby, kdydoby kdy cesta do nedalekého města byla událostí roku a cesta do pPrahy akcí na kterouakcí, na kterou vzpomínalyi obyvatelé zapadlíých výísek celýí svůj život.  Všechno to samozřejmě bylyi cesty pěješí.  Karel Hynek Mácha, českýMácha český básník a autor Máje došelMáje, došel pěšky přes Aalpské průsmyiky až do iItálie.  Napoleon táhl touž cestou s celou Ffrancouzskou armádou, jeden vojevůdce ve starověku dokonce i se slony.  Dnešní turista se už nemusí prodírat potemnělými lesy, třást se před lupiči a obávat se slepíých míst na mapách.  Spolehlivýí průvodci mu ukážou cestu, nosiči pomohou s objeěmnými zavazadlyi a jídlo není třeba lovit, čeká v nejbližšší restauraci.  Jediné, co zůstává promněnlivé a nevyzpytatelné jenevyzpytatelné, je je počasí.   

V označených částech vyberte správné řešení (31 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

O cestování (klíč k řešení)


Je tak jednoduché nasednout na vlak či na autobus, otočitautobus otočit klíčkem od zapalování a vyrazit po dálnici třeba až k jJaderskému moři.  Je tak jednoduché koupit si letenku na druhý konec Zzeměkoule.  Není nemožné zaplatit si výlet do Vvesmíru a je pravděpodobné žepravděpodobné, že že nepotrvá dlouho adlouho, a první turista přistane i na Mměsíci.  Dávno jsme zapomněli na doby, kdydoby kdy cesta do nedalekého města byla událostí roku a cesta do pPrahy akcí na kterouakcí, na kterou vzpomínalyi obyvatelé zapadlíých výísek celýí svůj život.  Všechno to samozřejmě bylyi cesty pěješí.  Karel Hynek Mácha, českýMácha český básník a autor Máje došelMáje, došel pěšky přes Aalpské průsmyiky až do iItálie.  Napoleon táhl touž cestou s celou Ffrancouzskou armádou, jeden vojevůdce ve starověku dokonce i se slony.  Dnešní turista se už nemusí prodírat potemnělými lesy, třást se před lupiči a obávat se slepíých míst na mapách.  Spolehlivýí průvodci mu ukážou cestu, nosiči pomohou s objeěmnými zavazadlyi a jídlo není třeba lovit, čeká v nejbližšší restauraci.  Jediné, co zůstává promněnlivé a nevyzpytatelné jenevyzpytatelné, je je počasí.   

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019