?komolenina slov


včera jsem se szpil do němoty,  zskřížit ruce,  zslávou szpanštěl,  szkřehlý zimou,  szpéct nechtěně perníky,  szpečetit vlastní krví,  szkuhral bolestí,  důkladně jsem se szmáčela,  szlíbat odolnou rtěnku,  zsmlsal všechny zsladkosti,  szmazat tabuli,  zslít dva nápoje,  zskondenzovaná pára,  zskreslit událost,  szpověď,  zskratka,  zskrotit divoké zvíře,  szkosený jehlan,  musíš nazspět,  zskompromitoval mě svými pomluvami,  zsmazat si ruce,  zslevit sz nároků,  szkrabacená látka,  zspást trávu,  zslevněné zboží, zskomolenina slov,  zschroupal kedluben,  zspeněžit svou práci,  celou mě zslíbal,  szpějeme stále vpřed,  zslézat do údolí,  zskroutil vše po svém,  szkonkretizuj to,  zslézat horu,  zskopej ten záhonek, 

V označených částech vyberte správné řešení (38 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018

 

?komolenina slov (klíč k řešení)


včera jsem se szpil do němoty,  zskřížit ruce,  zslávou szpanštěl,  szkřehlý zimou,  szpéct nechtěně perníky,  szpečetit vlastní krví,  szkuhral bolestí,  důkladně jsem se szmáčela,  szlíbat odolnou rtěnku,  zsmlsal všechny zsladkosti,  szmazat tabuli,  zslít dva nápoje,  zskondenzovaná pára,  zskreslit událost,  szpověď,  zskratka,  zskrotit divoké zvíře,  szkosený jehlan,  musíš nazspět,  zskompromitoval mě svými pomluvami,  zsmazat si ruce,  zslevit sz nároků,  szkrabacená látka,  zspást trávu,  zslevněné zboží, zskomolenina slov,  zschroupal kedluben,  zspeněžit svou práci,  celou mě zslíbal,  szpějeme stále vpřed,  zslézat do údolí,  zskroutil vše po svém,  szkonkretizuj to,  zslézat horu,  zskopej ten záhonek, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018