?komolenina slov


zslávou szpanštěl,  zspověď,  szmazat si ruce,  zspeněžit svou práci,  zskřehlý zimou,  zspečetit vlastní krví,  szmlsal všechny szladkosti,  szkřížit ruce, zskomolenina slov,  szkroutil vše po svém,  szkonkretizuj to,  zspéct nechtěně perníky,  zschroupal kedluben,  zslézat horu,  včera jsem se szpil do němoty,  szpějeme stále vpřed,  szlevněné zboží,  zskreslit událost,  důkladně jsem se szmáčela,  szkratka,  zskosený jehlan,  celou mě szlíbal,  szkrabacená látka,  zskondenzovaná pára,  szpást trávu,  szlevit zs nároků,  szkrotit divoké zvíře,  zslíbat odolnou rtěnku,  zskopej ten záhonek,  szlézat do údolí,  zsmazat tabuli,  szkuhral bolestí,  szlít dva nápoje,  musíš nazspět,  zskompromitoval mě svými pomluvami, 

V označených částech vyberte správné řešení (38 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  16.12.2017

 

?komolenina slov (klíč k řešení)


zslávou szpanštěl,  zspověď,  szmazat si ruce,  zspeněžit svou práci,  zskřehlý zimou,  zspečetit vlastní krví,  szmlsal všechny szladkosti,  szkřížit ruce, zskomolenina slov,  szkroutil vše po svém,  szkonkretizuj to,  zspéct nechtěně perníky,  zschroupal kedluben,  zslézat horu,  včera jsem se szpil do němoty,  szpějeme stále vpřed,  szlevněné zboží,  zskreslit událost,  důkladně jsem se szmáčela,  szkratka,  zskosený jehlan,  celou mě szlíbal,  szkrabacená látka,  zskondenzovaná pára,  szpást trávu,  szlevit zs nároků,  szkrotit divoké zvíře,  zslíbat odolnou rtěnku,  zskopej ten záhonek,  szlézat do údolí,  zsmazat tabuli,  szkuhral bolestí,  szlít dva nápoje,  musíš nazspět,  zskompromitoval mě svými pomluvami, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  16.12.2017