?komolenina slov


szpást trávu,  zslézat horu,  szpeněžit svou práci,  včera jsem se zspil do němoty,  zskuhral bolestí,  důkladně jsem se zsmáčela,  szkrabacená látka,  zslézat do údolí,  szlávou szpanštěl,  szlevit zs nároků,  zskřížit ruce,  zsmazat tabuli,  zskratka,  szmazat si ruce,  celou mě zslíbal,  szkopej ten záhonek,  zspečetit vlastní krví,  szpověď,  zskondenzovaná pára,  szkosený jehlan,  szmlsal všechny szladkosti,  zslít dva nápoje,  szkreslit událost,  zslíbat odolnou rtěnku,  szpéct nechtěně perníky,  zskompromitoval mě svými pomluvami,  zskrotit divoké zvíře, zskomolenina slov,  zskroutil vše po svém,  zskřehlý zimou,  musíš nazspět,  zskonkretizuj to,  szpějeme stále vpřed,  zslevněné zboží,  szchroupal kedluben, 

V označených částech vyberte správné řešení (38 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.03.2018

 

?komolenina slov (klíč k řešení)


szpást trávu,  zslézat horu,  szpeněžit svou práci,  včera jsem se zspil do němoty,  zskuhral bolestí,  důkladně jsem se zsmáčela,  szkrabacená látka,  zslézat do údolí,  szlávou szpanštěl,  szlevit zs nároků,  zskřížit ruce,  zsmazat tabuli,  zskratka,  szmazat si ruce,  celou mě zslíbal,  szkopej ten záhonek,  zspečetit vlastní krví,  szpověď,  zskondenzovaná pára,  szkosený jehlan,  szmlsal všechny szladkosti,  zslít dva nápoje,  szkreslit událost,  zslíbat odolnou rtěnku,  szpéct nechtěně perníky,  zskompromitoval mě svými pomluvami,  zskrotit divoké zvíře, zskomolenina slov,  zskroutil vše po svém,  zskřehlý zimou,  musíš nazspět,  zskonkretizuj to,  szpějeme stále vpřed,  zslevněné zboží,  szchroupal kedluben, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.03.2018