?komolenina slov


zskrabacená látka,  zslíbat odolnou rtěnku,  zspeněžit svou práci,  zskroutil vše po svém,  zsmlsal všechny szladkosti,  zskopej ten záhonek,  szlevit sz nároků,  zsmazat tabuli,  zspečetit vlastní krví,  szlézat horu,  szkrotit divoké zvíře,  szkreslit událost,  zskřížit ruce,  zschroupal kedluben, szkomolenina slov,  szlézat do údolí,  zslevněné zboží,  zsmazat si ruce,  szkratka,  celou mě zslíbal,  zslávou szpanštěl,  včera jsem se szpil do němoty,  musíš nazspět,  szkonkretizuj to,  zspějeme stále vpřed,  zspověď,  szkondenzovaná pára,  szkosený jehlan,  zslít dva nápoje,  zskuhral bolestí,  szpéct nechtěně perníky,  zspást trávu,  zskřehlý zimou,  zskompromitoval mě svými pomluvami,  důkladně jsem se szmáčela, 

V označených částech vyberte správné řešení (38 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

?komolenina slov (klíč k řešení)


zskrabacená látka,  zslíbat odolnou rtěnku,  zspeněžit svou práci,  zskroutil vše po svém,  zsmlsal všechny szladkosti,  zskopej ten záhonek,  szlevit sz nároků,  zsmazat tabuli,  zspečetit vlastní krví,  szlézat horu,  szkrotit divoké zvíře,  szkreslit událost,  zskřížit ruce,  zschroupal kedluben, szkomolenina slov,  szlézat do údolí,  zslevněné zboží,  zsmazat si ruce,  szkratka,  celou mě zslíbal,  zslávou szpanštěl,  včera jsem se szpil do němoty,  musíš nazspět,  szkonkretizuj to,  zspějeme stále vpřed,  zspověď,  szkondenzovaná pára,  szkosený jehlan,  zslít dva nápoje,  zskuhral bolestí,  szpéct nechtěně perníky,  zspást trávu,  zskřehlý zimou,  zskompromitoval mě svými pomluvami,  důkladně jsem se szmáčela, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018