?hnilé jablko ..


szklamaný přítel,  jsem k vám velmi szhovívavý,  vzsedmutá vlna vypadala nebezspečně,  musel jsem se szhrbit,  szkolaudovat sztavbu,  szkanzen je jiný název pro muzeum v přírodě,  zshnětl sz hlíny sochu, zshoda přísudku s podmětem,  má zschytralý výraz,  szchválit rozpočet,  vszplanutí citů,  szhnilé jablko,   reklamní szkeče,  szhyby na hrazsdě,  szkolaboval na veřejnosti,  po návratu domů jsem to zschytal,  zskažený salám, rychle jsme se szkamarádili,  zshlížel se v zrcadle,  szkanula mi slza,  zskusit to ještě jednou,  rodičovská zschůzka,  zsklepal jsem drobty,  zshořel nám ubrus,  bouře se zsklidnila,  szkombinovat nápoje,  zskalená voda,  zshrabali jsme listí,  vsztát brzy ráno,  cukr na ohni szkaramelizoval, 

V označených částech vyberte správné řešení (34 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018

 

?hnilé jablko .. (klíč k řešení)


szklamaný přítel,  jsem k vám velmi szhovívavý,  vzsedmutá vlna vypadala nebezspečně,  musel jsem se szhrbit,  szkolaudovat sztavbu,  szkanzen je jiný název pro muzeum v přírodě,  zshnětl sz hlíny sochu, zshoda přísudku s podmětem,  má zschytralý výraz,  szchválit rozpočet,  vszplanutí citů,  szhnilé jablko,   reklamní szkeče,  szhyby na hrazsdě,  szkolaboval na veřejnosti,  po návratu domů jsem to zschytal,  zskažený salám, rychle jsme se szkamarádili,  zshlížel se v zrcadle,  szkanula mi slza,  zskusit to ještě jednou,  rodičovská zschůzka,  zsklepal jsem drobty,  zshořel nám ubrus,  bouře se zsklidnila,  szkombinovat nápoje,  zskalená voda,  zshrabali jsme listí,  vsztát brzy ráno,  cukr na ohni szkaramelizoval, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018