?hnilé jablko ..


vzsedmutá vlna vypadala nebezspečně,  vszplanutí citů,  vzstát brzy ráno,  cukr na ohni szkaramelizoval,  zshnětl sz hlíny sochu,  zsklepal jsem drobty,  má szchytralý výraz,  szhrabali jsme listí,  szkombinovat nápoje,  po návratu domů jsem to zschytal, szhoda přísudku s podmětem,  zshyby na hrazsdě,  rodičovská zschůzka,  zskolaudovat sztavbu,  zskalená voda,  bouře se szklidnila,  szhořel nám ubrus,  zskažený salám, rychle jsme se szkamarádili,  reklamní szkeče,  szkanzen je jiný název pro muzeum v přírodě,  zschválit rozpočet,  jsem k vám velmi szhovívavý,  zshnilé jablko,  szklamaný přítel,   szhlížel se v zrcadle,  musel jsem se szhrbit,  szkusit to ještě jednou,  szkolaboval na veřejnosti,  zskanula mi slza, 

V označených částech vyberte správné řešení (34 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018

 

?hnilé jablko .. (klíč k řešení)


vzsedmutá vlna vypadala nebezspečně,  vszplanutí citů,  vzstát brzy ráno,  cukr na ohni szkaramelizoval,  zshnětl sz hlíny sochu,  zsklepal jsem drobty,  má szchytralý výraz,  szhrabali jsme listí,  szkombinovat nápoje,  po návratu domů jsem to zschytal, szhoda přísudku s podmětem,  zshyby na hrazsdě,  rodičovská zschůzka,  zskolaudovat sztavbu,  zskalená voda,  bouře se szklidnila,  szhořel nám ubrus,  zskažený salám, rychle jsme se szkamarádili,  reklamní szkeče,  szkanzen je jiný název pro muzeum v přírodě,  zschválit rozpočet,  jsem k vám velmi szhovívavý,  zshnilé jablko,  szklamaný přítel,   szhlížel se v zrcadle,  musel jsem se szhrbit,  szkusit to ještě jednou,  szkolaboval na veřejnosti,  zskanula mi slza, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018