?hnilé jablko ..


zshlížel se v zrcadle,  jsem k vám velmi szhovívavý,  cukr na ohni zskaramelizoval,  po návratu domů jsem to zschytal,  szchválit rozpočet,  vszplanutí citů,  bouře se zsklidnila,  zskažený salám, rychle jsme se szkamarádili,  szhyby na hrazsdě,   vszedmutá vlna vypadala nebeszpečně,  zskolaboval na veřejnosti,  zskombinovat nápoje,  szkolaudovat sztavbu,  vzstát brzy ráno,  szkusit to ještě jednou,  zshnilé jablko,  rodičovská szchůzka,  szkalená voda,  reklamní zskeče,  szhrabali jsme listí,  szklepal jsem drobty, szhoda přísudku s podmětem,  musel jsem se szhrbit,  szhnětl zs hlíny sochu,  zshořel nám ubrus,  szklamaný přítel,  szkanzen je jiný název pro muzeum v přírodě,  szkanula mi slza,  má szchytralý výraz, 

V označených částech vyberte správné řešení (34 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

?hnilé jablko .. (klíč k řešení)


zshlížel se v zrcadle,  jsem k vám velmi szhovívavý,  cukr na ohni zskaramelizoval,  po návratu domů jsem to zschytal,  szchválit rozpočet,  vszplanutí citů,  bouře se zsklidnila,  zskažený salám, rychle jsme se szkamarádili,  szhyby na hrazsdě,   vszedmutá vlna vypadala nebeszpečně,  zskolaboval na veřejnosti,  zskombinovat nápoje,  szkolaudovat sztavbu,  vzstát brzy ráno,  szkusit to ještě jednou,  zshnilé jablko,  rodičovská szchůzka,  szkalená voda,  reklamní zskeče,  szhrabali jsme listí,  szklepal jsem drobty, szhoda přísudku s podmětem,  musel jsem se szhrbit,  szhnětl zs hlíny sochu,  zshořel nám ubrus,  szklamaný přítel,  szkanzen je jiný název pro muzeum v přírodě,  szkanula mi slza,  má szchytralý výraz, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018