?arkazmus je ..


zshánět obživu,  zshodit seze střechy sníh,  zshledáme se příští hodinu,  szčechrat vlasy,  zsběh lidu,  szhlížel sz věže na krásnou krajinu pod ním,  zsvážit pro a proti,  zsbíjet prkna dohromady,  postupně se szbližujeme,  zsbohem a šáteček,  szformovat charakter,  szpojit szdrhovadlem,  zsarkazmus je vyhrocená ironie,  szborník básní,  zsesula se půda,  přijít na szcestí,  pták vzslétl k obloze,  szhora na nás kapalo, szakristie ve Svatém Vítu,  zseizmické otřesy,  szdrhnul zese školy,  zatěžkávací zskouška,  můj dědeček zsesivěl,  szběhat celé město,  szcéna Národního divadla,  szdělit radostnou novinu,  szdola se ozýval hlas,  venku se szšeřilo,  doma mě szfackovali, 

V označených částech vyberte správné řešení (33 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018

 

?arkazmus je .. (klíč k řešení)


zshánět obživu,  zshodit seze střechy sníh,  zshledáme se příští hodinu,  szčechrat vlasy,  zsběh lidu,  szhlížel sz věže na krásnou krajinu pod ním,  zsvážit pro a proti,  zsbíjet prkna dohromady,  postupně se szbližujeme,  zsbohem a šáteček,  szformovat charakter,  szpojit szdrhovadlem,  zsarkazmus je vyhrocená ironie,  szborník básní,  zsesula se půda,  přijít na szcestí,  pták vzslétl k obloze,  szhora na nás kapalo, szakristie ve Svatém Vítu,  zseizmické otřesy,  szdrhnul zese školy,  zatěžkávací zskouška,  můj dědeček zsesivěl,  szběhat celé město,  szcéna Národního divadla,  szdělit radostnou novinu,  szdola se ozýval hlas,  venku se szšeřilo,  doma mě szfackovali, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018