?hnilé listí ..


szpáchat atentát,  zsmýt špínu,  zsocelit nervy,  szkoušet z přírodopisu,  szkoumat sztavbu těla,  szhostit se dobře szvěřeného úkolu,  večerní szprávy,  hustý provoz zsleva,  sztesk po domově,  szmizet ze szcény,  zsběhnout sz vojenské služby szhnilé listí,  szdřevěnělé nohy,  zschovat dárek,  szběr papíru,  zshodit balvan seze skály,  sztemnělé nebe,  zsvinout koberec,  szpevnit půdu pod nohama,  szkončená práce,  szlepšit prospěch,  pravidelná zstrava,  dětský pěvecký szbor,  szhrnout na hromadu,  szčervenalá obloha,  szobecněná pojmenování,  szpálit papír,  sztrávit prázdniny u moře,  zsrudnout vzteky,  zshrabat popel,  zspráva obce,  szhluk lidí,  ranní zsměna,  szleva dámské obuvi, 

V označených částech vyberte správné řešení (39 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

?hnilé listí .. (klíč k řešení)


szpáchat atentát,  zsmýt špínu,  zsocelit nervy,  szkoušet z přírodopisu,  szkoumat sztavbu těla,  szhostit se dobře szvěřeného úkolu,  večerní szprávy,  hustý provoz zsleva,  sztesk po domově,  szmizet ze szcény,  zsběhnout sz vojenské služby szhnilé listí,  szdřevěnělé nohy,  zschovat dárek,  szběr papíru,  zshodit balvan seze skály,  sztemnělé nebe,  zsvinout koberec,  szpevnit půdu pod nohama,  szkončená práce,  szlepšit prospěch,  pravidelná zstrava,  dětský pěvecký szbor,  szhrnout na hromadu,  szčervenalá obloha,  szobecněná pojmenování,  szpálit papír,  sztrávit prázdniny u moře,  zsrudnout vzteky,  zshrabat popel,  zspráva obce,  szhluk lidí,  ranní zsměna,  szleva dámské obuvi, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018