Kočičky


Cestou domúů si Hurvíýnek vzpomněl, že natrhá kočičky do váziy.  Ten poděkoval apoděkoval, a utíkal domů. Začalo jaro.  Brziy oschlyi i meze a stráně se zazelenaliy.  Švitořivíý ptáci svíým zspěvem vítalyi každý novýí den.  Kašpárek i Hurvínek se smáliy a říkaliy, že takové kočičky se nedají dát do váziy.  Budou u nich chytat miyši. Spejbl Hurvínka lyitoval.  Ale nechalyi si je.    Přinesl je Hurvínkoviy.  Sluneční paprsky vylákalyi Kkašpárka, Spejbla a Hurvínka na prochászku do lesa.  Kašpárek mu to nedovolil, protoženedovolil protože se prý na kočičky zslétají včeliy a zsbírají piyl.  Zyima již sztratila svou vládu.  Šel k sousedům a poprosiyl o nějaké kočičky.  Sousedtka chytila dvě koťátka a podala je Spejblovi.  Na polýích rozstályi poslední zbyitky sněhu. 

V označených částech vyberte správné řešení (36 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Kočičky (klíč k řešení)


Cestou domúů si Hurvíýnek vzpomněl, že natrhá kočičky do váziy.  Ten poděkoval apoděkoval, a utíkal domů. Začalo jaro.  Brziy oschlyi i meze a stráně se zazelenaliy.  Švitořivíý ptáci svíým zspěvem vítalyi každý novýí den.  Kašpárek i Hurvínek se smáliy a říkaliy, že takové kočičky se nedají dát do váziy.  Budou u nich chytat miyši. Spejbl Hurvínka lyitoval.  Ale nechalyi si je.    Přinesl je Hurvínkoviy.  Sluneční paprsky vylákalyi Kkašpárka, Spejbla a Hurvínka na prochászku do lesa.  Kašpárek mu to nedovolil, protoženedovolil protože se prý na kočičky zslétají včeliy a zsbírají piyl.  Zyima již sztratila svou vládu.  Šel k sousedům a poprosiyl o nějaké kočičky.  Sousedtka chytila dvě koťátka a podala je Spejblovi.  Na polýích rozstályi poslední zbyitky sněhu. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019