Vysoké nap?tí ..


Vysoké napějetí,  objeěžná dráha,  správná odpovějed',  objeěmná nádoba,  opějetovat pozdrav,  sepjeě s minulostí,  vyřízená obějednávka,  zrakový vějem,  vjeědecký objeěv,  průbějeh utkání,  radostná zvějest,  ženich a nevjeěsta,  skvěje úspjeěch,  otcovo obějetí,  běježný účet,  objeět rybník,  vějezd do obce,  obějevit hvějezdu,  nervové vypjeětí,  zpjeěněná voda,  úpějenlivá prosba.  

V označených částech vyberte správné řešení (24 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018

 

Vysoké nap?tí .. (klíč k řešení)


Vysoké napějetí,  objeěžná dráha,  správná odpovějed',  objeěmná nádoba,  opějetovat pozdrav,  sepjeě s minulostí,  vyřízená obějednávka,  zrakový vějem,  vjeědecký objeěv,  průbějeh utkání,  radostná zvějest,  ženich a nevjeěsta,  skvěje úspjeěch,  otcovo obějetí,  běježný účet,  objeět rybník,  vějezd do obce,  obějevit hvějezdu,  nervové vypjeětí,  zpjeěněná voda,  úpějenlivá prosba.  

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018