Vysoké nap?tí ..


Vysoké napějetí,  oběježná dráha,  správná odpovějed',  obějemná nádoba,  opějetovat pozdrav,  sepjeě s minulostí,  vyřízená objeědnávka,  zrakový vějem,  vějedecký objeěv,  průbjeěh utkání,  radostná zvjeěst,  ženich a nevějesta,  skvjeě úspjeěch,  otcovo obějetí,  bjeěžný účet,  objeět rybník,  vějezd do obce,  objeěvit hvějezdu,  nervové vypjeětí,  zpějeněná voda,  úpjeěnlivá prosba.  

V označených částech vyberte správné řešení (24 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019

 

Vysoké nap?tí .. (klíč k řešení)


Vysoké napějetí,  oběježná dráha,  správná odpovějed',  obějemná nádoba,  opějetovat pozdrav,  sepjeě s minulostí,  vyřízená objeědnávka,  zrakový vějem,  vějedecký objeěv,  průbjeěh utkání,  radostná zvjeěst,  ženich a nevějesta,  skvjeě úspjeěch,  otcovo obějetí,  bjeěžný účet,  objeět rybník,  vějezd do obce,  objeěvit hvějezdu,  nervové vypjeětí,  zpějeněná voda,  úpjeěnlivá prosba.  

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019