Vysoké nap?tí ..


Vysoké napjeětí,  objeěžná dráha,  správná odpovějed',  obějemná nádoba,  opějetovat pozdrav,  sepjeě s minulostí,  vyřízená objeědnávka,  zrakový vjeěm,  vjeědecký obějev,  průbjeěh utkání,  radostná zvjeěst,  ženich a nevjeěsta,  skvěje úspějech,  otcovo obějetí,  běježný účet,  obějet rybník,  vjeězd do obce,  obějevit hvjeězdu,  nervové vypjeětí,  zpjeěněná voda,  úpjeěnlivá prosba.  

V označených částech vyberte správné řešení (24 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.01.2019

 

Vysoké nap?tí .. (klíč k řešení)


Vysoké napjeětí,  objeěžná dráha,  správná odpovějed',  obějemná nádoba,  opějetovat pozdrav,  sepjeě s minulostí,  vyřízená objeědnávka,  zrakový vjeěm,  vjeědecký obějev,  průbjeěh utkání,  radostná zvjeěst,  ženich a nevjeěsta,  skvěje úspějech,  otcovo obějetí,  běježný účet,  obějet rybník,  vjeězd do obce,  obějevit hvjeězdu,  nervové vypjeětí,  zpjeěněná voda,  úpjeěnlivá prosba.  

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.01.2019