Vysoké nap?tí ..


Vysoké napjeětí,  oběježná dráha,  správná odpovějed',  objeěmná nádoba,  opjeětovat pozdrav,  sepěje s minulostí,  vyřízená objeědnávka,  zrakový vjeěm,  vějedecký objeěv,  průbjeěh utkání,  radostná zvějest,  ženich a nevějesta,  skvěje úspějech,  otcovo obějetí,  běježný účet,  obějet rybník,  vjeězd do obce,  objeěvit hvějezdu,  nervové vypjeětí,  zpějeněná voda,  úpějenlivá prosba.  

V označených částech vyberte správné řešení (24 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

Vysoké nap?tí .. (klíč k řešení)


Vysoké napjeětí,  oběježná dráha,  správná odpovějed',  objeěmná nádoba,  opjeětovat pozdrav,  sepěje s minulostí,  vyřízená objeědnávka,  zrakový vjeěm,  vějedecký objeěv,  průbjeěh utkání,  radostná zvějest,  ženich a nevějesta,  skvěje úspějech,  otcovo obějetí,  běježný účet,  obějet rybník,  vjeězd do obce,  objeěvit hvějezdu,  nervové vypjeětí,  zpějeněná voda,  úpějenlivá prosba.  

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018