Vysoké nap?tí ..


Vysoké napjeětí,  objeěžná dráha,  správná odpovějed',  objeěmná nádoba,  opjeětovat pozdrav,  sepěje s minulostí,  vyřízená obějednávka,  zrakový vějem,  vjeědecký obějev,  průbjeěh utkání,  radostná zvjeěst,  ženich a nevjeěsta,  skvěje úspjeěch,  otcovo obějetí,  bjeěžný účet,  obějet rybník,  vjeězd do obce,  obějevit hvějezdu,  nervové vypějetí,  zpjeěněná voda,  úpějenlivá prosba.  

V označených částech vyberte správné řešení (24 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.05.2019

 

Vysoké nap?tí .. (klíč k řešení)


Vysoké napjeětí,  objeěžná dráha,  správná odpovějed',  objeěmná nádoba,  opjeětovat pozdrav,  sepěje s minulostí,  vyřízená obějednávka,  zrakový vějem,  vjeědecký obějev,  průbjeěh utkání,  radostná zvjeěst,  ženich a nevjeěsta,  skvěje úspjeěch,  otcovo obějetí,  bjeěžný účet,  obějet rybník,  vjeězd do obce,  obějevit hvějezdu,  nervové vypějetí,  zpjeěněná voda,  úpějenlivá prosba.  

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.05.2019