Vysoké nap?tí ..


Vysoké napějetí,  objeěžná dráha,  správná odpovjeěd',  obějemná nádoba,  opjeětovat pozdrav,  sepěje s minulostí,  vyřízená objeědnávka,  zrakový vějem,  vějedecký objeěv,  průbjeěh utkání,  radostná zvjeěst,  ženich a nevjeěsta,  skvjeě úspějech,  otcovo objeětí,  bjeěžný účet,  obějet rybník,  vjeězd do obce,  obějevit hvjeězdu,  nervové vypějetí,  zpjeěněná voda,  úpějenlivá prosba.  

V označených částech vyberte správné řešení (24 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.03.2019

 

Vysoké nap?tí .. (klíč k řešení)


Vysoké napějetí,  objeěžná dráha,  správná odpovjeěd',  obějemná nádoba,  opjeětovat pozdrav,  sepěje s minulostí,  vyřízená objeědnávka,  zrakový vějem,  vějedecký objeěv,  průbjeěh utkání,  radostná zvjeěst,  ženich a nevjeěsta,  skvjeě úspějech,  otcovo objeětí,  bjeěžný účet,  obějet rybník,  vjeězd do obce,  obějevit hvjeězdu,  nervové vypějetí,  zpjeěněná voda,  úpějenlivá prosba.  

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.03.2019