Ob?t dvůr ...


Objeět dvůr,  obějetavý lékař,  vějet do garáže,  obějednávka zboží,  obějevil Ameriku,  vynálezci a obějevitelé,  zakázaný vějezd,  obějemný balík,  chutný obějed,  obějel celé město,  obějeti násilí,  objeědvali doma,  krevní obějeh,  matčino obějetí,   objeěma rukama,  objeědnal limonádu, 

V označených částech vyberte správné řešení (16 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  21.02.2019

 

Ob?t dvůr ... (klíč k řešení)


Objeět dvůr,  obějetavý lékař,  vějet do garáže,  obějednávka zboží,  obějevil Ameriku,  vynálezci a obějevitelé,  zakázaný vějezd,  obějemný balík,  chutný obějed,  obějel celé město,  obějeti násilí,  objeědvali doma,  krevní obějeh,  matčino obějetí,   objeěma rukama,  objeědnal limonádu, 

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  21.02.2019