Ob?t dvůr ...


matčino objeětí, Obějet dvůr,  zakázaný vějezd,  objeětavý lékař,  objeěl celé město,  obějemný balík,  obějeti násilí,   vynálezci a obějevitelé,  obějema rukama,  objeědvali doma,  obějevil Ameriku,  obějednal limonádu,  chutný objeěd,  krevní objeěh,  vějet do garáže,  objeědnávka zboží, 

V označených částech vyberte správné řešení (16 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019

 

Ob?t dvůr ... (klíč k řešení)


matčino objeětí, Obějet dvůr,  zakázaný vějezd,  objeětavý lékař,  objeěl celé město,  obějemný balík,  obějeti násilí,   vynálezci a obějevitelé,  obějema rukama,  objeědvali doma,  obějevil Ameriku,  obějednal limonádu,  chutný objeěd,  krevní objeěh,  vějet do garáže,  objeědnávka zboží, 

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019