Rodi?á v?chá?ka


Slunnné nedělní odpoledne se rozhodlyi manželé Pprocházkoviy sztrávit se svýími dětmyi co nejpříjemněji vychászkou ke vzdálenému rybníku.  Vzaliy zs sebou vše nezbiytné a vyraziliy na tůúru.  Procházelyi stinnnými lesiy a hájky, mýítinami a loukami, prodíraliy se křovíým, obdivovaliy venkovská stavení v úůdolích, která byla tichá, jakobiy bez života.  Posledních dvě stě metrů své trasy sbýsbízbízbýhali malíý turiysté i jejich rodiče strmým svahem k silnici, od níž vedla k jejich dnešnímu cílyi, tamnějšímu rybníku, ůúzká steskastezkaztezka, po jedné straně lemovaná ztepyilými topolyi.  

V označených částech vyberte správné řešení (32 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2019

 

Rodi?á v?chá?ka (klíč k řešení)


Slunnné nedělní odpoledne se rozhodlyi manželé Pprocházkoviy sztrávit se svýími dětmyi co nejpříjemněji vychászkou ke vzdálenému rybníku.  Vzaliy zs sebou vše nezbiytné a vyraziliy na tůúru.  Procházelyi stinnnými lesiy a hájky, mýítinami a loukami, prodíraliy se křovíým, obdivovaliy venkovská stavení v úůdolích, která byla tichá, jakobiy bez života.  Posledních dvě stě metrů své trasy sbýsbízbízbýhali malíý turiysté i jejich rodiče strmým svahem k silnici, od níž vedla k jejich dnešnímu cílyi, tamnějšímu rybníku, ůúzká steskastezkaztezka, po jedné straně lemovaná ztepyilými topolyi.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2019