Rodi?á v?chá?ka


Slunnné nedělní odpoledne se rozhodlyi manželé pProcházkoviy zstrávit se svýími dětmyi co nejpříjemněji vychászkou ke vzdálenému rybníku.  Vzalyi zs sebou vše nezbyitné a vyraziliy na túůru.  Procházelyi stinnnými lesyi a hájky, mýítinami a loukami, prodíralyi se křovýím, obdivovalyi venkovská stavení v úůdolích, která byla tichá, jakobiy bez života.  Posledních dvě stě metrů své trasy zbísbýzbýsbíhali malíý turiysté i jejich rodiče strmým svahem k silnici, od níž vedla k jejich dnešnímu cíliy, tamnějšímu rybníku, ůúzká stezkasteskaztezka, po jedné straně lemovaná ztepiylými topoliy.  

V označených částech vyberte správné řešení (32 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019

 

Rodi?á v?chá?ka (klíč k řešení)


Slunnné nedělní odpoledne se rozhodlyi manželé pProcházkoviy zstrávit se svýími dětmyi co nejpříjemněji vychászkou ke vzdálenému rybníku.  Vzalyi zs sebou vše nezbyitné a vyraziliy na túůru.  Procházelyi stinnnými lesyi a hájky, mýítinami a loukami, prodíralyi se křovýím, obdivovalyi venkovská stavení v úůdolích, která byla tichá, jakobiy bez života.  Posledních dvě stě metrů své trasy zbísbýzbýsbíhali malíý turiysté i jejich rodiče strmým svahem k silnici, od níž vedla k jejich dnešnímu cíliy, tamnějšímu rybníku, ůúzká stezkasteskaztezka, po jedné straně lemovaná ztepiylými topoliy.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019