Český jaz?k je jedním ze ?lovanských jaz?ků


Český jazyik je jedním ze Sslovanských jazyiků, které se vyděliliy ze společného jazyika praslovanského.  Praslovanština se nezachovala, ale poznatky o ní bylyi zíýskány srovnáváním jednotlivých sSlovanských jazyků.  Velice při tom pomohla znalost jazyika staroslovjenského, kterým Kkonstantiyn a mMetoděj šířiliy v 9.9 století na našem územýí Kkřesťanství a který byl prvním spyisovným jaziykem Sslovanským.  Čeština se vivyvivivyvyvyvinula se na základě jazyika jednoho ze Zzápadoslovanských kmenů, kmene čČechů, který sídlil na území dnešních Sstředních čČech a podmanil si ostatní kmeny usídlené na našem úůzemí.  

V označených částech vyberte správné řešení (27 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Český jaz?k je jedním ze ?lovanských jaz?ků (klíč k řešení)


Český jazyik je jedním ze Sslovanských jazyiků, které se vyděliliy ze společného jazyika praslovanského.  Praslovanština se nezachovala, ale poznatky o ní bylyi zíýskány srovnáváním jednotlivých sSlovanských jazyků.  Velice při tom pomohla znalost jazyika staroslovjenského, kterým Kkonstantiyn a mMetoděj šířiliy v 9.9 století na našem územýí Kkřesťanství a který byl prvním spyisovným jaziykem Sslovanským.  Čeština se vivyvivivyvyvyvinula se na základě jazyika jednoho ze Zzápadoslovanských kmenů, kmene čČechů, který sídlil na území dnešních Sstředních čČech a podmanil si ostatní kmeny usídlené na našem úůzemí.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019