Český jaz?k je jedním ze ?lovanských jaz?ků


Český jaziyk je jedním ze sSlovanských jazyiků, které se vyděliliy ze společného jaziyka praslovanského.  Praslovanština se nezachovala, ale poznatky o ní byliy zíýskány srovnáváním jednotlivých sSlovanských jazyků.  Velice při tom pomohla znalost jaziyka staroslovjenského, kterým kKonstantiyn a Mmetoděj šířilyi v 9.9 století na našem územíý Kkřesťanství a který byl prvním spiysovným jaziykem sSlovanským.  Čeština se vyvyvivyvivivyvinula se na základě jazyika jednoho ze Zzápadoslovanských kmenů, kmene Ččechů, který sídlil na území dnešních Sstředních Ččech a podmanil si ostatní kmeny usídlené na našem ůúzemí.  

V označených částech vyberte správné řešení (27 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Český jaz?k je jedním ze ?lovanských jaz?ků (klíč k řešení)


Český jaziyk je jedním ze sSlovanských jazyiků, které se vyděliliy ze společného jaziyka praslovanského.  Praslovanština se nezachovala, ale poznatky o ní byliy zíýskány srovnáváním jednotlivých sSlovanských jazyků.  Velice při tom pomohla znalost jaziyka staroslovjenského, kterým kKonstantiyn a Mmetoděj šířilyi v 9.9 století na našem územíý Kkřesťanství a který byl prvním spiysovným jaziykem sSlovanským.  Čeština se vyvyvivyvivivyvinula se na základě jazyika jednoho ze Zzápadoslovanských kmenů, kmene Ččechů, který sídlil na území dnešních Sstředních Ččech a podmanil si ostatní kmeny usídlené na našem ůúzemí.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019