Podzim v Krkonoších


Na poslední sobotu v září jsme si smluvili dlouhou tůúru.  Autobus nás vyvezl do Dolní Malé ÚŮpy.  ŮÚmyslně jsme podnikli túůru v tuto dobu, neboť už nebývá v podhúůří ani na hřebenech mnoho turistůú.  Na jedné louce jsme viděli ocúůny.  Byly rúůžovofialové jako blůúza naší Jany.  V záři teplých slunečních paprskúů vynikalo zbarvení listnatých stromůú.  Sbalili jsme svetry do batohůú a stoupali jsme do Horní Malé ŮÚpy, dále pak úůbočím přes Soví sedlo na Sněžku.  Chlapci kráčeli neůúnavně v čele, dívky zúůstávaly vzadu.  Z vrcholu byl úůchvatný rozhled, protože bylo ůúplně jasno.  Pozorovali jsme stříbrnou stužku řeky ÚŮpy, jak se vine ůúdolím.  Sestoupili jsme přes Růúžovou horu.  Tam Petr fotografoval všechny, kdo se zúůčastnili naší tůúry.  

V označených částech vyberte správné řešení (23 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní ů a ú

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.01.2019

 

Podzim v Krkonoších (klíč k řešení)


Na poslední sobotu v září jsme si smluvili dlouhou tůúru.  Autobus nás vyvezl do Dolní Malé ÚŮpy.  ŮÚmyslně jsme podnikli túůru v tuto dobu, neboť už nebývá v podhúůří ani na hřebenech mnoho turistůú.  Na jedné louce jsme viděli ocúůny.  Byly rúůžovofialové jako blůúza naší Jany.  V záři teplých slunečních paprskúů vynikalo zbarvení listnatých stromůú.  Sbalili jsme svetry do batohůú a stoupali jsme do Horní Malé ŮÚpy, dále pak úůbočím přes Soví sedlo na Sněžku.  Chlapci kráčeli neůúnavně v čele, dívky zúůstávaly vzadu.  Z vrcholu byl úůchvatný rozhled, protože bylo ůúplně jasno.  Pozorovali jsme stříbrnou stužku řeky ÚŮpy, jak se vine ůúdolím.  Sestoupili jsme přes Růúžovou horu.  Tam Petr fotografoval všechny, kdo se zúůčastnili naší tůúry.  

Diktáty český jazyk > Psaní ů a ú

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.01.2019