Podzim v Krkonoších


Na poslední sobotu v září jsme si smluvili dlouhou tůúru.  Autobus nás vyvezl do Dolní Malé ŮÚpy.  ÚŮmyslně jsme podnikli tůúru v tuto dobu, neboť už nebývá v podhůúří ani na hřebenech mnoho turistúů.  Na jedné louce jsme viděli ocúůny.  Byly růúžovofialové jako blůúza naší Jany.  V záři teplých slunečních paprskúů vynikalo zbarvení listnatých stromúů.  Sbalili jsme svetry do batohúů a stoupali jsme do Horní Malé ÚŮpy, dále pak ůúbočím přes Soví sedlo na Sněžku.  Chlapci kráčeli neůúnavně v čele, dívky zúůstávaly vzadu.  Z vrcholu byl úůchvatný rozhled, protože bylo ůúplně jasno.  Pozorovali jsme stříbrnou stužku řeky ŮÚpy, jak se vine ůúdolím.  Sestoupili jsme přes Rúůžovou horu.  Tam Petr fotografoval všechny, kdo se zúůčastnili naší tůúry.  

V označených částech vyberte správné řešení (23 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní ů a ú

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.08.2018

 

Podzim v Krkonoších (klíč k řešení)


Na poslední sobotu v září jsme si smluvili dlouhou tůúru.  Autobus nás vyvezl do Dolní Malé ŮÚpy.  ÚŮmyslně jsme podnikli tůúru v tuto dobu, neboť už nebývá v podhůúří ani na hřebenech mnoho turistúů.  Na jedné louce jsme viděli ocúůny.  Byly růúžovofialové jako blůúza naší Jany.  V záři teplých slunečních paprskúů vynikalo zbarvení listnatých stromúů.  Sbalili jsme svetry do batohúů a stoupali jsme do Horní Malé ÚŮpy, dále pak ůúbočím přes Soví sedlo na Sněžku.  Chlapci kráčeli neůúnavně v čele, dívky zúůstávaly vzadu.  Z vrcholu byl úůchvatný rozhled, protože bylo ůúplně jasno.  Pozorovali jsme stříbrnou stužku řeky ŮÚpy, jak se vine ůúdolím.  Sestoupili jsme přes Rúůžovou horu.  Tam Petr fotografoval všechny, kdo se zúůčastnili naší tůúry.  

Diktáty český jazyk > Psaní ů a ú

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.08.2018