Podzim v Krkonoších


Na poslední sobotu v září jsme si smluvili dlouhou túůru.  Autobus nás vyvezl do Dolní Malé ŮÚpy.  ŮÚmyslně jsme podnikli túůru v tuto dobu, neboť už nebývá v podhůúří ani na hřebenech mnoho turistůú.  Na jedné louce jsme viděli ocůúny.  Byly rúůžovofialové jako blúůza naší Jany.  V záři teplých slunečních paprskúů vynikalo zbarvení listnatých stromúů.  Sbalili jsme svetry do batohůú a stoupali jsme do Horní Malé ÚŮpy, dále pak úůbočím přes Soví sedlo na Sněžku.  Chlapci kráčeli neúůnavně v čele, dívky zůústávaly vzadu.  Z vrcholu byl ůúchvatný rozhled, protože bylo ůúplně jasno.  Pozorovali jsme stříbrnou stužku řeky ŮÚpy, jak se vine ůúdolím.  Sestoupili jsme přes Rúůžovou horu.  Tam Petr fotografoval všechny, kdo se zůúčastnili naší túůry.  

V označených částech vyberte správné řešení (23 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní ů a ú

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.05.2019

 

Podzim v Krkonoších (klíč k řešení)


Na poslední sobotu v září jsme si smluvili dlouhou túůru.  Autobus nás vyvezl do Dolní Malé ŮÚpy.  ŮÚmyslně jsme podnikli túůru v tuto dobu, neboť už nebývá v podhůúří ani na hřebenech mnoho turistůú.  Na jedné louce jsme viděli ocůúny.  Byly rúůžovofialové jako blúůza naší Jany.  V záři teplých slunečních paprskúů vynikalo zbarvení listnatých stromúů.  Sbalili jsme svetry do batohůú a stoupali jsme do Horní Malé ÚŮpy, dále pak úůbočím přes Soví sedlo na Sněžku.  Chlapci kráčeli neúůnavně v čele, dívky zůústávaly vzadu.  Z vrcholu byl ůúchvatný rozhled, protože bylo ůúplně jasno.  Pozorovali jsme stříbrnou stužku řeky ŮÚpy, jak se vine ůúdolím.  Sestoupili jsme přes Rúůžovou horu.  Tam Petr fotografoval všechny, kdo se zůúčastnili naší túůry.  

Diktáty český jazyk > Psaní ů a ú

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.05.2019