Ztráta u Bočanů


Frantíkůúv dědeček spí, ale Frantík nemůúže usnout.  Slyší odbíjet hodiny: púůl jedenácté, jedenáct.  Měsíc je v ůúplňku, přes něj plují mraky rúůzných tvarůú.  Ze dvorúů a zahrad se ozývá tolik zvukůú: štěkot psúů, hlasy ptákúů znějící jako húů hůú, nebo spíše jako zaúůpění.  Frantík odnesl zelenou knížku do ůúkrytu.  Měl nejlepší ůúmysly, ůúspěšně ten úůkol splnil.  Nemá výčitky svědomí, ale tíží ho úůvahy, zda pan Bočan neohlásí policistůúm, že se mu ztratil seznam dlužníkúů a jejich dluhúů.  Podie V. Řezáče  

V označených částech vyberte správné řešení (21 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní ů a ú

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  13.11.2019

 

Ztráta u Bočanů (klíč k řešení)


Frantíkůúv dědeček spí, ale Frantík nemůúže usnout.  Slyší odbíjet hodiny: púůl jedenácté, jedenáct.  Měsíc je v ůúplňku, přes něj plují mraky rúůzných tvarůú.  Ze dvorúů a zahrad se ozývá tolik zvukůú: štěkot psúů, hlasy ptákúů znějící jako húů hůú, nebo spíše jako zaúůpění.  Frantík odnesl zelenou knížku do ůúkrytu.  Měl nejlepší ůúmysly, ůúspěšně ten úůkol splnil.  Nemá výčitky svědomí, ale tíží ho úůvahy, zda pan Bočan neohlásí policistůúm, že se mu ztratil seznam dlužníkúů a jejich dluhúů.  Podie V. Řezáče  

Diktáty český jazyk > Psaní ů a ú

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  13.11.2019