Ztráta u Bočanů


Frantíkůúv dědeček spí, ale Frantík nemůúže usnout.  Slyší odbíjet hodiny: půúl jedenácté, jedenáct.  Měsíc je v úůplňku, přes něj plují mraky růúzných tvarúů.  Ze dvorůú a zahrad se ozývá tolik zvukůú: štěkot psúů, hlasy ptákůú znějící jako hůú húů, nebo spíše jako zaúůpění.  Frantík odnesl zelenou knížku do úůkrytu.  Měl nejlepší úůmysly, ůúspěšně ten ůúkol splnil.  Nemá výčitky svědomí, ale tíží ho ůúvahy, zda pan Bočan neohlásí policistůúm, že se mu ztratil seznam dlužníkůú a jejich dluhúů.  Podie V. Řezáče  

V označených částech vyberte správné řešení (21 úloh).
Diktáty český jazyk > Psaní ů a ú

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  31.05.2020

 

Ztráta u Bočanů (klíč k řešení)


Frantíkůúv dědeček spí, ale Frantík nemůúže usnout.  Slyší odbíjet hodiny: půúl jedenácté, jedenáct.  Měsíc je v úůplňku, přes něj plují mraky růúzných tvarúů.  Ze dvorůú a zahrad se ozývá tolik zvukůú: štěkot psúů, hlasy ptákůú znějící jako hůú húů, nebo spíše jako zaúůpění.  Frantík odnesl zelenou knížku do úůkrytu.  Měl nejlepší úůmysly, ůúspěšně ten ůúkol splnil.  Nemá výčitky svědomí, ale tíží ho ůúvahy, zda pan Bočan neohlásí policistůúm, že se mu ztratil seznam dlužníkůú a jejich dluhúů.  Podie V. Řezáče  

Diktáty český jazyk > Psaní ů a ú

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  31.05.2020