J.E.P.


Jan Evangelista Purkyně je jednou z nejvýznamějších osobností 19.19 století i našeho nNárodního obrození. Jako jeden z prvních přednášel na Uuniverzitě čČesky. Populariyzoval čČskou vějedu. Tomu sloužil časopis Žživa, který začal Purkyně vydávat avydávat, a který vychází do dnesdodnes. Purkyně stál u kolépbky mnoha spolků, zúčastnil sespolků zúčastnil se kladení Zzákladního kamene nNárodního dDivadla. Spolu s bratry pPreslovíými vymýšlel Ččeské vědecké názvoslovýí Vážilyi si ho však nejen doma, aledoma ale i v cizíých zemích. Takovíý velikáni jakovelikáni, jako J.W. Goethe se pyišnilyi jeho přátelstvýím. Za nejvjeětší obějev J.E. Purkyně považují vjeědci jeho buněčnou teorii. Rakouszsz vláda však tohoto vějedce v lásce neměla, aneměla a ani po jeho smrti se nepřestávala bát vlivu, kterývlivu který na národ měl. Dokonce dlouho nepovolila abynepovolila, aby mu v Ppraze postavili pomník. Velký učenec a velký čČech J.E. Purkyně ostatně žádný pomník nepotřeboval postavilnepotřeboval, postavil si ho svou činnností sám.   

V označených částech vyberte správné řešení (40 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

J.E.P. (klíč k řešení)


Jan Evangelista Purkyně je jednou z nejvýznamějších osobností 19.19 století i našeho nNárodního obrození. Jako jeden z prvních přednášel na Uuniverzitě čČesky. Populariyzoval čČskou vějedu. Tomu sloužil časopis Žživa, který začal Purkyně vydávat avydávat, a který vychází do dnesdodnes. Purkyně stál u kolépbky mnoha spolků, zúčastnil sespolků zúčastnil se kladení Zzákladního kamene nNárodního dDivadla. Spolu s bratry pPreslovíými vymýšlel Ččeské vědecké názvoslovýí Vážilyi si ho však nejen doma, aledoma ale i v cizíých zemích. Takovíý velikáni jakovelikáni, jako J.W. Goethe se pyišnilyi jeho přátelstvýím. Za nejvjeětší obějev J.E. Purkyně považují vjeědci jeho buněčnou teorii. Rakouszsz vláda však tohoto vějedce v lásce neměla, aneměla a ani po jeho smrti se nepřestávala bát vlivu, kterývlivu který na národ měl. Dokonce dlouho nepovolila abynepovolila, aby mu v Ppraze postavili pomník. Velký učenec a velký čČech J.E. Purkyně ostatně žádný pomník nepotřeboval postavilnepotřeboval, postavil si ho svou činnností sám.   

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019