J.E.P.


Jan Evangelista Purkyně je jednou z nejvýznamějších osobností 1919. století i našeho nNárodního obrození. Jako jeden z prvních přednášel na Uuniverzitě čČesky. Popularyizoval Ččskou vějedu. Tomu sloužil časopis žŽiva, který začal Purkyně vydávat avydávat, a který vychází dodnesdo dnes. Purkyně stál u kolépbky mnoha spolků zúčastnil sespolků, zúčastnil se kladení zZákladního kamene Nnárodního dDivadla. Spolu s bratry Ppreslovýími vymýšlel Ččeské vědecké názvoslovýí Vážiliy si ho však nejen doma, aledoma ale i v cizýích zemích. Takovíý velikáni, jakovelikáni jako J.W. Goethe se pyišnilyi jeho přátelstvýím. Za nejvjeětší obějev J.E. Purkyně považují vjeědci jeho buněčnou teorii. Rakouszsz vláda však tohoto vějedce v lásce neměla aneměla, a ani po jeho smrti se nepřestávala bát vlivu kterývlivu, který na národ měl. Dokonce dlouho nepovolila abynepovolila, aby mu v pPraze postavili pomník. Velký učenec a velký čČech J.E. Purkyně ostatně žádný pomník nepotřeboval, postavilnepotřeboval postavil si ho svou činnností sám.   

V označených částech vyberte správné řešení (40 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

J.E.P. (klíč k řešení)


Jan Evangelista Purkyně je jednou z nejvýznamějších osobností 1919. století i našeho nNárodního obrození. Jako jeden z prvních přednášel na Uuniverzitě čČesky. Popularyizoval Ččskou vějedu. Tomu sloužil časopis žŽiva, který začal Purkyně vydávat avydávat, a který vychází dodnesdo dnes. Purkyně stál u kolépbky mnoha spolků zúčastnil sespolků, zúčastnil se kladení zZákladního kamene Nnárodního dDivadla. Spolu s bratry Ppreslovýími vymýšlel Ččeské vědecké názvoslovýí Vážiliy si ho však nejen doma, aledoma ale i v cizýích zemích. Takovíý velikáni, jakovelikáni jako J.W. Goethe se pyišnilyi jeho přátelstvýím. Za nejvjeětší obějev J.E. Purkyně považují vjeědci jeho buněčnou teorii. Rakouszsz vláda však tohoto vějedce v lásce neměla aneměla, a ani po jeho smrti se nepřestávala bát vlivu kterývlivu, který na národ měl. Dokonce dlouho nepovolila abynepovolila, aby mu v pPraze postavili pomník. Velký učenec a velký čČech J.E. Purkyně ostatně žádný pomník nepotřeboval, postavilnepotřeboval postavil si ho svou činnností sám.   

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019