Babička


Babička zs dětmi odešla. Ona neměla srdce, abysrdce aby koho nenáviděla, alenenáviděla ale paní správcová nebyla ji pěkná v očích av očích, a sice proto, že se nesla výše nežvýše, než narostla. První čas kdyžčas, když babička k dceři přišla, apřišla a ještě v domáctnocnosti ani s okolními lidmi obeznámena nebyla přišlanebyla, přišla jednoho dne paní správcová ještě se dvěma paničkamiy na vyzituvyzytuvizituvizytu.  Paní Prošková byla právě kdesiy na stráni. Babička podle svého obyičeje pobíýdla hosty, aby se posadiliy, a když přinesla chléb a sůl, podalasůl podala s celou svou upřímností, abyupřímností aby si vzácné paní ukrojiliy. Ty ale s pohrdlivým vyihrnutím nosíčků děkovalyi, že nebudou jíst, pakjíst pak se úsměšně na sebe podívaliy, jako by chtělyi říct: "Ty sprosťačko cosprosťačko, co si myslíš, že jsme my ňáké jen tak ledabylo!" Když paní Prošková přišla, vidělapřišla viděla hned, že babička chybyila proti panským obyičejům, a řekla matce kdyžmatce, když paní paní odešliy, aby takovíým dámám chléb nepředkládala ty ženepředkládala, ty že jsou na jiné věci zviyklé. 

V označených částech vyberte správné řešení (35 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Babička (klíč k řešení)


Babička zs dětmi odešla. Ona neměla srdce, abysrdce aby koho nenáviděla, alenenáviděla ale paní správcová nebyla ji pěkná v očích av očích, a sice proto, že se nesla výše nežvýše, než narostla. První čas kdyžčas, když babička k dceři přišla, apřišla a ještě v domáctnocnosti ani s okolními lidmi obeznámena nebyla přišlanebyla, přišla jednoho dne paní správcová ještě se dvěma paničkamiy na vyzituvyzytuvizituvizytu.  Paní Prošková byla právě kdesiy na stráni. Babička podle svého obyičeje pobíýdla hosty, aby se posadiliy, a když přinesla chléb a sůl, podalasůl podala s celou svou upřímností, abyupřímností aby si vzácné paní ukrojiliy. Ty ale s pohrdlivým vyihrnutím nosíčků děkovalyi, že nebudou jíst, pakjíst pak se úsměšně na sebe podívaliy, jako by chtělyi říct: "Ty sprosťačko cosprosťačko, co si myslíš, že jsme my ňáké jen tak ledabylo!" Když paní Prošková přišla, vidělapřišla viděla hned, že babička chybyila proti panským obyičejům, a řekla matce kdyžmatce, když paní paní odešliy, aby takovíým dámám chléb nepředkládala ty ženepředkládala, ty že jsou na jiné věci zviyklé. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019