Babička


Babička sz dětmi odešla. Ona neměla srdce, abysrdce aby koho nenáviděla alenenáviděla, ale paní správcová nebyla ji pěkná v očích, av očích a sice proto, že se nesla výše, nežvýše než narostla. První čas kdyžčas, když babička k dceři přišla, apřišla a ještě v domácnoctnosti ani s okolními lidmi obeznámena nebyla přišlanebyla, přišla jednoho dne paní správcová ještě se dvěma paničkamiy na vyzytuvizytuvizituvyzitu.  Paní Prošková byla právě kdesyi na stráni. Babička podle svého obiyčeje pobýídla hosty, aby se posadilyi, a když přinesla chléb a sůl, podalasůl podala s celou svou upřímností, abyupřímností aby si vzácné paní ukrojilyi. Ty ale s pohrdlivým vyihrnutím nosíčků děkovaliy, že nebudou jíst, pakjíst pak se úsměšně na sebe podívalyi, jako by chtěliy říct: "Ty sprosťačko, cosprosťačko co si myslíš, že jsme my ňáké jen tak ledabylo!" Když paní Prošková přišla vidělapřišla, viděla hned, že babička chybyila proti panským obyičejům, a řekla matce, kdyžmatce když paní paní odešliy, aby takovíým dámám chléb nepředkládala ty ženepředkládala, ty že jsou na jiné věci zvyiklé. 

V označených částech vyberte správné řešení (35 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Babička (klíč k řešení)


Babička sz dětmi odešla. Ona neměla srdce, abysrdce aby koho nenáviděla alenenáviděla, ale paní správcová nebyla ji pěkná v očích, av očích a sice proto, že se nesla výše, nežvýše než narostla. První čas kdyžčas, když babička k dceři přišla, apřišla a ještě v domácnoctnosti ani s okolními lidmi obeznámena nebyla přišlanebyla, přišla jednoho dne paní správcová ještě se dvěma paničkamiy na vyzytuvizytuvizituvyzitu.  Paní Prošková byla právě kdesyi na stráni. Babička podle svého obiyčeje pobýídla hosty, aby se posadilyi, a když přinesla chléb a sůl, podalasůl podala s celou svou upřímností, abyupřímností aby si vzácné paní ukrojilyi. Ty ale s pohrdlivým vyihrnutím nosíčků děkovaliy, že nebudou jíst, pakjíst pak se úsměšně na sebe podívalyi, jako by chtěliy říct: "Ty sprosťačko, cosprosťačko co si myslíš, že jsme my ňáké jen tak ledabylo!" Když paní Prošková přišla vidělapřišla, viděla hned, že babička chybyila proti panským obyičejům, a řekla matce, kdyžmatce když paní paní odešliy, aby takovíým dámám chléb nepředkládala ty ženepředkládala, ty že jsou na jiné věci zvyiklé. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019