Šedá budova...


Šedá budova byla tichá jentichá, jen na rampě krmil vrabec odrostlá mláďata. Čepíýřila se ase, a otvírala široké zobáčky. Dívka jim hodila kousek svačiny alesvačiny, ale vrabci se polekalyi a rozlétlyi se. Nikdy nestála tak blíszko trati a vějedomí, že se může klidně procházet u kolejí, jíu kolejí jí lahodilo. Mezi kolejemi vyraziliy žluté kvítky kterékvítky, které bylyi umazány od kolomazyi. Stáliy na nich kapky rosyi, třpiytiliy se, ase a dívka si je zatoužila utrhnout. Stonek byl tuhý, nepovoliltuhý nepovolil ani pod nechhtem. Vtom dívka usliyšela vlak, uskočilavlak uskočila v poslední chvílyi, ale vlak jel po druhé koleji. Roszpustile se zasmála, azasmála a vyběhla na rampu. 

V označených částech vyberte správné řešení (25 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Šedá budova... (klíč k řešení)


Šedá budova byla tichá jentichá, jen na rampě krmil vrabec odrostlá mláďata. Čepíýřila se ase, a otvírala široké zobáčky. Dívka jim hodila kousek svačiny alesvačiny, ale vrabci se polekalyi a rozlétlyi se. Nikdy nestála tak blíszko trati a vějedomí, že se může klidně procházet u kolejí, jíu kolejí jí lahodilo. Mezi kolejemi vyraziliy žluté kvítky kterékvítky, které bylyi umazány od kolomazyi. Stáliy na nich kapky rosyi, třpiytiliy se, ase a dívka si je zatoužila utrhnout. Stonek byl tuhý, nepovoliltuhý nepovolil ani pod nechhtem. Vtom dívka usliyšela vlak, uskočilavlak uskočila v poslední chvílyi, ale vlak jel po druhé koleji. Roszpustile se zasmála, azasmála a vyběhla na rampu. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019