Prázdninový výlet


Ke konci prázdnin jsme si vzpomněli ževzpomněli, že bychom se měli vyidat na poslední prázdninový výílet. Dlouho jsme se vzájemě radili o cílyi své cesty. Nakonec jsme uposlechli otcovyi rady, sbalilirady sbalili batohy a vyjeli do hor. Do vlaku kterývlaku, který odjížděl po 8 hodině8.hodině rann, jsme nastoupili na poslední chvíliy. Vystoupili jsme na Moldavě prošliMoldavě, prošli vsí a zanedlouho nás pohltilyi kKrušnohorské lesiy. Celíý den jsme prožili velmi příjemě. Stoupali jsme po horských zstezskách, pozorovali tamější přírodu a odpočívali jsme na stinnných místech, kdyžmístech když jsme pocítili únavu. Před setměním jsme se utábořili na osamě míýtině. Byli jsme značně unaveni, a protounaveni a proto jsme se brziy uložili ke spánku. 

V označených částech vyberte správné řešení (27 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019

 

Prázdninový výlet (klíč k řešení)


Ke konci prázdnin jsme si vzpomněli ževzpomněli, že bychom se měli vyidat na poslední prázdninový výílet. Dlouho jsme se vzájemě radili o cílyi své cesty. Nakonec jsme uposlechli otcovyi rady, sbalilirady sbalili batohy a vyjeli do hor. Do vlaku kterývlaku, který odjížděl po 8 hodině8.hodině rann, jsme nastoupili na poslední chvíliy. Vystoupili jsme na Moldavě prošliMoldavě, prošli vsí a zanedlouho nás pohltilyi kKrušnohorské lesiy. Celíý den jsme prožili velmi příjemě. Stoupali jsme po horských zstezskách, pozorovali tamější přírodu a odpočívali jsme na stinnných místech, kdyžmístech když jsme pocítili únavu. Před setměním jsme se utábořili na osamě míýtině. Byli jsme značně unaveni, a protounaveni a proto jsme se brziy uložili ke spánku. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019