Prázdninový výlet


Ke konci prázdnin jsme si vzpomněli, ževzpomněli že bychom se měli vyidat na poslední prázdninový víýlet. Dlouho jsme se vzájemě radili o cílyi své cesty. Nakonec jsme uposlechli otcoviy rady sbalilirady, sbalili batohy a vyjeli do hor. Do vlaku kterývlaku, který odjížděl po 8.hodině8 hodině rann, jsme nastoupili na poslední chvíliy. Vystoupili jsme na Moldavě prošliMoldavě, prošli vsí a zanedlouho nás pohltiliy Kkrušnohorské lesyi. Celíý den jsme prožili velmi příjemě. Stoupali jsme po horských szteszkách, pozorovali tamější přírodu a odpočívali jsme na stinnných místech kdyžmístech, když jsme pocítili únavu. Před setměním jsme se utábořili na osamě mýítině. Byli jsme značně unaveni a protounaveni, a proto jsme se brziy uložili ke spánku. 

V označených částech vyberte správné řešení (27 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020

 

Prázdninový výlet (klíč k řešení)


Ke konci prázdnin jsme si vzpomněli, ževzpomněli že bychom se měli vyidat na poslední prázdninový víýlet. Dlouho jsme se vzájemě radili o cílyi své cesty. Nakonec jsme uposlechli otcoviy rady sbalilirady, sbalili batohy a vyjeli do hor. Do vlaku kterývlaku, který odjížděl po 8.hodině8 hodině rann, jsme nastoupili na poslední chvíliy. Vystoupili jsme na Moldavě prošliMoldavě, prošli vsí a zanedlouho nás pohltiliy Kkrušnohorské lesyi. Celíý den jsme prožili velmi příjemě. Stoupali jsme po horských szteszkách, pozorovali tamější přírodu a odpočívali jsme na stinnných místech kdyžmístech, když jsme pocítili únavu. Před setměním jsme se utábořili na osamě mýítině. Byli jsme značně unaveni a protounaveni, a proto jsme se brziy uložili ke spánku. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020