Hvězdář M.K.


Odkaz pPolského hvězdáře mMikuláše Kkoperníka  mMikuláš prožil šťastné tsctctví v pPolském městě Ttoruni.  Po sztrátě otce byliy osiyřelé děti svěřeny strýci, kterýstrýci který umožnil Koperníkoviy vyisokoškolské studium v kKrakově a v Iitálii. Tak zýískal hoch všestrannné vzdělání, ale oblíbiyl si především astronomii. Při szkumech dospěl k přesvěčení, že Zzemě není středem Vvesmíru. Koperníkovyi průúkopnické názory však vzbudiliy odpor církve a protocírkve, a proto teprve na sklonku života viydal své nejcennnější dílo O pohybech nebesszsských těles.  Význam jeho oběje byl nedozíýrný.  První prohlásil, že zZemě je jednou z pPlanet obíhajících kolem sSlunce a vyslovil domnměnku o vzájemné přitažlivosti nebeszssských těles.  kKoperník je jedním z nejvýznammnějších vědců v historii lidstva.  Na jeho pomníku v rodném městě jsou slova o tom, žeo tom že zZemi uvedl v pohyb, apohyb a sSlunce zastavil. 

V označených částech vyberte správné řešení (43 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Hvězdář M.K. (klíč k řešení)


Odkaz pPolského hvězdáře mMikuláše Kkoperníka  mMikuláš prožil šťastné tsctctví v pPolském městě Ttoruni.  Po sztrátě otce byliy osiyřelé děti svěřeny strýci, kterýstrýci který umožnil Koperníkoviy vyisokoškolské studium v kKrakově a v Iitálii. Tak zýískal hoch všestrannné vzdělání, ale oblíbiyl si především astronomii. Při szkumech dospěl k přesvěčení, že Zzemě není středem Vvesmíru. Koperníkovyi průúkopnické názory však vzbudiliy odpor církve a protocírkve, a proto teprve na sklonku života viydal své nejcennnější dílo O pohybech nebesszsských těles.  Význam jeho oběje byl nedozíýrný.  První prohlásil, že zZemě je jednou z pPlanet obíhajících kolem sSlunce a vyslovil domnměnku o vzájemné přitažlivosti nebeszssských těles.  kKoperník je jedním z nejvýznammnějších vědců v historii lidstva.  Na jeho pomníku v rodném městě jsou slova o tom, žeo tom že zZemi uvedl v pohyb, apohyb a sSlunce zastavil. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019