Hvězdář M.K.


Odkaz Ppolského hvězdáře mMikuláše kKoperníka  mMikuláš prožil šťastné tstcctví v pPolském městě tToruni.  Po zstrátě otce byliy osiyřelé děti svěřeny strýci, kterýstrýci který umožnil Koperníkoviy viysokoškolské studium v kKrakově a v iItálii. Tak zýískal hoch všestrannné vzdělání, ale oblíbyil si především astronomii. Při szkumech dospěl k přesvěčení, že zZemě není středem vVesmíru. Koperníkovyi prúůkopnické názory však vzbudiliy odpor církve a protocírkve, a proto teprve na sklonku života vyidal své nejcennnější dílo O pohybech nebeszssských těles.  Význam jeho oběje byl nedozíýrný.  První prohlásil, že zZemě je jednou z pPlanet obíhajících kolem Sslunce a vyslovil dommněnku o vzájemné přitažlivosti nebezsssských těles.  kKoperník je jedním z nejvýznammnějších vědců v historii lidstva.  Na jeho pomníku v rodném městě jsou slova o tom žeo tom, že Zzemi uvedl v pohyb, apohyb a Sslunce zastavil. 

V označených částech vyberte správné řešení (43 úloh).
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019

 

Hvězdář M.K. (klíč k řešení)


Odkaz Ppolského hvězdáře mMikuláše kKoperníka  mMikuláš prožil šťastné tstcctví v pPolském městě tToruni.  Po zstrátě otce byliy osiyřelé děti svěřeny strýci, kterýstrýci který umožnil Koperníkoviy viysokoškolské studium v kKrakově a v iItálii. Tak zýískal hoch všestrannné vzdělání, ale oblíbyil si především astronomii. Při szkumech dospěl k přesvěčení, že zZemě není středem vVesmíru. Koperníkovyi prúůkopnické názory však vzbudiliy odpor církve a protocírkve, a proto teprve na sklonku života vyidal své nejcennnější dílo O pohybech nebeszssských těles.  Význam jeho oběje byl nedozíýrný.  První prohlásil, že zZemě je jednou z pPlanet obíhajících kolem Sslunce a vyslovil dommněnku o vzájemné přitažlivosti nebezsssských těles.  kKoperník je jedním z nejvýznammnějších vědců v historii lidstva.  Na jeho pomníku v rodném městě jsou slova o tom žeo tom, že Zzemi uvedl v pohyb, apohyb a Sslunce zastavil. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.06.2019