Petrov? rodiče.


Petrovyi rodiče jsou prima. Petroviy rodiče Petroviy každý z nás závyidí. Koliyk jen mu toho dovolýí! Jednou přijde do školy s otcovíým mobyilem, jindy s matčinými ríýsovacímyi potřebamiy. Petrova mamyinka je archiytektka, kam se na ni hrabeme s našimi obiyčejnýmyi školnímiy kružítky. Například já se svíýmyi smutnýmiy zbyitky školní soupravy se rozhodně nemohu měřit s Petrovíým vybavením penálu. Ten jeho přímo viyzařuje nejvyšžžšššší kvalitu, však je také Petr na svůúj penál náležitě pyišný. Můúj penál navíýc mnohdy leží zapomenutý doma na mém psacím stole. Anebo možná na bratrově stole. Na sestřině stole ne, protože ona je ještě malá a žádný svůúj stúůl zatím nemá. Často si tedy těsně před vyiučovací hodinou půújčuji Sylvyiny, Petroviy či Jitčiny potřebyi, abych si dodělal úůkol, na který jsem doma zapoměl. A sliyším už v duchu učitelčina slova, že Postavovyi zřejmě nemají dostatečný zájem o vzdělání svého dítěte. To jsou moji rodiče a jejich dítě jsem já. 

V označených částech vyberte správné řešení (40 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.05.2019

 

Petrov? rodiče. (klíč k řešení)


Petrovyi rodiče jsou prima. Petroviy rodiče Petroviy každý z nás závyidí. Koliyk jen mu toho dovolýí! Jednou přijde do školy s otcovíým mobyilem, jindy s matčinými ríýsovacímyi potřebamiy. Petrova mamyinka je archiytektka, kam se na ni hrabeme s našimi obiyčejnýmyi školnímiy kružítky. Například já se svíýmyi smutnýmiy zbyitky školní soupravy se rozhodně nemohu měřit s Petrovíým vybavením penálu. Ten jeho přímo viyzařuje nejvyšžžšššší kvalitu, však je také Petr na svůúj penál náležitě pyišný. Můúj penál navíýc mnohdy leží zapomenutý doma na mém psacím stole. Anebo možná na bratrově stole. Na sestřině stole ne, protože ona je ještě malá a žádný svůúj stúůl zatím nemá. Často si tedy těsně před vyiučovací hodinou půújčuji Sylvyiny, Petroviy či Jitčiny potřebyi, abych si dodělal úůkol, na který jsem doma zapoměl. A sliyším už v duchu učitelčina slova, že Postavovyi zřejmě nemají dostatečný zájem o vzdělání svého dítěte. To jsou moji rodiče a jejich dítě jsem já. 

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.05.2019