Petrov? rodiče.


Petrovyi rodiče jsou prima. Petrovyi rodiče Petroviy každý z nás závyidí. Kolyik jen mu toho dovolíý! Jednou přijde do školy s otcovíým mobyilem, jindy s matčinými rýísovacímyi potřebamiy. Petrova mamiynka je archiytektka, kam se na ni hrabeme s našimi obiyčejnýmyi školnímyi kružítky. Například já se svýímyi smutnýmiy zbiytky školní soupravy se rozhodně nemohu měřit s Petrovíým vybavením penálu. Ten jeho přímo viyzařuje nejvyšžššžšší kvalitu, však je také Petr na svúůj penál náležitě piyšný. Múůj penál navýíc mnohdy leží zapomenutý doma na mém psacím stole. Anebo možná na bratrově stole. Na sestřině stole ne, protože ona je ještě malá a žádný svůúj stůúl zatím nemá. Často si tedy těsně před vyiučovací hodinou půújčuji Sylviyny, Petroviy či Jitčiny potřebyi, abych si dodělal ůúkol, na který jsem doma zapoměl. A slyiším už v duchu učitelčina slova, že Postavoviy zřejmě nemají dostatečný zájem o vzdělání svého dítěte. To jsou moji rodiče a jejich dítě jsem já. 

V označených částech vyberte správné řešení (40 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  21.02.2019

 

Petrov? rodiče. (klíč k řešení)


Petrovyi rodiče jsou prima. Petrovyi rodiče Petroviy každý z nás závyidí. Kolyik jen mu toho dovolíý! Jednou přijde do školy s otcovíým mobyilem, jindy s matčinými rýísovacímyi potřebamiy. Petrova mamiynka je archiytektka, kam se na ni hrabeme s našimi obiyčejnýmyi školnímyi kružítky. Například já se svýímyi smutnýmiy zbiytky školní soupravy se rozhodně nemohu měřit s Petrovíým vybavením penálu. Ten jeho přímo viyzařuje nejvyšžššžšší kvalitu, však je také Petr na svúůj penál náležitě piyšný. Múůj penál navýíc mnohdy leží zapomenutý doma na mém psacím stole. Anebo možná na bratrově stole. Na sestřině stole ne, protože ona je ještě malá a žádný svůúj stůúl zatím nemá. Často si tedy těsně před vyiučovací hodinou půújčuji Sylviyny, Petroviy či Jitčiny potřebyi, abych si dodělal ůúkol, na který jsem doma zapoměl. A slyiším už v duchu učitelčina slova, že Postavoviy zřejmě nemají dostatečný zájem o vzdělání svého dítěte. To jsou moji rodiče a jejich dítě jsem já. 

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  21.02.2019