Petrov? rodiče.


Petroviy rodiče jsou prima. Petrovyi rodiče Petrovyi každý z nás závyidí. Kolyik jen mu toho dovolíý! Jednou přijde do školy s otcovýím mobiylem, jindy s matčinými ríýsovacímiy potřebamyi. Petrova mamyinka je archyitektka, kam se na ni hrabeme s našimi obiyčejnýmiy školnímiy kružítky. Například já se svýímiy smutnýmiy zbiytky školní soupravy se rozhodně nemohu měřit s Petrovýím vybavením penálu. Ten jeho přímo vyizařuje nejvyšžššššží kvalitu, však je také Petr na svúůj penál náležitě pyišný. Múůj penál navýíc mnohdy leží zapomenutý doma na mém psacím stole. Anebo možná na bratrově stole. Na sestřině stole ne, protože ona je ještě malá a žádný svůúj stůúl zatím nemá. Často si tedy těsně před viyučovací hodinou půújčuji Sylvyiny, Petroviy či Jitčiny potřebiy, abych si dodělal úůkol, na který jsem doma zapoměl. A slyiším už v duchu učitelčina slova, že Postavovyi zřejmě nemají dostatečný zájem o vzdělání svého dítěte. To jsou moji rodiče a jejich dítě jsem já. 

V označených částech vyberte správné řešení (40 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  16.12.2018

 

Petrov? rodiče. (klíč k řešení)


Petroviy rodiče jsou prima. Petrovyi rodiče Petrovyi každý z nás závyidí. Kolyik jen mu toho dovolíý! Jednou přijde do školy s otcovýím mobiylem, jindy s matčinými ríýsovacímiy potřebamyi. Petrova mamyinka je archyitektka, kam se na ni hrabeme s našimi obiyčejnýmiy školnímiy kružítky. Například já se svýímiy smutnýmiy zbiytky školní soupravy se rozhodně nemohu měřit s Petrovýím vybavením penálu. Ten jeho přímo vyizařuje nejvyšžššššží kvalitu, však je také Petr na svúůj penál náležitě pyišný. Múůj penál navýíc mnohdy leží zapomenutý doma na mém psacím stole. Anebo možná na bratrově stole. Na sestřině stole ne, protože ona je ještě malá a žádný svůúj stůúl zatím nemá. Často si tedy těsně před viyučovací hodinou půújčuji Sylvyiny, Petroviy či Jitčiny potřebiy, abych si dodělal úůkol, na který jsem doma zapoměl. A slyiším už v duchu učitelčina slova, že Postavovyi zřejmě nemají dostatečný zájem o vzdělání svého dítěte. To jsou moji rodiče a jejich dítě jsem já. 

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  16.12.2018