Petrov? rodiče.


Petroviy rodiče jsou prima. Petroviy rodiče Petrovyi každý z nás závyidí. Koliyk jen mu toho dovolýí! Jednou přijde do školy s otcovýím mobiylem, jindy s matčinými ríýsovacímyi potřebamiy. Petrova mamyinka je archiytektka, kam se na ni hrabeme s našimi obiyčejnýmyi školnímiy kružítky. Například já se svýímiy smutnýmyi zbiytky školní soupravy se rozhodně nemohu měřit s Petrovýím vybavením penálu. Ten jeho přímo vyizařuje nejvyžšššžšší kvalitu, však je také Petr na svúůj penál náležitě piyšný. Múůj penál navýíc mnohdy leží zapomenutý doma na mém psacím stole. Anebo možná na bratrově stole. Na sestřině stole ne, protože ona je ještě malá a žádný svůúj stůúl zatím nemá. Často si tedy těsně před viyučovací hodinou púůjčuji Sylvyiny, Petroviy či Jitčiny potřebiy, abych si dodělal ůúkol, na který jsem doma zapoměl. A slyiším už v duchu učitelčina slova, že Postavovyi zřejmě nemají dostatečný zájem o vzdělání svého dítěte. To jsou moji rodiče a jejich dítě jsem já. 

V označených částech vyberte správné řešení (40 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.06.2018

 

Petrov? rodiče. (klíč k řešení)


Petroviy rodiče jsou prima. Petroviy rodiče Petrovyi každý z nás závyidí. Koliyk jen mu toho dovolýí! Jednou přijde do školy s otcovýím mobiylem, jindy s matčinými ríýsovacímyi potřebamiy. Petrova mamyinka je archiytektka, kam se na ni hrabeme s našimi obiyčejnýmyi školnímiy kružítky. Například já se svýímiy smutnýmyi zbiytky školní soupravy se rozhodně nemohu měřit s Petrovýím vybavením penálu. Ten jeho přímo vyizařuje nejvyžšššžšší kvalitu, však je také Petr na svúůj penál náležitě piyšný. Múůj penál navýíc mnohdy leží zapomenutý doma na mém psacím stole. Anebo možná na bratrově stole. Na sestřině stole ne, protože ona je ještě malá a žádný svůúj stůúl zatím nemá. Často si tedy těsně před viyučovací hodinou púůjčuji Sylvyiny, Petroviy či Jitčiny potřebiy, abych si dodělal ůúkol, na který jsem doma zapoměl. A slyiším už v duchu učitelčina slova, že Postavovyi zřejmě nemají dostatečný zájem o vzdělání svého dítěte. To jsou moji rodiče a jejich dítě jsem já. 

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.06.2018