Petrov? rodiče.


Petrovyi rodiče jsou prima. Petrovyi rodiče Petrovyi každý z nás závyidí. Koliyk jen mu toho dovolýí! Jednou přijde do školy s otcovýím mobiylem, jindy s matčinými rýísovacímyi potřebamiy. Petrova mamyinka je archiytektka, kam se na ni hrabeme s našimi obyičejnýmiy školnímyi kružítky. Například já se svíýmyi smutnýmyi zbiytky školní soupravy se rozhodně nemohu měřit s Petrovýím vybavením penálu. Ten jeho přímo vyizařuje nejvyžššššžší kvalitu, však je také Petr na svůúj penál náležitě pyišný. Můúj penál navíýc mnohdy leží zapomenutý doma na mém psacím stole. Anebo možná na bratrově stole. Na sestřině stole ne, protože ona je ještě malá a žádný svúůj stůúl zatím nemá. Často si tedy těsně před vyiučovací hodinou púůjčuji Sylvyiny, Petrovyi či Jitčiny potřebyi, abych si dodělal úůkol, na který jsem doma zapoměl. A sliyším už v duchu učitelčina slova, že Postavovyi zřejmě nemají dostatečný zájem o vzdělání svého dítěte. To jsou moji rodiče a jejich dítě jsem já. 

V označených částech vyberte správné řešení (40 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2018

 

Petrov? rodiče. (klíč k řešení)


Petrovyi rodiče jsou prima. Petrovyi rodiče Petrovyi každý z nás závyidí. Koliyk jen mu toho dovolýí! Jednou přijde do školy s otcovýím mobiylem, jindy s matčinými rýísovacímyi potřebamiy. Petrova mamyinka je archiytektka, kam se na ni hrabeme s našimi obyičejnýmiy školnímyi kružítky. Například já se svíýmyi smutnýmyi zbiytky školní soupravy se rozhodně nemohu měřit s Petrovýím vybavením penálu. Ten jeho přímo vyizařuje nejvyžššššžší kvalitu, však je také Petr na svůúj penál náležitě pyišný. Můúj penál navíýc mnohdy leží zapomenutý doma na mém psacím stole. Anebo možná na bratrově stole. Na sestřině stole ne, protože ona je ještě malá a žádný svúůj stůúl zatím nemá. Často si tedy těsně před vyiučovací hodinou púůjčuji Sylvyiny, Petrovyi či Jitčiny potřebyi, abych si dodělal úůkol, na který jsem doma zapoměl. A sliyším už v duchu učitelčina slova, že Postavovyi zřejmě nemají dostatečný zájem o vzdělání svého dítěte. To jsou moji rodiče a jejich dítě jsem já. 

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2018