Petrov? rodiče.


Petroviy rodiče jsou prima. Petrovyi rodiče Petrovyi každý z nás záviydí. Koliyk jen mu toho dovolíý! Jednou přijde do školy s otcovíým mobiylem, jindy s matčinými rýísovacímiy potřebamiy. Petrova mamyinka je archiytektka, kam se na ni hrabeme s našimi obyičejnýmyi školnímiy kružítky. Například já se svíýmyi smutnýmiy zbyitky školní soupravy se rozhodně nemohu měřit s Petrovýím vybavením penálu. Ten jeho přímo vyizařuje nejvyššžšššží kvalitu, však je také Petr na svůúj penál náležitě pyišný. Můúj penál navíýc mnohdy leží zapomenutý doma na mém psacím stole. Anebo možná na bratrově stole. Na sestřině stole ne, protože ona je ještě malá a žádný svúůj stůúl zatím nemá. Často si tedy těsně před vyiučovací hodinou púůjčuji Sylviyny, Petroviy či Jitčiny potřebyi, abych si dodělal úůkol, na který jsem doma zapoměl. A slyiším už v duchu učitelčina slova, že Postavovyi zřejmě nemají dostatečný zájem o vzdělání svého dítěte. To jsou moji rodiče a jejich dítě jsem já. 

V označených částech vyberte správné řešení (40 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.03.2018

 

Petrov? rodiče. (klíč k řešení)


Petroviy rodiče jsou prima. Petrovyi rodiče Petrovyi každý z nás záviydí. Koliyk jen mu toho dovolíý! Jednou přijde do školy s otcovíým mobiylem, jindy s matčinými rýísovacímiy potřebamiy. Petrova mamyinka je archiytektka, kam se na ni hrabeme s našimi obyičejnýmyi školnímiy kružítky. Například já se svíýmyi smutnýmiy zbyitky školní soupravy se rozhodně nemohu měřit s Petrovýím vybavením penálu. Ten jeho přímo vyizařuje nejvyššžšššží kvalitu, však je také Petr na svůúj penál náležitě pyišný. Můúj penál navíýc mnohdy leží zapomenutý doma na mém psacím stole. Anebo možná na bratrově stole. Na sestřině stole ne, protože ona je ještě malá a žádný svúůj stůúl zatím nemá. Často si tedy těsně před vyiučovací hodinou púůjčuji Sylviyny, Petroviy či Jitčiny potřebyi, abych si dodělal úůkol, na který jsem doma zapoměl. A slyiším už v duchu učitelčina slova, že Postavovyi zřejmě nemají dostatečný zájem o vzdělání svého dítěte. To jsou moji rodiče a jejich dítě jsem já. 

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.03.2018