Povinný v?let.


O brzs vstávání nikdo ze třídy nestojí. Jenom náš púůvodem ašský spolužák Bartoloměj Měch k němu zřejmě chová podvědomě jistou náklonnnost, kterou myi nechápeme. Ostatně všichni ašššžššž žáci snad vstávají na směny, aby vždy měli jednoho supermannna, který bude tajemě postávat před školou dennně už po sedmé. Avšak do slunnného na školní víýlet lodí se vstává samo. Sešlyi jsme se celá třída pro změnu již v šest na prosklennné palubě motorové lodi jménem Proměna. Biylo nás přesně dvacet osm. Rannní paprsky jemě prosvěcovalyi okennní tabule a biyly nám odměnou za tu strašlivou hodinu. Ruměnnný pan učitel dorazil se zspožděním a s omluvou, že si doma zapoměl strunnný nástroj a musel se pro něj vrátit. Říkal to směrem ke mě, jako by čekal, že mu hodím záchrannný pás. Já jsem se však tvářil skromě, abych dal jasně na srozuměnou, že se mě to netýká. Mě nikdo neřekl, že je mou povinnností postarat se o hudbu. Přes všechny potíže jsme však přece vyipluliy a záhy jsme se ocitliy na volné řece. zshora z palubyi se do širého okolýí liynuliy smě písně táborovýích ohňů i z obdobíý rannného středověku.  

V označených částech vyberte správné řešení (49 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  16.12.2018

 

Povinný v?let. (klíč k řešení)


O brzs vstávání nikdo ze třídy nestojí. Jenom náš púůvodem ašský spolužák Bartoloměj Měch k němu zřejmě chová podvědomě jistou náklonnnost, kterou myi nechápeme. Ostatně všichni ašššžššž žáci snad vstávají na směny, aby vždy měli jednoho supermannna, který bude tajemě postávat před školou dennně už po sedmé. Avšak do slunnného na školní víýlet lodí se vstává samo. Sešlyi jsme se celá třída pro změnu již v šest na prosklennné palubě motorové lodi jménem Proměna. Biylo nás přesně dvacet osm. Rannní paprsky jemě prosvěcovalyi okennní tabule a biyly nám odměnou za tu strašlivou hodinu. Ruměnnný pan učitel dorazil se zspožděním a s omluvou, že si doma zapoměl strunnný nástroj a musel se pro něj vrátit. Říkal to směrem ke mě, jako by čekal, že mu hodím záchrannný pás. Já jsem se však tvářil skromě, abych dal jasně na srozuměnou, že se mě to netýká. Mě nikdo neřekl, že je mou povinnností postarat se o hudbu. Přes všechny potíže jsme však přece vyipluliy a záhy jsme se ocitliy na volné řece. zshora z palubyi se do širého okolýí liynuliy smě písně táborovýích ohňů i z obdobíý rannného středověku.  

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  16.12.2018