Los a býk.


Jednoho dne došlo k neobiyčejné události. Pastýř jako obvyikle viyhnal stádo dobyitka na lesní pastvyiště za vsýí. Byil v něm i plemenný býík, nezkrotné zvíýře, které působyilo nesnáze a útočilo na liydi. Také pastýř musel před zlýím býíkem někdy utíkat a schovávat se za stromyi. Náhle biylo slyišet siylné praskání křovýí a z lesa vyistoupyil obroviy los. Krávyi znepokojeně bučelyi. Bíýk se rozběhl k losovyi a býíkoviy rohyi míýřiliy na hruď vyisokého lesního bohatýra. Los však zřejmě neměl v úmyislu vyihnout se strašliy srážce. Směle se viyřítil vstříc útočníkoviy. Bojovníci se sraziylyi uprostřed louky. Býíkoviy se podlomyilyi nohy v kolenou a klesl k zemyi. Kopiyta lesního velyikána ho nemyilosrdně rozdupala. Los se víýtězně vrátil do lesa a na viyděšené stádo ani nepohlédl. Vyilekané krávyi se roztrousiyliy po okolýí. Lyi ve vsyi se seběhliy, abiy o neobvyiklé události pohovořilyi.  

V označených částech vyberte správné řešení (59 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.08.2018

 

Los a býk. (klíč k řešení)


Jednoho dne došlo k neobiyčejné události. Pastýř jako obvyikle viyhnal stádo dobyitka na lesní pastvyiště za vsýí. Byil v něm i plemenný býík, nezkrotné zvíýře, které působyilo nesnáze a útočilo na liydi. Také pastýř musel před zlýím býíkem někdy utíkat a schovávat se za stromyi. Náhle biylo slyišet siylné praskání křovýí a z lesa vyistoupyil obroviy los. Krávyi znepokojeně bučelyi. Bíýk se rozběhl k losovyi a býíkoviy rohyi míýřiliy na hruď vyisokého lesního bohatýra. Los však zřejmě neměl v úmyislu vyihnout se strašliy srážce. Směle se viyřítil vstříc útočníkoviy. Bojovníci se sraziylyi uprostřed louky. Býíkoviy se podlomyilyi nohy v kolenou a klesl k zemyi. Kopiyta lesního velyikána ho nemyilosrdně rozdupala. Los se víýtězně vrátil do lesa a na viyděšené stádo ani nepohlédl. Vyilekané krávyi se roztrousiyliy po okolýí. Lyi ve vsyi se seběhliy, abiy o neobvyiklé události pohovořilyi.  

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.08.2018