Los a býk.


Jednoho dne došlo k neobiyčejné události. Pastýř jako obvyikle vyihnal stádo dobyitka na lesní pastviyště za vsýí. Byil v něm i plemenný býík, nezkrotné zvýíře, které působyilo nesnáze a útočilo na liydi. Také pastýř musel před zlýím bíýkem někdy utíkat a schovávat se za stromiy. Náhle biylo sliyšet siylné praskání křovíý a z lesa vyistoupyil obrovyi los. Krávyi znepokojeně bučelyi. Bíýk se rozběhl k losoviy a býíkovyi rohiy míýřilyi na hruď vyisokého lesního bohatýra. Los však zřejmě neměl v úmyislu vyihnout se strašliy srážce. Směle se vyiřítil vstříc útočníkovyi. Bojovníci se srazyiliy uprostřed louky. Bíýkoviy se podlomiyliy nohy v kolenou a klesl k zemyi. Kopiyta lesního velyikána ho nemiylosrdně rozdupala. Los se výítězně vrátil do lesa a na viyděšené stádo ani nepohlédl. Viylekané krávyi se roztrousiylyi po okolíý. Lyi ve vsiy se seběhliy, abyi o neobvyiklé události pohovořiliy.  

V označených částech vyberte správné řešení (59 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019

 

Los a býk. (klíč k řešení)


Jednoho dne došlo k neobiyčejné události. Pastýř jako obvyikle vyihnal stádo dobyitka na lesní pastviyště za vsýí. Byil v něm i plemenný býík, nezkrotné zvýíře, které působyilo nesnáze a útočilo na liydi. Také pastýř musel před zlýím bíýkem někdy utíkat a schovávat se za stromiy. Náhle biylo sliyšet siylné praskání křovíý a z lesa vyistoupyil obrovyi los. Krávyi znepokojeně bučelyi. Bíýk se rozběhl k losoviy a býíkovyi rohiy míýřilyi na hruď vyisokého lesního bohatýra. Los však zřejmě neměl v úmyislu vyihnout se strašliy srážce. Směle se vyiřítil vstříc útočníkovyi. Bojovníci se srazyiliy uprostřed louky. Bíýkoviy se podlomiyliy nohy v kolenou a klesl k zemyi. Kopiyta lesního velyikána ho nemiylosrdně rozdupala. Los se výítězně vrátil do lesa a na viyděšené stádo ani nepohlédl. Viylekané krávyi se roztrousiylyi po okolíý. Lyi ve vsiy se seběhliy, abyi o neobvyiklé události pohovořiliy.  

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019