Los a býk.


Jednoho dne došlo k neobyičejné události. Pastýř jako obviykle vyihnal stádo dobiytka na lesní pastvyiště za vsýí. Byil v něm i plemenný bíýk, nezkrotné zvíýře, které působyilo nesnáze a útočilo na liydi. Také pastýř musel před zlíým bíýkem někdy utíkat a schovávat se za stromyi. Náhle byilo slyišet syilné praskání křovíý a z lesa vyistoupiyl obroviy los. Krávyi znepokojeně bučelyi. Bíýk se rozběhl k losoviy a bíýkoviy rohyi mýířiliy na hruď vyisokého lesního bohatýra. Los však zřejmě neměl v úmiyslu viyhnout se strašlyi srážce. Směle se vyiřítil vstříc útočníkoviy. Bojovníci se sraziyliy uprostřed louky. Bíýkovyi se podlomiyliy nohy v kolenou a klesl k zemiy. Kopyita lesního veliykána ho nemiylosrdně rozdupala. Los se víýtězně vrátil do lesa a na vyiděšené stádo ani nepohlédl. Vyilekané kráviy se roztrousiyliy po okolýí. Liy ve vsiy se seběhlyi, abiy o neobvyiklé události pohovořiliy.  

V označených částech vyberte správné řešení (59 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.10.2018

 

Los a býk. (klíč k řešení)


Jednoho dne došlo k neobyičejné události. Pastýř jako obviykle vyihnal stádo dobiytka na lesní pastvyiště za vsýí. Byil v něm i plemenný bíýk, nezkrotné zvíýře, které působyilo nesnáze a útočilo na liydi. Také pastýř musel před zlíým bíýkem někdy utíkat a schovávat se za stromyi. Náhle byilo slyišet syilné praskání křovíý a z lesa vyistoupiyl obroviy los. Krávyi znepokojeně bučelyi. Bíýk se rozběhl k losoviy a bíýkoviy rohyi mýířiliy na hruď vyisokého lesního bohatýra. Los však zřejmě neměl v úmiyslu viyhnout se strašlyi srážce. Směle se vyiřítil vstříc útočníkoviy. Bojovníci se sraziyliy uprostřed louky. Bíýkovyi se podlomiyliy nohy v kolenou a klesl k zemiy. Kopyita lesního veliykána ho nemiylosrdně rozdupala. Los se víýtězně vrátil do lesa a na vyiděšené stádo ani nepohlédl. Vyilekané kráviy se roztrousiyliy po okolýí. Liy ve vsiy se seběhlyi, abiy o neobvyiklé události pohovořiliy.  

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.10.2018