Los a býk.


Jednoho dne došlo k neobiyčejné události. Pastýř jako obviykle viyhnal stádo dobiytka na lesní pastvyiště za vsýí. Biyl v něm i plemenný býík, nezkrotné zvíýře, které působiylo nesnáze a útočilo na liydi. Také pastýř musel před zlýím bíýkem někdy utíkat a schovávat se za stromyi. Náhle biylo sliyšet siylné praskání křovíý a z lesa viystoupiyl obroviy los. Kráviy znepokojeně bučeliy. Bíýk se rozběhl k losovyi a bíýkovyi rohyi mýířiliy na hruď vyisokého lesního bohatýra. Los však zřejmě neměl v úmyislu viyhnout se strašlyi srážce. Směle se vyiřítil vstříc útočníkoviy. Bojovníci se sraziyliy uprostřed louky. Býíkovyi se podlomyiliy nohy v kolenou a klesl k zemiy. Kopyita lesního veliykána ho nemyilosrdně rozdupala. Los se víýtězně vrátil do lesa a na viyděšené stádo ani nepohlédl. Vyilekané kráviy se roztrousyiliy po okolíý. Lyi ve vsiy se seběhliy, abyi o neobviyklé události pohovořilyi.  

V označených částech vyberte správné řešení (59 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Los a býk. (klíč k řešení)


Jednoho dne došlo k neobiyčejné události. Pastýř jako obviykle viyhnal stádo dobiytka na lesní pastvyiště za vsýí. Biyl v něm i plemenný býík, nezkrotné zvíýře, které působiylo nesnáze a útočilo na liydi. Také pastýř musel před zlýím bíýkem někdy utíkat a schovávat se za stromyi. Náhle biylo sliyšet siylné praskání křovíý a z lesa viystoupiyl obroviy los. Kráviy znepokojeně bučeliy. Bíýk se rozběhl k losovyi a bíýkovyi rohyi mýířiliy na hruď vyisokého lesního bohatýra. Los však zřejmě neměl v úmyislu viyhnout se strašlyi srážce. Směle se vyiřítil vstříc útočníkoviy. Bojovníci se sraziyliy uprostřed louky. Býíkovyi se podlomyiliy nohy v kolenou a klesl k zemiy. Kopyita lesního veliykána ho nemyilosrdně rozdupala. Los se víýtězně vrátil do lesa a na viyděšené stádo ani nepohlédl. Vyilekané kráviy se roztrousyiliy po okolíý. Lyi ve vsiy se seběhliy, abyi o neobviyklé události pohovořilyi.  

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019