Los a býk.


Jednoho dne došlo k neobyičejné události. Pastýř jako obvyikle vyihnal stádo dobyitka na lesní pastvyiště za vsíý. Byil v něm i plemenný bíýk, nezkrotné zvíýře, které působiylo nesnáze a útočilo na liydi. Také pastýř musel před zlíým bíýkem někdy utíkat a schovávat se za stromiy. Náhle byilo slyišet siylné praskání křovíý a z lesa viystoupiyl obrovyi los. Krávyi znepokojeně bučeliy. Bíýk se rozběhl k losovyi a býíkovyi rohyi mýířilyi na hruď viysokého lesního bohatýra. Los však zřejmě neměl v úmiyslu vyihnout se strašliy srážce. Směle se vyiřítil vstříc útočníkovyi. Bojovníci se srazyiliy uprostřed louky. Bíýkovyi se podlomyilyi nohy v kolenou a klesl k zemyi. Kopiyta lesního veliykána ho nemiylosrdně rozdupala. Los se víýtězně vrátil do lesa a na vyiděšené stádo ani nepohlédl. Vyilekané kráviy se roztrousiyliy po okolíý. Liy ve vsiy se seběhliy, abyi o neobviyklé události pohovořiliy.  

V označených částech vyberte správné řešení (59 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.05.2019

 

Los a býk. (klíč k řešení)


Jednoho dne došlo k neobyičejné události. Pastýř jako obvyikle vyihnal stádo dobyitka na lesní pastvyiště za vsíý. Byil v něm i plemenný bíýk, nezkrotné zvíýře, které působiylo nesnáze a útočilo na liydi. Také pastýř musel před zlíým bíýkem někdy utíkat a schovávat se za stromiy. Náhle byilo slyišet siylné praskání křovíý a z lesa viystoupiyl obrovyi los. Krávyi znepokojeně bučeliy. Bíýk se rozběhl k losovyi a býíkovyi rohyi mýířilyi na hruď viysokého lesního bohatýra. Los však zřejmě neměl v úmiyslu vyihnout se strašliy srážce. Směle se vyiřítil vstříc útočníkovyi. Bojovníci se srazyiliy uprostřed louky. Bíýkovyi se podlomyilyi nohy v kolenou a klesl k zemyi. Kopiyta lesního veliykána ho nemiylosrdně rozdupala. Los se víýtězně vrátil do lesa a na vyiděšené stádo ani nepohlédl. Vyilekané kráviy se roztrousiyliy po okolíý. Liy ve vsiy se seběhliy, abyi o neobviyklé události pohovořiliy.  

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.05.2019