Los a býk.


Jednoho dne došlo k neobyičejné události. Pastýř jako obvyikle viyhnal stádo dobiytka na lesní pastviyště za vsíý. Biyl v něm i plemenný býík, nezkrotné zvýíře, které působyilo nesnáze a útočilo na liydi. Také pastýř musel před zlýím býíkem někdy utíkat a schovávat se za stromyi. Náhle biylo slyišet siylné praskání křovíý a z lesa vyistoupyil obroviy los. Krávyi znepokojeně bučeliy. Bíýk se rozběhl k losoviy a bíýkovyi rohyi mýířiliy na hruď vyisokého lesního bohatýra. Los však zřejmě neměl v úmyislu viyhnout se strašlyi srážce. Směle se viyřítil vstříc útočníkoviy. Bojovníci se sraziylyi uprostřed louky. Býíkoviy se podlomiyliy nohy v kolenou a klesl k zemiy. Kopiyta lesního veliykána ho nemyilosrdně rozdupala. Los se víýtězně vrátil do lesa a na vyiděšené stádo ani nepohlédl. Vyilekané kráviy se roztrousyiliy po okolýí. Lyi ve vsiy se seběhlyi, abyi o neobviyklé události pohovořiliy.  

V označených částech vyberte správné řešení (59 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.01.2019

 

Los a býk. (klíč k řešení)


Jednoho dne došlo k neobyičejné události. Pastýř jako obvyikle viyhnal stádo dobiytka na lesní pastviyště za vsíý. Biyl v něm i plemenný býík, nezkrotné zvýíře, které působyilo nesnáze a útočilo na liydi. Také pastýř musel před zlýím býíkem někdy utíkat a schovávat se za stromyi. Náhle biylo slyišet siylné praskání křovíý a z lesa vyistoupyil obroviy los. Krávyi znepokojeně bučeliy. Bíýk se rozběhl k losoviy a bíýkovyi rohyi mýířiliy na hruď vyisokého lesního bohatýra. Los však zřejmě neměl v úmyislu viyhnout se strašlyi srážce. Směle se viyřítil vstříc útočníkoviy. Bojovníci se sraziylyi uprostřed louky. Býíkoviy se podlomiyliy nohy v kolenou a klesl k zemiy. Kopiyta lesního veliykána ho nemyilosrdně rozdupala. Los se víýtězně vrátil do lesa a na vyiděšené stádo ani nepohlédl. Vyilekané kráviy se roztrousyiliy po okolýí. Lyi ve vsiy se seběhlyi, abyi o neobviyklé události pohovořiliy.  

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.01.2019