Starý los a los samotář.


Starý los zastavyil stádo v kraji, kde byiliy řídké lesiy, abyi už z dálky vyiděl, kdybiy hroziylo nebezpečí. Osiyky poskytovalyi bohatou pastvu. Losiy mohlyi lámat větve a zubyi ostrouhávat osiykovou kůru. Uplyinul týden. Pak přišla na zvýířata pohroma. Z noci se viyhouplo mraziy jitro a losiy klyidně žvíýkaliy kůru, když se začalyi ozýívat výíkřiky množstvíý lyidí, kteří se blýížiliy v širokém půlkruhu. Starý los si uvědomiyl, kde byi se dalo prolomiyt obklíýčení, ale náhle blíýskl víýstřel a on klesl k zemiy. Losíý stádo se viyděšeně rozprchlo. Jeden statný los viyrazyil mezyi stromyi, přeskakoval pařezyi a nezastaviyl se, ani když viyběhl do políý a míýjel vsiy. Psyi ve vsíých se rozštěkaliy a vyiraziylyi za ním, ale nestačiliy mu. Los uháněl mezi polyi, až se před ním viynořilyi lesiy. Od té dobyi upliynulo několyik let. Samotář zůstával v lesýích, do polýí se neviydával. Setkával se s liydmi, nevyihýbal se jim a liy si ho nevšímaliy, chovaliy se klyidně. Nakonec si na ně zvyikl.  

V označených částech vyberte správné řešení (72 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.06.2018

 

Starý los a los samotář. (klíč k řešení)


Starý los zastavyil stádo v kraji, kde byiliy řídké lesiy, abyi už z dálky vyiděl, kdybiy hroziylo nebezpečí. Osiyky poskytovalyi bohatou pastvu. Losiy mohlyi lámat větve a zubyi ostrouhávat osiykovou kůru. Uplyinul týden. Pak přišla na zvýířata pohroma. Z noci se viyhouplo mraziy jitro a losiy klyidně žvíýkaliy kůru, když se začalyi ozýívat výíkřiky množstvíý lyidí, kteří se blýížiliy v širokém půlkruhu. Starý los si uvědomiyl, kde byi se dalo prolomiyt obklíýčení, ale náhle blíýskl víýstřel a on klesl k zemiy. Losíý stádo se viyděšeně rozprchlo. Jeden statný los viyrazyil mezyi stromyi, přeskakoval pařezyi a nezastaviyl se, ani když viyběhl do políý a míýjel vsiy. Psyi ve vsíých se rozštěkaliy a vyiraziylyi za ním, ale nestačiliy mu. Los uháněl mezi polyi, až se před ním viynořilyi lesiy. Od té dobyi upliynulo několyik let. Samotář zůstával v lesýích, do polýí se neviydával. Setkával se s liydmi, nevyihýbal se jim a liy si ho nevšímaliy, chovaliy se klyidně. Nakonec si na ně zvyikl.  

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.06.2018