Starý los a los samotář.


Starý los zastavyil stádo v kraji, kde biyliy řídké lesyi, abiy už z dálky viyděl, kdybyi hroziylo nebezpečí. Osyiky poskytovaliy bohatou pastvu. Losyi mohliy lámat větve a zubiy ostrouhávat osyikovou kůru. Upliynul týden. Pak přišla na zvíýřata pohroma. Z noci se viyhouplo mraziy jitro a losiy klyidně žvíýkaliy kůru, když se začaliy ozýívat víýkřiky množstvíý liydí, kteří se blíýžiliy v širokém půlkruhu. Starý los si uvědomiyl, kde byi se dalo prolomiyt obklíýčení, ale náhle blýískl výístřel a on klesl k zemiy. Losíý stádo se vyiděšeně rozprchlo. Jeden statný los vyiraziyl meziy stromiy, přeskakoval pařeziy a nezastaviyl se, ani když vyiběhl do políý a mýíjel vsiy. Psiy ve vsýích se rozštěkaliy a vyirazyilyi za ním, ale nestačilyi mu. Los uháněl mezi poliy, až se před ním viynořilyi lesiy. Od té dobyi upliynulo několiyk let. Samotář zůstával v lesíých, do polýí se nevyidával. Setkával se s liydmi, nevyihýbal se jim a lyi si ho nevšímalyi, chovaliy se klyidně. Nakonec si na ně zvyikl.  

V označených částech vyberte správné řešení (72 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.08.2018

 

Starý los a los samotář. (klíč k řešení)


Starý los zastavyil stádo v kraji, kde biyliy řídké lesyi, abiy už z dálky viyděl, kdybyi hroziylo nebezpečí. Osyiky poskytovaliy bohatou pastvu. Losyi mohliy lámat větve a zubiy ostrouhávat osyikovou kůru. Upliynul týden. Pak přišla na zvíýřata pohroma. Z noci se viyhouplo mraziy jitro a losiy klyidně žvíýkaliy kůru, když se začaliy ozýívat víýkřiky množstvíý liydí, kteří se blíýžiliy v širokém půlkruhu. Starý los si uvědomiyl, kde byi se dalo prolomiyt obklíýčení, ale náhle blýískl výístřel a on klesl k zemiy. Losíý stádo se vyiděšeně rozprchlo. Jeden statný los vyiraziyl meziy stromiy, přeskakoval pařeziy a nezastaviyl se, ani když vyiběhl do políý a mýíjel vsiy. Psiy ve vsýích se rozštěkaliy a vyirazyilyi za ním, ale nestačilyi mu. Los uháněl mezi poliy, až se před ním viynořilyi lesiy. Od té dobyi upliynulo několiyk let. Samotář zůstával v lesíých, do polýí se nevyidával. Setkával se s liydmi, nevyihýbal se jim a lyi si ho nevšímalyi, chovaliy se klyidně. Nakonec si na ně zvyikl.  

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.08.2018