Starý los a los samotář.


Starý los zastavyil stádo v kraji, kde biylyi řídké lesyi, abyi už z dálky viyděl, kdybyi hroziylo nebezpečí. Osyiky poskytovalyi bohatou pastvu. Losiy mohlyi lámat větve a zubyi ostrouhávat osiykovou kůru. Uplyinul týden. Pak přišla na zvýířata pohroma. Z noci se viyhouplo mrazyi jitro a losyi klyidně žvýíkalyi kůru, když se začalyi ozíývat výíkřiky množstvýí lyidí, kteří se blíýžilyi v širokém půlkruhu. Starý los si uvědomiyl, kde byi se dalo prolomyit obklýíčení, ale náhle blíýskl víýstřel a on klesl k zemiy. Losýí stádo se vyiděšeně rozprchlo. Jeden statný los vyirazyil meziy stromiy, přeskakoval pařezyi a nezastaviyl se, ani když viyběhl do polýí a mýíjel vsiy. Psyi ve vsíých se rozštěkaliy a vyiraziylyi za ním, ale nestačilyi mu. Los uháněl mezi poliy, až se před ním vyinořilyi lesyi. Od té dobyi uplyinulo několyik let. Samotář zůstával v lesýích, do políý se neviydával. Setkával se s lyidmi, nevyihýbal se jim a liy si ho nevšímaliy, chovaliy se kliydně. Nakonec si na ně zvyikl.  

V označených částech vyberte správné řešení (72 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.01.2019

 

Starý los a los samotář. (klíč k řešení)


Starý los zastavyil stádo v kraji, kde biylyi řídké lesyi, abyi už z dálky viyděl, kdybyi hroziylo nebezpečí. Osyiky poskytovalyi bohatou pastvu. Losiy mohlyi lámat větve a zubyi ostrouhávat osiykovou kůru. Uplyinul týden. Pak přišla na zvýířata pohroma. Z noci se viyhouplo mrazyi jitro a losyi klyidně žvýíkalyi kůru, když se začalyi ozíývat výíkřiky množstvýí lyidí, kteří se blíýžilyi v širokém půlkruhu. Starý los si uvědomiyl, kde byi se dalo prolomyit obklýíčení, ale náhle blíýskl víýstřel a on klesl k zemiy. Losýí stádo se vyiděšeně rozprchlo. Jeden statný los vyirazyil meziy stromiy, přeskakoval pařezyi a nezastaviyl se, ani když viyběhl do polýí a mýíjel vsiy. Psyi ve vsíých se rozštěkaliy a vyiraziylyi za ním, ale nestačilyi mu. Los uháněl mezi poliy, až se před ním vyinořilyi lesyi. Od té dobyi uplyinulo několyik let. Samotář zůstával v lesýích, do políý se neviydával. Setkával se s lyidmi, nevyihýbal se jim a liy si ho nevšímaliy, chovaliy se kliydně. Nakonec si na ně zvyikl.  

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.01.2019