Starý los a los samotář.


Starý los zastaviyl stádo v kraji, kde byiliy řídké lesyi, abiy už z dálky viyděl, kdybyi hrozyilo nebezpečí. Osiyky poskytovaliy bohatou pastvu. Losiy mohliy lámat větve a zubiy ostrouhávat osiykovou kůru. Upliynul týden. Pak přišla na zvýířata pohroma. Z noci se viyhouplo mraziy jitro a losyi klyidně žvíýkaliy kůru, když se začaliy ozíývat výíkřiky množstvíý liydí, kteří se blíýžiliy v širokém půlkruhu. Starý los si uvědomiyl, kde byi se dalo prolomyit obklíýčení, ale náhle blíýskl víýstřel a on klesl k zemiy. Losíý stádo se vyiděšeně rozprchlo. Jeden statný los vyiraziyl meziy stromyi, přeskakoval pařeziy a nezastavyil se, ani když vyiběhl do polýí a míýjel vsiy. Psiy ve vsíých se rozštěkalyi a viyraziyliy za ním, ale nestačiliy mu. Los uháněl mezi poliy, až se před ním vyinořiliy lesiy. Od té dobiy uplyinulo několyik let. Samotář zůstával v lesíých, do polýí se neviydával. Setkával se s liydmi, nevyihýbal se jim a liy si ho nevšímalyi, chovaliy se kliydně. Nakonec si na ně zviykl.  

V označených částech vyberte správné řešení (72 úloh).
Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.10.2018

 

Starý los a los samotář. (klíč k řešení)


Starý los zastaviyl stádo v kraji, kde byiliy řídké lesyi, abiy už z dálky viyděl, kdybyi hrozyilo nebezpečí. Osiyky poskytovaliy bohatou pastvu. Losiy mohliy lámat větve a zubiy ostrouhávat osiykovou kůru. Upliynul týden. Pak přišla na zvýířata pohroma. Z noci se viyhouplo mraziy jitro a losyi klyidně žvíýkaliy kůru, když se začaliy ozíývat výíkřiky množstvíý liydí, kteří se blíýžiliy v širokém půlkruhu. Starý los si uvědomiyl, kde byi se dalo prolomyit obklíýčení, ale náhle blíýskl víýstřel a on klesl k zemiy. Losíý stádo se vyiděšeně rozprchlo. Jeden statný los vyiraziyl meziy stromyi, přeskakoval pařeziy a nezastavyil se, ani když vyiběhl do polýí a míýjel vsiy. Psiy ve vsíých se rozštěkalyi a viyraziyliy za ním, ale nestačiliy mu. Los uháněl mezi poliy, až se před ním vyinořiliy lesiy. Od té dobiy uplyinulo několyik let. Samotář zůstával v lesíých, do polýí se neviydával. Setkával se s liydmi, nevyihýbal se jim a liy si ho nevšímalyi, chovaliy se kliydně. Nakonec si na ně zviykl.  

Diktáty český jazyk > Souhrnná doplňovací cvičení

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.10.2018