10      refresh   close 
  O krupob?tí .  
Počet úloh: 44   
Použito celkem: 1 487 x (naposledy: 29. 06. 2022 7 x)

Zvolte podobu cvičení pro tisk.

DIKTÁTY.CZ

10   O krupob?tí . (44 úloh)

V předpovědích počasíý se dříve obviykle nepředpovíýdaliy kroupiy.O krupobiy se lyi dovědělyi, když už kroupiy vyikonaiy své dílo.Odedávna se lyi snažiliy něco vyimiyslyit proti hroziyvýím mrakům, abyi zabránilyi zkáze.Jejich znalosti se rozvýíjeliy a po čase liy zjistilyi, že viyzvánění zvonů nebo vyistřelování raket proti mrakům nepřinesliy žádné víýsledky.Nejvíce se krupobyi bályi viynaři, proto střílelyi proti mrakům dál, i když biyliy viydány zákaziy.Dosud se proti kroupám nevyinalezlyi žádné účinné prostředky.Na některých územýích se kroupiy staliy postrachem, který si liy zviykliy očekávat každý rok.  

Vytištěno 30. 06. 2022 15:58:59 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého


DIKTÁTY.CZ

10   O krupob?tí . (klíč ke cvičení)

V předpovědích počasí se dříve obvykle nepředpovídaly kroupy.O krupobi se li dověděli, když už kroupy vykonay své dílo.Odedávna se li snažili něco vymyslit proti hrozivým mrakům, aby zabránili zkáze.Jejich znalosti se rozvíjely a po čase li zjistili, že vyzvánění zvonů nebo vystřelování raket proti mrakům nepřinesly žádné výsledky.Nejvíce se krupobi báli vinaři, proto stříleli proti mrakům dál, i když byly vydány zákazy.Dosud se proti kroupám nevynalezly žádné účinné prostředky.Na některých územích se kroupy staly postrachem, který si li zvykli očekávat každý rok.  

Vytištěno 30. 06. 2022 15:58:59 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého
 close   arrow_upward 

DIKTÁTY.CZ

10   O krupob?tí .

V předpovědích počasý se dříve obvykle nepředpovídaly kroupi. O krupobití se lydé dověděli, když už kroupi vikonay své dílo. Odedávna se lydé snažili něco vymislyt proti hrozyvým mrakům, abi zabránili zkáze. Jejich znalosti se rozvýjely a po čase lydé zjistili, že vizvánění zvonů nebo vystřelování raket proti mrakům nepřinesli žádné vísledky. Nejvíce se krupobití báli vinaři, proto střílely proti mrakům dál, i když byly vidány zákazy. Dosud se proti kroupám nevynalezly žádné účinné prostředky. Na některých územích se kroupy stali postrachem, který si lydé zvykly očekávat každý rok.   

Počet chyb: 20

Vytištěno 30. 06. 2022 15:58:59 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého
 close   arrow_upward 

DIKTÁTY.CZ

10   O krupob?tí . (klíč ke cvičení)

V předpovědích počasí se dříve obvykle nepředpovídaly kroupy. O krupobití se lidé dověděli, když už kroupy vykonay své dílo. Odedávna se lidé snažili něco vymyslit proti hrozivým mrakům, aby zabránili zkáze. Jejich znalosti se rozvíjely a po čase lidé zjistili, že vyzvánění zvonů nebo vystřelování raket proti mrakům nepřinesly žádné výsledky. Nejvíce se krupobití báli vinaři, proto stříleli proti mrakům dál, i když byly vydány zákazy. Dosud se proti kroupám nevynalezly žádné účinné prostředky. Na některých územích se kroupy staly postrachem, který si lidé zvykli očekávat každý rok.   

Vytištěno 30. 06. 2022 15:58:59 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého
 close   arrow_upward