09      refresh   close 
  Poznatky o životě šimpanzů.  
Počet úloh: 46   
Použito celkem: 1 563 x (naposledy: 29. 06. 2022 9 x)

Zvolte podobu cvičení pro tisk.

DIKTÁTY.CZ

09   Poznatky o životě šimpanzů. (46 úloh)

Víýzkum ukázal, že šimpanzyi při hledání potravyi dovedlyi uraziyt za den až 15 km.Noc tráviyliy tyto opyice v korunách stromů v hnízdě, které si každé zvíýře večer samo vyirobiylo z větvíý.Šimpanzyi rádi žraliy maso, pokud se jim podařilo něco uloviyt.Požíraliy též jiné opyice.Ulovenému zvýířeti zlomyilyi vaz nebo ho zabiyliy syilnýmiy údery o strom.Prackamiy a zubiy pak viytrhávalyi kusiy masa.Každé masyi sousto pak zajedlyi liystím.Ale se svýímiy přátelyi si dobře rozuměliy a staraliy se o ně.Dokonce jim odstraňovalyi drobné předměty z oka.Počínaliy si neobyičejně opatrně a jejich přední pracky pracovalyi veliyce zručně.Starší opiyce si od mláďat dalyi všechno líýbiyt. 

Vytištěno 30. 06. 2022 16:00:48 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého


DIKTÁTY.CZ

09   Poznatky o životě šimpanzů. (klíč ke cvičení)

Výzkum ukázal, že šimpanzi při hledání potravy dovedli urazit za den až 15 km.Noc trávily tyto opice v korunách stromů v hnízdě, které si každé zvíře večer samo vyrobilo z větví.Šimpanzi rádi žrali maso, pokud se jim podařilo něco ulovit.Požírali též jiné opice.Ulovenému zvířeti zlomili vaz nebo ho zabili silnými údery o strom.Prackami a zuby pak vytrhávali kusy masa.Každé masi sousto pak zajedli listím.Ale se svými přáteli si dobře rozuměli a starali se o ně.Dokonce jim odstraňovali drobné předměty z oka.Počínali si neobyčejně opatrně a jejich přední pracky pracovaly velice zručně.Starší opice si od mláďat daly všechno líbit. 

Vytištěno 30. 06. 2022 16:00:48 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého
 close   arrow_upward 

DIKTÁTY.CZ

09   Poznatky o životě šimpanzů.

Výzkum ukázal, že šimpanzy při hledání potravi dovedli urazit za den až 15 km. Noc trávyli tyto opyce v korunách stromů v hnízdě, které si každé zvýře večer samo vyrobilo z větví. Šimpanzi rádi žraly maso, pokud se jim podařilo něco ulovyt. Požírali též jiné opyce. Ulovenému zvýřeti zlomili vaz nebo ho zabili silnými údery o strom. Prackami a zuby pak vytrhávaly kusi masa. Každé masité sousto pak zajedli lystím. Ale se svými přáteli si dobře rozuměli a staraly se o ně. Dokonce jim odstraňovaly drobné předměty z oka. Počínaly si neobičejně opatrně a jejich přední pracky pracovali velyce zručně. Starší opyce si od mláďat daly všechno lýbyt.  

Počet chyb: 22

Vytištěno 30. 06. 2022 16:00:48 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého
 close   arrow_upward 

DIKTÁTY.CZ

09   Poznatky o životě šimpanzů. (klíč ke cvičení)

Výzkum ukázal, že šimpanzi při hledání potravy dovedli urazit za den až 15 km. Noc trávily tyto opice v korunách stromů v hnízdě, které si každé zvíře večer samo vyrobilo z větví. Šimpanzi rádi žrali maso, pokud se jim podařilo něco ulovit. Požírali též jiné opice. Ulovenému zvířeti zlomili vaz nebo ho zabili silnými údery o strom. Prackami a zuby pak vytrhávali kusy masa. Každé masité sousto pak zajedli listím. Ale se svými přáteli si dobře rozuměli a starali se o ně. Dokonce jim odstraňovali drobné předměty z oka. Počínali si neobyčejně opatrně a jejich přední pracky pracovaly velice zručně. Starší opice si od mláďat daly všechno líbit.  

Vytištěno 30. 06. 2022 16:00:48 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého
 close   arrow_upward