08      refresh   close 
  Sloni a m?ši.  
Počet úloh: 46   
Použito celkem: 1 598 x (naposledy: 29. 06. 2022 6 x)

Zvolte podobu cvičení pro tisk.

DIKTÁTY.CZ

08   Sloni a m?ši. (46 úloh)

U veliykého jezera stálo opuštěné město a v něm žiliy myiši.Sloni chodívalyi v podvečer k jezeru pýít, a jak kráčelyi rozvaliynamyi města, zašlapávaliy mnoho miyší.Miyši vyipravilyi k slonímu knížeti poselstvíý a prosiyliy, abyi sloni miyši nehubiylyi.Sloní kníže uznal, že žádost je spravedlyivá, a sloni se městu vyihýbalyi.Miyši se pak rozplemeniliy do statisíců.Po čase se objevyiliy v pralesýích lovcyi, vyikopaliy kolem jezera jámiy, nalýíčiliy pasti a pochytalyi sloní stádo i s knížetem.Přívázalyi slony na noc ke stromům a samyi šliy spát do stanů.V noci se z města vyirojiliy miyši a rozhryzaliy provazyi.Viysvobození sloni zmyizelyi v lesích. 

Vytištěno 30. 06. 2022 15:18:08 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého


DIKTÁTY.CZ

08   Sloni a m?ši. (klíč ke cvičení)

U velikého jezera stálo opuštěné město a v něm žily myši.Sloni chodívali v podvečer k jezeru pít, a jak kráčeli rozvalinami města, zašlapávali mnoho myší.Myši vypravily k slonímu knížeti poselství a prosily, aby sloni myši nehubili.Sloní kníže uznal, že žádost je spravedlivá, a sloni se městu vyhýbali.Myši se pak rozplemenily do statisíců.Po čase se objevili v pralesích lovci, vykopali kolem jezera jámy, nalíčili pasti a pochytali sloní stádo i s knížetem.Přívázali slony na noc ke stromům a sami šli spát do stanů.V noci se z města vyrojily myši a rozhryzaly provazy.Vysvobození sloni zmizeli v lesích. 

Vytištěno 30. 06. 2022 15:18:08 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého
 close   arrow_upward 

DIKTÁTY.CZ

08   Sloni a m?ši.

U velykého jezera stálo opuštěné město a v něm žili myši. Sloni chodívali v podvečer k jezeru pýt, a jak kráčely rozvalynamy města, zašlapávaly mnoho myší. Myši vypravily k slonímu knížeti poselstvý a prosyli, aby sloni myši nehubily. Sloní kníže uznal, že žádost je spravedlivá, a sloni se městu vyhýbali. Myši se pak rozplemenily do statisíců. Po čase se objevyli v pralesých lovci, vikopali kolem jezera jámi, nalýčily pasti a pochytali sloní stádo i s knížetem. Přívázali slony na noc ke stromům a sami šli spát do stanů. V noci se z města vyrojily myši a rozhryzaly provazy. Vysvobození sloni zmyzely v lesích.  

Počet chyb: 19

Vytištěno 30. 06. 2022 15:18:08 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého
 close   arrow_upward 

DIKTÁTY.CZ

08   Sloni a m?ši. (klíč ke cvičení)

U velikého jezera stálo opuštěné město a v něm žily myši. Sloni chodívali v podvečer k jezeru pít, a jak kráčeli rozvalinami města, zašlapávali mnoho myší. Myši vypravily k slonímu knížeti poselství a prosily, aby sloni myši nehubili. Sloní kníže uznal, že žádost je spravedlivá, a sloni se městu vyhýbali. Myši se pak rozplemenily do statisíců. Po čase se objevili v pralesích lovci, vykopali kolem jezera jámy, nalíčili pasti a pochytali sloní stádo i s knížetem. Přívázali slony na noc ke stromům a sami šli spát do stanů. V noci se z města vyrojily myši a rozhryzaly provazy. Vysvobození sloni zmizeli v lesích.  

Vytištěno 30. 06. 2022 15:18:08 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého
 close   arrow_upward