05      refresh   close 
  Povodeň.  
Počet úloh: 50   
Použito celkem: 2 111 x (naposledy: 30. 06. 2022 1 x)

Zvolte podobu cvičení pro tisk.

DIKTÁTY.CZ

05   Povodeň. (50 úloh)

Přihnalyi se tmavé mraky a rozpoutala se bouře.Proudy vod se lyiliy z oblaků.V několika myinutách zařvalyi v úžlabiynách potoky.Vlny valyilyi balvany jako kulyičky, rvalyi břehy a zametaliy padlé stromyi jako třísky.Pak začalyi padat kroupiy.Krupobiy vyihnalo ovce z ohrad do lesa.Větve se skláněliy níže k zemyi.Proudy vod splachovaliy kroupyi do strží a rozzzuřiliy vodní běsyi ještě víýce.Přívaliy se hrnulyi na osadu ze všech stran.Obiyvatelé zachraňovalyi, co mohliy.Chatrnější domky se roszsypalyi.Jiné voda podemlela, poloviynou stáliy a polovyinou plavalyi.Stěny mlíýna při řece odpluliy dolů.Krávyi zvedaliy hlavyi, abyi mohliy dýchat, neboť stályi ve vodě až po hřbet.Vepříci plavalyi kolem a drápaliy se na plující trámyi.Proudy bralyi všechno a valiyliy to korytem řeky dolů do údolýí.  

Vytištěno 30. 06. 2022 15:01:24 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého


DIKTÁTY.CZ

05   Povodeň. (klíč ke cvičení)

Přihnaly se tmavé mraky a rozpoutala se bouře.Proudy vod se lily z oblaků.V několika minutách zařvaly v úžlabinách potoky.Vlny valily balvany jako kuličky, rvaly břehy a zametaly padlé stromy jako třísky.Pak začaly padat kroupy.Krupobi vyhnalo ovce z ohrad do lesa.Větve se skláněly níže k zemi.Proudy vod splachovaly kroupy do strží a rozzuřily vodní běsy ještě více.Přívaly se hrnuly na osadu ze všech stran.Obyvatelé zachraňovali, co mohli.Chatrnější domky se rozsypaly.Jiné voda podemlela, polovinou stály a polovinou plavaly.Stěny mlýna při řece odpluly dolů.Krávy zvedaly hlavy, aby mohly dýchat, neboť stály ve vodě až po hřbet.Vepříci plavali kolem a drápali se na plující trámy.Proudy braly všechno a valily to korytem řeky dolů do údolí.  

Vytištěno 30. 06. 2022 15:01:24 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého
 close   arrow_upward 

DIKTÁTY.CZ

05   Povodeň.

Přihnaly se tmavé mraky a rozpoutala se bouře. Proudy vod se lyli z oblaků. V několika mynutách zařvaly v úžlabynách potoky. Vlny valili balvany jako kulyčky, rvali břehy a zametali padlé stromi jako třísky. Pak začali padat kroupi. Krupobití vyhnalo ovce z ohrad do lesa. Větve se skláněly níže k zemy. Proudy vod splachovaly kroupy do strží a rozzuřili vodní běsi ještě výce. Přívaly se hrnuli na osadu ze všech stran. Obivatelé zachraňovaly, co mohly. Chatrnější domky se rosypali. Jiné voda podemlela, polovinou stály a polovinou plavaly. Stěny mlýna při řece odpluly dolů. Krávi zvedali hlavy, aby mohly dýchat, neboť stáli ve vodě až po hřbet. Vepříci plavaly kolem a drápaly se na plující trámy. Proudy braly všechno a valyli to korytem řeky dolů do údolí.   

Počet chyb: 28

Vytištěno 30. 06. 2022 15:01:24 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého
 close   arrow_upward 

DIKTÁTY.CZ

05   Povodeň. (klíč ke cvičení)

Přihnaly se tmavé mraky a rozpoutala se bouře. Proudy vod se lily z oblaků. V několika minutách zařvaly v úžlabinách potoky. Vlny valily balvany jako kuličky, rvaly břehy a zametaly padlé stromy jako třísky. Pak začaly padat kroupy. Krupobití vyhnalo ovce z ohrad do lesa. Větve se skláněly níže k zemi. Proudy vod splachovaly kroupy do strží a rozzuřily vodní běsy ještě více. Přívaly se hrnuly na osadu ze všech stran. Obyvatelé zachraňovali, co mohli. Chatrnější domky se rozsypaly. Jiné voda podemlela, polovinou stály a polovinou plavaly. Stěny mlýna při řece odpluly dolů. Krávy zvedaly hlavy, aby mohly dýchat, neboť stály ve vodě až po hřbet. Vepříci plavali kolem a drápali se na plující trámy. Proudy braly všechno a valily to korytem řeky dolů do údolí.   

Vytištěno 30. 06. 2022 15:01:24 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého
 close   arrow_upward