02      refresh   close 
  Sluneční paprsky přib?ral? na s?le.  
Počet úloh: 79   
Použito celkem: 2 641 x (naposledy: 29. 06. 2022 9 x)

Zvolte podobu cvičení pro tisk.

DIKTÁTY.CZ

02   Sluneční paprsky přib?ral? na s?le. (79 úloh)

Sluneční paprsky pomalu přibíýraliy na síýle.Sněhové vrstviy ubýívaliy a miyzeliy.Nejdřív vyisiychalyi travnaté meze.První sedmiykráskyi se usmáliy bíýlíýmiy a růžovýímyi tvářičkamyi, první skřivani zazpíývalyi nad syirovou a sněhem vonící zemýí.Zelené ozyimyi se rozčeřilyi pod teplíým dechem jarních větrů.Údolýím pluliy kupyi mraků, z nich spadliy deště a smyilyi zbyitky sněhu.Na osiychajících syilnicích zůstalyi jen kaluže vody.Slunce vyitrvale pályilo do pastviyn.Kapky rosyi se už dávno viysušilyi, v travnatém koberci zbyilyi jen žluté kapyičky pryskyřníků a ve víýši nad ním se viytvořila úplná víýheň.Různé druhy hmyizu se kmyitalyi mezyi kvíýtím, třpyityilyi se a třepotalyi křídliy.Na obzoru se viypíýnaliy kopce a v dályi se vlniliy lány obiylíý.Z lesa se ozíývalyi hlasiy bažantů.Ve výíšce nad vrcholyi stromů kroužiliy jestřábyi.Na kraji lesa se hrbyiliy balvany a blýískalyi se menší křemýínky.  

Vytištěno 30. 06. 2022 15:59:26 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého


DIKTÁTY.CZ

02   Sluneční paprsky přib?ral? na s?le. (klíč ke cvičení)

Sluneční paprsky pomalu přibíraly na síle.Sněhové vrstvy ubývaly a mizely.Nejdřív vysychaly travnaté meze.První sedmikrásky se usmály bílými a růžovými tvářičkami, první skřivani zazpívali nad syrovou a sněhem vonící zemí.Zelené ozimy se rozčeřily pod teplým dechem jarních větrů.Údolím pluly kupy mraků, z nich spadly deště a smyly zbytky sněhu.Na osychajících silnicích zůstaly jen kaluže vody.Slunce vytrvale pálilo do pastvin.Kapky rosy se už dávno vysušily, v travnatém koberci zbyly jen žluté kapičky pryskyřníků a ve výši nad ním se vytvořila úplná výheň.Různé druhy hmyzu se kmitaly mezi kvítím, třpytily se a třepotaly křídly.Na obzoru se vypínaly kopce a v dáli se vlnily lány obilí.Z lesa se ozývaly hlasy bažantů.Ve výšce nad vrcholy stromů kroužili jestřábi.Na kraji lesa se hrbily balvany a blýskaly se menší křemínky.  

Vytištěno 30. 06. 2022 15:59:26 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého
 close   arrow_upward 

DIKTÁTY.CZ

02   Sluneční paprsky přib?ral? na s?le.

Sluneční paprsky pomalu přibýrali na síle. Sněhové vrstvi ubívali a myzely. Nejdřív visychaly travnaté meze. První sedmikráski se usmály býlýmy a růžovýmy tvářičkami, první skřivani zazpývali nad sirovou a sněhem vonící zemý. Zelené ozimi se rozčeřili pod teplým dechem jarních větrů. Údolím pluly kupi mraků, z nich spadly deště a smili zbytky sněhu. Na osychajících silnicích zůstali jen kaluže vody. Slunce vitrvale pálilo do pastvin. Kapky rosi se už dávno vysušili, v travnatém koberci zbyly jen žluté kapyčky pryskyřníků a ve víši nad ním se vitvořila úplná výheň. Různé druhy hmyzu se kmytali mezi kvítím, třpityly se a třepotali křídly. Na obzoru se vypínali kopce a v dáli se vlnili lány obilí. Z lesa se ozívali hlasy bažantů. Ve víšce nad vrcholy stromů kroužili jestřábi. Na kraji lesa se hrbyli balvany a blískaly se menší křemínky.   

Počet chyb: 39

Vytištěno 30. 06. 2022 15:59:26 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého
 close   arrow_upward 

DIKTÁTY.CZ

02   Sluneční paprsky přib?ral? na s?le. (klíč ke cvičení)

Sluneční paprsky pomalu přibíraly na síle. Sněhové vrstvy ubývaly a mizely. Nejdřív vysychaly travnaté meze. První sedmikrásky se usmály bílými a růžovými tvářičkami, první skřivani zazpívali nad syrovou a sněhem vonící zemí. Zelené ozimy se rozčeřily pod teplým dechem jarních větrů. Údolím pluly kupy mraků, z nich spadly deště a smyly zbytky sněhu. Na osychajících silnicích zůstaly jen kaluže vody. Slunce vytrvale pálilo do pastvin. Kapky rosy se už dávno vysušily, v travnatém koberci zbyly jen žluté kapičky pryskyřníků a ve výši nad ním se vytvořila úplná výheň. Různé druhy hmyzu se kmitaly mezi kvítím, třpytily se a třepotaly křídly. Na obzoru se vypínaly kopce a v dáli se vlnily lány obilí. Z lesa se ozývaly hlasy bažantů. Ve výšce nad vrcholy stromů kroužili jestřábi. Na kraji lesa se hrbily balvany a blýskaly se menší křemínky.   

Vytištěno 30. 06. 2022 15:59:26 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého
 close   arrow_upward