01      refresh   close 
  Investoři.  
Počet úloh: 48   
Použito celkem: 2 307 x (naposledy: 30. 06. 2022 1 x)

Zvolte podobu cvičení pro tisk.

DIKTÁTY.CZ

01   Investoři. (48 úloh)

Investoři, kteří stále zachovávají přízeň termýínovaným vkladům, často zvažují i úůčty v cizýích měnách. Dúůvodem je zskutečnost, že řada sz nich je lépe úůročena než Ččeské koruny. Vyššžššžší ůúroky si však vkladatel nemusí vůúbec vyichutnat a naopak může siylně prodělat. ZStráty mu totiž způúsobí opačný pohyb zsnnného kursu, než jaký by optiymálně potřeboval.ŮÚrokové sazby u termínovaných vkladů v čČeských korunách jsou již na tak nízké úůrovni, že se již nevyiplatí prostředky na nich ukládat. Víýjimkou je jen situace, kdy vkladatel má k dyispozici krátkodobě určitou hotovost, kterou byi stejně nijak nevyiužil. V takovém případě je lepší na pár dní peníze uložit v bance. Na termínované vklady si ale lidé zvyiklyi natolyik, že tohoto produkty vyiužívají přes nízké výínosiy i dlouhodobjeěji. O to výíce mohou lákat vklady v cyizíých měnách, které v řadě případů slibují vyšžžšššší víýnosy. Čeští investoři, kteří vložili své peníze do slovenských bank na termínovaný účet a chtějí svůj výnos opět převést zpět do Ččeské měny, musí také vzíýt v ůúvahu změnu deviyzového kursu. Pokud by Ččeská měna vúůči sSlovenské koruně oslabila, klientův zyisk by vzrostl. Jestliže by kurs posíliyl, naopak by to investorův zyisk snížilo. 

Vytištěno 30. 06. 2022 16:23:37 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého


DIKTÁTY.CZ

01   Investoři. (klíč ke cvičení)

Investoři, kteří stále zachovávají přízeň termínovaným vkladům, často zvažují i účty v cizích měnách. Důvodem je skutečnost, že řada z nich je lépe úročena než české koruny. Vyšší úroky si však vkladatel nemusí vůbec vychutnat a naopak může silně prodělat. Ztráty mu totiž způsobí opačný pohyb snného kursu, než jaký by optimálně potřeboval.Úrokové sazby u termínovaných vkladů v českých korunách jsou již na tak nízké úrovni, že se již nevyplatí prostředky na nich ukládat. Výjimkou je jen situace, kdy vkladatel má k dispozici krátkodobě určitou hotovost, kterou by stejně nijak nevyužil. V takovém případě je lepší na pár dní peníze uložit v bance. Na termínované vklady si ale lidé zvykli natolik, že tohoto produkty využívají přes nízké výnosy i dlouhodoběji. O to více mohou lákat vklady v cizích měnách, které v řadě případů slibují vyšší výnosy. Čeští investoři, kteří vložili své peníze do slovenských bank na termínovaný účet a chtějí svůj výnos opět převést zpět do české měny, musí také vzít v úvahu změnu devizového kursu. Pokud by česká měna vůči slovenské koruně oslabila, klientův zisk by vzrostl. Jestliže by kurs posílil, naopak by to investorův zisk snížilo. 

Vytištěno 30. 06. 2022 16:23:37 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého
 close   arrow_upward 

DIKTÁTY.CZ

01   Investoři.

Investoři, kteří stále zachovávají přízeň termínovaným vkladům, často zvažují i ůčty v cizých měnách. Dúvodem je zkutečnost, že řada z nich je lépe úročena než české koruny. Vyšží úroky si však vkladatel nemusí vúbec vichutnat a naopak může silně prodělat. Stráty mu totiž zpúsobí opačný pohyb směnného kursu, než jaký by optymálně potřeboval.Úrokové sazby u termínovaných vkladů v českých korunách jsou již na tak nízké ůrovni, že se již neviplatí prostředky na nich ukládat. Výjimkou je jen situace, kdy vkladatel má k dispozici krátkodobě určitou hotovost, kterou by stejně nijak neviužil. V takovém případě je lepší na pár dní peníze uložit v bance. Na termínované vklady si ale lidé zvikly natolyk, že tohoto produkty viužívají přes nízké výnosy i dlouhodoběji. O to výce mohou lákat vklady v cyzých měnách, které v řadě případů slibují vyší vínosy. Čeští investoři, kteří vložili své peníze do slovenských bank na termínovaný účet a chtějí svůj výnos opět převést zpět do České měny, musí také vzýt v úvahu změnu devizového kursu. Pokud by Česká měna vůči Slovenské koruně oslabila, klientův zysk by vzrostl. Jestliže by kurs posílil, naopak by to investorův zisk snížilo.  

Počet chyb: 27

Vytištěno 30. 06. 2022 16:23:37 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého
 close   arrow_upward 

DIKTÁTY.CZ

01   Investoři. (klíč ke cvičení)

Investoři, kteří stále zachovávají přízeň termínovaným vkladům, často zvažují i účty v cizích měnách. Důvodem je skutečnost, že řada z nich je lépe úročena než české koruny. Vyšší úroky si však vkladatel nemusí vůbec vychutnat a naopak může silně prodělat. Ztráty mu totiž způsobí opačný pohyb směnného kursu, než jaký by optimálně potřeboval.Úrokové sazby u termínovaných vkladů v českých korunách jsou již na tak nízké úrovni, že se již nevyplatí prostředky na nich ukládat. Výjimkou je jen situace, kdy vkladatel má k dispozici krátkodobě určitou hotovost, kterou by stejně nijak nevyužil. V takovém případě je lepší na pár dní peníze uložit v bance. Na termínované vklady si ale lidé zvykli natolik, že tohoto produkty využívají přes nízké výnosy i dlouhodoběji. O to více mohou lákat vklady v cizích měnách, které v řadě případů slibují vyšší výnosy. Čeští investoři, kteří vložili své peníze do slovenských bank na termínovaný účet a chtějí svůj výnos opět převést zpět do české měny, musí také vzít v úvahu změnu devizového kursu. Pokud by česká měna vůči slovenské koruně oslabila, klientův zisk by vzrostl. Jestliže by kurs posílil, naopak by to investorův zisk snížilo.  

Vytištěno 30. 06. 2022 16:23:37 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého
 close   arrow_upward