04      refresh   close 
  Podrobit se většině.  
Počet úloh: 48   
Použito celkem: 1 443 x (naposledy: 29. 06. 2022 7 x)

Zvolte podobu cvičení pro tisk.

DIKTÁTY.CZ

04   Podrobit se většině. (48 úloh)

Když se v našem skautském odddíle o něčem rozhoduje, vedoucí přetdkládá problém k rozssouzení nám všem. To se například nevíý, jestliy biy kluci měliy ukliydit klubovnu, zatímco dívky byi se šlyi projít, abiy nepřekáželiy. A tak Zbiyněk bezelstně vyihlásíý, že kdo siy myslýí, že kluci uklíýzejí lépe, ať zvedne ruku! To se přece rozumíý, že kluci úkliyd zvládají beszkonkurenčně, ale přihlásiyt se znamená otdpracovat syi to! Jenže miynulebyilo pozdě, všechny klukovské ruce už viyseliy ve vzduchu a třepalyi se jako motýliy. A protože se s rozzářenými tvářemyi přihlásyiliy i dívky, bez nadtšení jsme se pustiliy do práce. Zbiyněk tomu říká nadřadit zájem většiny zájmu menšiny, nebolyi potdrobiyt se. A kdo se prý nepodrobí, bude odmeten! Volá svá hesla rozsradostněně se smetákem v obějetí. Co byich se nepodrobil? Posadím se do kouta a rozbalíým objeěmnou svačinu. Nakonec i ona biy se stala obě většiny, kdepak! Jím, pomlaskávám a drobýím, až jsem podle Zbyiňkova přání také zcela podroben. 

Vytištěno 30. 06. 2022 15:06:53 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého


DIKTÁTY.CZ

04   Podrobit se většině. (klíč ke cvičení)

Když se v našem skautském oddíle o něčem rozhoduje, vedoucí předkládá problém k rozsouzení nám všem. To se například neví, jestli by kluci měli uklidit klubovnu, zatímco dívky by se šly projít, aby nepřekážely. A tak Zbyněk bezelstně vyhlásí, že kdo si myslí, že kluci uklízejí lépe, ať zvedne ruku! To se přece rozumí, že kluci úklid zvládají bezkonkurenčně, ale přihlásit se znamená odpracovat si to! Jenže minulebylo pozdě, všechny klukovské ruce už visely ve vzduchu a třepaly se jako motýli. A protože se s rozzářenými tvářemi přihlásily i dívky, bez nadšení jsme se pustili do práce. Zbyněk tomu říká nadřadit zájem většiny zájmu menšiny, neboli podrobit se. A kdo se prý nepodrobí, bude odmeten! Volá svá hesla rozradostněně se smetákem v objetí. Co bych se nepodrobil? Posadím se do kouta a rozbalím objemnou svačinu. Nakonec i ona by se stala obě většiny, kdepak! Jím, pomlaskávám a drobím, až jsem podle Zbyňkova přání také zcela podroben. 

Vytištěno 30. 06. 2022 15:06:53 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého
 close   arrow_upward 

DIKTÁTY.CZ

04   Podrobit se většině.

Když se v našem skautském oddíle o něčem rozhoduje, vedoucí přetkládá problém k rosouzení nám všem. To se například nevý, jestly by kluci měli uklidit klubovnu, zatímco dívky bi se šli projít, aby nepřekážely. A tak Zbyněk bezelstně vihlásý, že kdo sy myslý, že kluci uklýzejí lépe, ať zvedne ruku! To se přece rozumí, že kluci úklyd zvládají bezkonkurenčně, ale přihlásit se znamená otpracovat sy to! Jenže minule už bilo pozdě, všechny klukovské ruce už vyseli ve vzduchu a třepaly se jako motýly. A protože se s rozzářenými tvářemy přihlásyly i dívky, bez nadšení jsme se pustili do práce. Zbyněk tomu říká nadřadit zájem většiny zájmu menšiny, neboly podrobit se. A kdo se prý nepodrobí, bude odmeten! Volá svá hesla rozradostněně se smetákem v objetí. Co bych se nepodrobil? Posadím se do kouta a rozbalím oběmnou svačinu. Nakonec i ona bi se stala obětí většiny, kdepak! Jím, pomlaskávám a drobím, až jsem podle Zbyňkova přání také zcela podroben.  

Počet chyb: 23

Vytištěno 30. 06. 2022 15:06:53 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého
 close   arrow_upward 

DIKTÁTY.CZ

04   Podrobit se většině. (klíč ke cvičení)

Když se v našem skautském oddíle o něčem rozhoduje, vedoucí předkládá problém k rozsouzení nám všem. To se například neví, jestli by kluci měli uklidit klubovnu, zatímco dívky by se šly projít, aby nepřekážely. A tak Zbyněk bezelstně vyhlásí, že kdo si myslí, že kluci uklízejí lépe, ať zvedne ruku! To se přece rozumí, že kluci úklid zvládají bezkonkurenčně, ale přihlásit se znamená odpracovat si to! Jenže minule už bylo pozdě, všechny klukovské ruce už visely ve vzduchu a třepaly se jako motýli. A protože se s rozzářenými tvářemi přihlásily i dívky, bez nadšení jsme se pustili do práce. Zbyněk tomu říká nadřadit zájem většiny zájmu menšiny, neboli podrobit se. A kdo se prý nepodrobí, bude odmeten! Volá svá hesla rozradostněně se smetákem v objetí. Co bych se nepodrobil? Posadím se do kouta a rozbalím objemnou svačinu. Nakonec i ona by se stala obětí většiny, kdepak! Jím, pomlaskávám a drobím, až jsem podle Zbyňkova přání také zcela podroben.  

Vytištěno 30. 06. 2022 15:06:53 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého
 close   arrow_upward