03      refresh   close 
  Ps? řadíme mezi šelm? ...  
Počet úloh: 33   
Použito celkem: 2 348 x (naposledy: 03. 02. 2023 2 x)

Zvolte podobu cvičení pro tisk.

DIKTÁTY.CZ

03   Ps? řadíme mezi šelm? ... (33 úloh)

Již kolem roku 700 se Španělé myli mýdlyi vyráběnými z rostlinného oleje. Roupyi jsou červyi. Na našem poliy je zaseta úplně nová odrůda krmné řepyi. Psyi řadíme mezi šelmyi. Orliy, jestřábiy, sovyi a sokolyi loví drobné savce. Kočičí vousiy jsou orgánem hmatu. Lvyi hodnotí svou potravu čichem a chutí. Většina netopýrů se živí můramyi, mouchamiy a jiným hmyzem, upíři se živí krvíý. Svaliy křídel letounů svou mohutností předčí svalyi člověka. Chlupiy vyrůstají z jemných jamek v kůži, zvaných folikuliy. Podnikatelyi Fordovyi se podařilo jako prvnímu vyrábět laciné automobilyi. První jeřábyi byly poháněny rumpályi a šlapacími kolyi. V některých lesích rostou houbiy stále méně. Než nastanou mrazy, vyryjeme bulvyi červené řepiy. Sklidili jsme plody několika tykvýí. Zahradnictví Starkl z Čáslavyi dodává velkokvěté narcisyi a krokusiy.  

Vytištěno 03. 02. 2023 11:17:45 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého


DIKTÁTY.CZ

03   Ps? řadíme mezi šelm? ... (klíč ke cvičení)

Již kolem roku 700 se Španělé myli mýdly vyráběnými z rostlinného oleje. Roupi jsou červi. Na našem poli je zaseta úplně nová odrůda krmné řepy. Psy řadíme mezi šelmy. Orli, jestřábi, sovy a sokoli loví drobné savce. Kočičí vousy jsou orgánem hmatu. Lvi hodnotí svou potravu čichem a chutí. Většina netopýrů se živí můrami, mouchami a jiným hmyzem, upíři se živí krví. Svaly křídel letounů svou mohutností předčí svaly člověka. Chlupy vyrůstají z jemných jamek v kůži, zvaných folikuly. Podnikateli Fordovi se podařilo jako prvnímu vyrábět laciné automobily. První jeřáby byly poháněny rumpály a šlapacími koly. V některých lesích rostou houby stále méně. Než nastanou mrazy, vyryjeme bulvy červené řepy. Sklidili jsme plody několika tykví. Zahradnictví Starkl z Čáslavi dodává velkokvěté narcisy a krokusy.  

Vytištěno 03. 02. 2023 11:17:45 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého
 close   arrow_upward 

DIKTÁTY.CZ

03   Ps? řadíme mezi šelm? ... (33 úloh)

Již kolem roku 700 se Španělé myli mýdl.... vyráběnými z rostlinného oleje.  Roup.... jsou červ.....  Na našem pol.... je zaseta úplně nová odrůda krmné řep.....  Ps.... řadíme mezi šelm.....  Orl...., jestřáb...., sov.... a sokol.... loví drobné savce.  Kočičí vous.... jsou orgánem hmatu.  Lv.... hodnotí svou potravu čichem a chutí.  Většina netopýrů se živí můram...., moucham.... a jiným hmyzem, upíři se živí krv.....  Sval.... křídel letounů svou mohutností předčí sval.... člověka.  Chlup.... vyrůstají z jemných jamek v kůži, zvaných folikul.....  Podnikatel.... Fordov.... se podařilo jako prvnímu vyrábět laciné automobil.....  První jeřáb.... byly poháněny rumpál.... a šlapacími kol.....  V některých lesích rostou houb.... stále méně.  Než nastanou mrazy, vyryjeme bulv.... červené řep.....  Sklidili jsme plody několika tykv.....  Zahradnictví Starkl z Čáslav.... dodává velkokvěté narcis.... a krokus.....   

Vytištěno 03. 02. 2023 11:17:45 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého
 close   arrow_upward 

DIKTÁTY.CZ

03   Ps? řadíme mezi šelm? ... (klíč ke cvičení)

Již kolem roku 700 se Španělé myli mýdly vyráběnými z rostlinného oleje.  Roupi jsou červi.  Na našem poli je zaseta úplně nová odrůda krmné řepy.  Psy řadíme mezi šelmy.  Orli, jestřábi, sovy a sokoli loví drobné savce.  Kočičí vousy jsou orgánem hmatu.  Lvi hodnotí svou potravu čichem a chutí.  Většina netopýrů se živí můrami, mouchami a jiným hmyzem, upíři se živí krví.  Svaly křídel letounů svou mohutností předčí svaly člověka.  Chlupy vyrůstají z jemných jamek v kůži, zvaných folikuly.  Podnikateli Fordovi se podařilo jako prvnímu vyrábět laciné automobily.  První jeřáby byly poháněny rumpály a šlapacími koly.  V některých lesích rostou houby stále méně.  Než nastanou mrazy, vyryjeme bulvy červené řepy.  Sklidili jsme plody několika tykví.  Zahradnictví Starkl z Čáslavi dodává velkokvěté narcisy a krokusy.   

Vytištěno 03. 02. 2023 11:17:45 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého
 close   arrow_upward 

DIKTÁTY.CZ

03   Ps? řadíme mezi šelm? ...

Již kolem roku 700 se Španělé myli mýdly vyráběnými z rostlinného oleje.  Roupy jsou červy.  Na našem poly je zaseta úplně nová odrůda krmné řepy.  Psi řadíme mezi šelmy.  Orly, jestřáby, sovy a sokoly loví drobné savce.  Kočičí vousi jsou orgánem hmatu.  Lvi hodnotí svou potravu čichem a chutí.  Většina netopýrů se živí můramy, mouchamy a jiným hmyzem, upíři se živí krvý.  Svali křídel letounů svou mohutností předčí svaly člověka.  Chlupy vyrůstají z jemných jamek v kůži, zvaných folikuli.  Podnikateli Fordovy se podařilo jako prvnímu vyrábět laciné automobili.  První jeřábi byly poháněny rumpáli a šlapacími koli.  V některých lesích rostou houby stále méně.  Než nastanou mrazy, vyryjeme bulvy červené řepi.  Sklidili jsme plody několika tykvý.  Zahradnictví Starkl z Čáslavy dodává velkokvěté narcisi a krokusy.   

Počet chyb: 22

Vytištěno 03. 02. 2023 11:17:45 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého
 close   arrow_upward 

DIKTÁTY.CZ

03   Ps? řadíme mezi šelm? ... (klíč ke cvičení)

Již kolem roku 700 se Španělé myli mýdly vyráběnými z rostlinného oleje.  Roupi jsou červi.  Na našem poli je zaseta úplně nová odrůda krmné řepy.  Psy řadíme mezi šelmy.  Orli, jestřábi, sovy a sokoli loví drobné savce.  Kočičí vousy jsou orgánem hmatu.  Lvi hodnotí svou potravu čichem a chutí.  Většina netopýrů se živí můrami, mouchami a jiným hmyzem, upíři se živí krví.  Svaly křídel letounů svou mohutností předčí svaly člověka.  Chlupy vyrůstají z jemných jamek v kůži, zvaných folikuly.  Podnikateli Fordovi se podařilo jako prvnímu vyrábět laciné automobily.  První jeřáby byly poháněny rumpály a šlapacími koly.  V některých lesích rostou houby stále méně.  Než nastanou mrazy, vyryjeme bulvy červené řepy.  Sklidili jsme plody několika tykví.  Zahradnictví Starkl z Čáslavi dodává velkokvěté narcisy a krokusy.   

Vytištěno 03. 02. 2023 11:17:45 z webu diktaty.cz - pravopisná cvičení pro každého
 close   arrow_upward