03      refresh   close 
  Celode?í výlet  

V neděli jsme se vydali na celodenní vílet. Šly jsme silnicemi i pěšinami mezi poly. Před polednem jsme dorazili do vsy pod starobilým hradem. Mezi korunami slyv a jabloní jsme vshlíželi k mohutné tvrzi, která jako by vyrůstala ze skály. Po chvýli příkrého stoupání jsme přišly k hradnímu vchodu kde jsme se připojily k jiným turistům. Prúvodce nám vypravoval že hrad pochází z doby Přemysla otakara II. Procházely jsme ůskými chodbami, chladnými pokoji a komnatami. Navštívili jsme i zbrojnici se středověkými zbraněmy. Zbraně jsou udržovány v dobrém stavu nebylo na nich ani stopy po rzi. Nakonec jsme si prohlédli i žalářní kobky a mučírnu pod zemí. Po prohlídce jsme byli rádi když jsme se opět dostali s hluboké tmi na sluné nádvoří.

Začít znovu refresh Zavřít okno close