03      refresh   close 
  Celode?í výlet  

V neděly jsme se vydaly na celodenní výlet. Šly jsme silnicemy i pěšinamy mezi poly. Před polednem jsme dorazili do vsi pod starobilým hradem. Mezi korunami slyv a jabloní jsme vshlíželi k mohutné tvrzy, která jako by virůstala ze skály. Po chvíli příkrého stoupání jsme přišli k hradnímu vchodu kde jsme se připojili k jiným turistům. Prúvodce nám vypravoval, že hrad pochází z doby Přemysla otakara II. Procházeli jsme ůzkými chodbami, chladnými pokoji a komnatami. Navštívili jsme i zbrojnici se středověkými zbraněmi. Zbraně jsou udržovány v dobrém stavu, nebylo na nich ani stopy po rzy. Nakonec jsme si prohlédli i žalářní kobky a mučírnu pod zemí. Po prohlídce jsme byli rádi, když jsme se opět dostali z hluboké tmi na slunné nádvoří.

Začít znovu refresh Zavřít okno close