Vyplňovat cvičení klávesnicí.  Vytisknout cvičení.  Odeslat výsledek e-mailem  Začít znovu Zavřít okno se cvičením
Chlapci hrál? kopanou (20 úloh)

Jako střely vyrazil závodníci na trať. Na dvoře stál dva sněhuláci. Navštívil nás naši přátelé. Ovce pásl dva pastevci. Stromy se už zbavil listí. Na stráních hor ležel malebné vsi. Uši dětem mrazem zčervenal. Před školou čekal na děti rodiče. Na modravé obloze plul beránci. V třešňové aleji visel strašáci. Koně se dal do klusu. U hradní brány stál stráže. Smečky vlků se odvážil až k lidským obydlím. Ve městě se už rozsvítil pouliční lampy. Co tam ti lidičky dělal? Skupiny výletníků procházel zámkem. Dívky skákal přes švihadlo. Chlapci hrál kopanou. Děti na hřišti skotačil. Oči malého chlapce se rozzářil. 
Správně:      Špatně:       Úspěšnost: %