Vyplňovat cvičení klávesnicí.  Vytisknout cvičení.  Odeslat výsledek e-mailem  Začít znovu Zavřít okno se cvičením
Chlapci hrál? kopanou (20 úloh)

Dívky skákal přes švihadlo. V třešňové aleji visel strašáci. Na modravé obloze plul beránci. Stromy se už zbavil listí. Jako střely vyrazil závodníci na trať. Uši dětem mrazem zčervenal. Koně se dal do klusu. Navštívil nás naši přátelé. U hradní brány stál stráže. Chlapci hrál kopanou. Oči malého chlapce se rozzářil. Na stráních hor ležel malebné vsi. Ve městě se už rozsvítil pouliční lampy. Smečky vlků se odvážil až k lidským obydlím. Ovce pásl dva pastevci. Před školou čekal na děti rodiče. Děti na hřišti skotačil. Na dvoře stál dva sněhuláci. Co tam ti lidičky dělal? Skupiny výletníků procházel zámkem. 
Správně:      Špatně:       Úspěšnost: %