Vyplňovat cvičení klávesnicí.  Vytisknout cvičení.   Začít znovu Zavřít okno se cvičením
Chlapci hrál? kopanou (20 úloh)

Chlapci hrál kopanou. Stromy se už zbavil listí. Navštívil nás naši přátelé. Oči malého chlapce se rozzářil. Dívky skákal přes švihadlo. Co tam ti lidičky dělal? V třešňové aleji visel strašáci. Děti na hřišti skotačil. Ovce pásl dva pastevci. Ve městě se už rozsvítil pouliční lampy. U hradní brány stál stráže. Jako střely vyrazil závodníci na trať. Na stráních hor ležel malebné vsi. Koně se dal do klusu. Smečky vlků se odvážil až k lidským obydlím. Před školou čekal na děti rodiče. Uši dětem mrazem zčervenal. Na modravé obloze plul beránci. Skupiny výletníků procházel zámkem. Na dvoře stál dva sněhuláci. 
Správně:      Špatně:       Úspěšnost: %