56      help_outline   refresh   close 
  Odeb?ráme dvoje nov?ny ...  

Napjeme se lmonády.  Zločinnost je třeba vmtit.  Karlštejn nedobli ani husté.  Bkvelkou slu.  Je to nevnný člověk.  Nepchni se vdlčkou.  Sbhaly se nám slny v ústech.  Mčové hry jsou velm oblbené. Odebráme dvoje novny.  Pltvání potravnami je trestuhodné.  Vozk táhla stará kobla.  Vál mrný vtr.  Vbuch Vesuvu zaspal tři města.  Sbráme léčivé blny.  U lesa bl pramnek ptné vody.  Dobtek se kldně pásl.  Mval je medvědov šelma, potravu si v tlapčkách obrací, jako b si ji omval.  Naši hráči zskali vrazné vtězství.  Povdka vslaná v rozhlase se nám lbla.  Za svtání jsme vrazli na vlet.  Každé zvře chce mt spolehl úkryt.  Pepk vtrvale zval.  Žádné zvře nemáme zbtečně zabjet. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %