05      help_outline   refresh   close 
  Odeb?ráme dvoje nov?ny ...  

Odebráme dvoje novny.  Zločinnost je třeba vmtit.  Pepk vtrvale zval.  Mčové hry jsou velm oblbené.  U lesa bl pramnek ptné vody.  Je to nevnný člověk.  Za svtání jsme vrazli na vlet.  Sbhaly se nám slny v ústech.  Mval je medvědov šelma, potravu si v tlapčkách obrací, jako b si ji omval.  Vál mrný vtr.  Vozk táhla stará kobla.  Dobtek se kldně pásl.  Sbráme léčivé blny.  Karlštejn nedobli ani husté.  Bkvelkou slu.  Žádné zvře nemáme zbtečně zabjet.  Každé zvře chce mt spolehl úkryt.  Pltvání potravnami je trestuhodné.  Nepchni se vdlčkou.  Vbuch Vesuvu zaspal tři města.  Povdka vslaná v rozhlase se nám lbla.  Naši hráči zskali vrazné vtězství.  Napjeme se lmonády. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %