help_outline   refresh   close 
  L?bor usedl na stol?čku ...  

K večeři m připravli knedlky se zelím, k snídani mchaná vajíčka. Blnný srup nám neobčejně chutnal. Svtilny zhasly a nastala tma jako v ptli. Vdíš tu krásu? Marnotratník pozbl peněz i zdraví. Klč bude nutno oplovat. V mstnosti jsme museli pobt mnoho much. Děvčátko se při pochvale zapřilo. Včisti si lmec u kabátu. Nepltvejte slami! Lbor usedl na stolčku. U bstřiny bla vbudována osada Bstřice. Každý vzpom na m přátele. Květiny jsme přivázali ke kolkům lkem. Strýček mnil u nás pobt několk dní. Neplvejte na podlahu! Pomáhám mamnce umvat nádobí. Na mtině nás obtěžoval hmz. Zápalky měly dříve hlavčky ze sry. Lasčka je mrštné zvře. Koupli jsme si sfonovou láhev. Vr vlétá na lov za soumraku. Na volu se hraje smčcem. Voda pod jezem vřila. Sklčko se v trávě blskalo. Obtné stavení se nám lblo. Klsna měla na čele blou lsnu. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %