04      help_outline   refresh   close 
  Mas?tá strava je s?tá ...  

Oči slepše jsou malčké a nenápadné. Zdraví a l Vás Vaše Lda. Budeš se muset vc zabvat učením. Rána rychle zaschala. Vvklaný zub konečně vpadl. Kluk se občejně začínal prát, ale nakonec bl obvkle bt. Teta zskala msto jako mčka nádobí. Vstava se nám velce lbla. Slamníky bly ušity z ptlovny. Mslvna měla novou omtku. Zbla nám m vzpomnka. Srovnka je chutná houba, která se může jíst i zasrova. Psk se svnul do klubčka. Mateřídouška patří mez pskaté rostlny. Ob je třeba dobře umlt. Vzval jsem ho, aby m to vsvětll, ale o n mě odbl. Na osce seděl sček. Mas strava je stá. Vce přemšlej, než začneš jednat. Holenní kost je slnější než ltková. P lhových nápojů je nezdravé. Koncem prosnce začíná opět přibvat dne a ubvat noci. Na vvšeném místě stál zámek. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %