02      help_outline   refresh   close 
  Mas?tá strava je s?tá ...  

Na vvšeném místě stál zámek. Vstava se nám velce lbla. Slamníky bly ušity z ptlovny. Holenní kost je slnější než ltková. Koncem prosnce začíná opět přibvat dne a ubvat noci. Srovnka je chutná houba, která se může jíst i zasrova. Teta zskala msto jako mčka nádobí. Budeš se muset vc zabvat učením. Mslvna měla novou omtku. Rána rychle zaschala. Mateřídouška patří mez pskaté rostlny. Mas strava je stá. Zbla nám m vzpomnka. Vvklaný zub konečně vpadl. Psk se svnul do klubčka. P lhových nápojů je nezdravé. Kluk se občejně začínal prát, ale nakonec bl obvkle bt. Na osce seděl sček. Ob je třeba dobře umlt. Vce přemšlej, než začneš jednat. Zdraví a l Vás Vaše Lda. Oči slepše jsou malčké a nenápadné. Vzval jsem ho, aby m to vsvětll, ale o n mě odbl. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %