09      help_outline   refresh   close 
  V čele spiknutí byl ?assius a ?rutus  

Jeho manželka grippina jej donutila, aby adoptoval jejího syna z prvního manželství, ale nechtěla čekat, až laudius zemře, a tak jej otrávila.  Dva tisíce let platilo ristotelovské pojetí vědy, ze kterého vycházeli řesťanští a slámští teologové a učenci.  Jedním z nejoriginálnějších ímských autorů byl ublius vidius aso. Svými reformami vyvolával aesar obavy a nespokojenost.  Obětí se stal i senátor icero.  V bitvě padlo šedesát tisíc otroků spolu se partakem.  O smířlivou politiku se snažil ntonius.   V čele spiknutí byl assius a aesarův adoptivní syn ruttus.  Za itovy vlády bylo v ímě otevřeno olosseum.  Po odhalení isonova povstání roku 65 byli donuceni k sebevraždě i eneca a básník etronius, kterým ero zkonfiskoval majetek. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %