04      help_outline   refresh   close 
  Rozb?té hodiny ...  

Starob truhla. Dlouhý bč. Vyblit bt. Zbtek jídla. Zbtečná ztráta. Paní btná. Nový příbtek. Jedeme do Přibslavi. Tajuplná btost. Koblka luční. Sbrat léčivé bliny. Dětské nádobčko pro panenky. Rozb hodiny. Btva tří císařů. Výhodná nabdka. Lehké živobtí. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %