Vyplňovat cvičení klávesnicí.  Vytisknout cvičení.  Odeslat výsledek e-mailem Nápověda ke cvičení - internetová jazyková příručka. Začít znovu Zavřít okno se cvičením
Dával jí najevo své c?ty (14 úloh)

V Holandsku je mnoho cklostezek.  Na území státu vtrhla c armáda  Cnoví vojáci byli kdysi oblíbenou hračkou dětí.  V textu básně se vyskytovaly často ctoslovce.    Celý dům byl postaven z pálených chel.  Dával jí najevo své cty.  V minulém hospodářském cklu se firmě dobře dařilo.  Bydleli ve vsi, která se jmenovala Csařská Kuchyně.  Ve válečném konfliktu bylo zabito mnoho cvilistů. Na vysokém cmbuří hradu byli trubači.  Cklóna, neboli tlaková níže, je oblast se sníženým tlakem vzduchu.  Autor používal často slovo cvět ve smyslu zírat, čumět.  Nejprve jsme museli povléknout peřiny bílými cchami.  Každý večer se kolem nás ozývaly ckády. 
Správně:      Špatně:       Úspěšnost: %