Vyplňovat cvičení klávesnicí.  Vytisknout cvičení.  Odeslat výsledek e-mailem Nápověda ke cvičení - internetová jazyková příručka. Začít znovu Zavřít okno se cvičením
Vyb?tý hráč.. (vybít x vybýt) (10 úloh)

Když jí vybly nějaké peníze, uložila je do banky. Nevybde ti kousek chleba?  Jestli vám vybde chvilka, zastavte se u nás.   Svůj vztek si vybl na odpadkovém koši a zcela ho zničil.  Stará baterie se v mobilu vybjela velmi rychle.  Chcete-li se vybt, vyzkoušejte naši překážkovou dráhu.  Vyb hráč musí rychle opustit hřiště.  Výbuch vybl všechna okna v okolí.  Z důvodu nákazy bylo třeba vybt celé stádo dobytka.  Parta rváčů dokázala vybt celou hospodu. 
Správně:      Špatně:       Úspěšnost: %