Vyplňovat cvičení klávesnicí.  Vytisknout cvičení.  Odeslat výsledek e-mailem Nápověda ke cvičení - internetová jazyková příručka. Začít znovu Zavřít okno se cvičením
Vyb?tý hráč.. (vybít x vybýt) (10 úloh)

Parta rváčů dokázala vybt celou hospodu. Nevybde ti kousek chleba?  Výbuch vybl všechna okna v okolí.  Z důvodu nákazy bylo třeba vybt celé stádo dobytka.  Svůj vztek si vybl na odpadkovém koši a zcela ho zničil.  Když jí vybly nějaké peníze, uložila je do banky.  Stará baterie se v mobilu vybjela velmi rychle.   Vyb hráč musí rychle opustit hřiště.  Jestli vám vybde chvilka, zastavte se u nás.  Chcete-li se vybt, vyzkoušejte naši překážkovou dráhu. 
Správně:      Špatně:       Úspěšnost: %