Vyplňovat cvičení klávesnicí.  Vytisknout cvičení.  Odeslat výsledek e-mailem Nápověda ke cvičení - internetová jazyková příručka. Začít znovu Zavřít okno se cvičením
Hodiny odb?jely.. (odbít x odbýt) (13 úloh)

Hodiny odbjely pravidelně každou hodinu.  Odb práce nebyla na první pohled poznat.  Koncerty se odbvají zpravidla ve velké hale.  Hráč odbl míč přesně za síť a získal cenný bod.  Jestliže s tím nesouhlasíš, nesmíš se nechat odbt.   Když odbla půlnoc, vypravili se do lesa.  První liga odbjené byla zahájena. Když si odbl trest, vrátil se domů.  Navštívil mne velmi neodbtný člověk.  Neodbvej se v jídle.  Už jedenáctá odbla a lampa ještě svítila.  Práci v kanceláři neměl rád, trvale ji odbval.  Zadané úkoly trvale odbval. 
Správně:      Špatně:       Úspěšnost: %