Vyplňovat cvičení klávesnicí.  Vytisknout cvičení.  Odeslat výsledek e-mailem Nápověda ke cvičení - internetová jazyková příručka. Začít znovu Zavřít okno se cvičením
Hodiny odb?jely.. (odbít x odbýt) (13 úloh)

Koncerty se odbvají zpravidla ve velké hale.  Neodbvej se v jídle.   Už jedenáctá odbla a lampa ještě svítila.  Navštívil mne velmi neodbtný člověk.  Jestliže s tím nesouhlasíš, nesmíš se nechat odbt. Když si odbl trest, vrátil se domů.  Zadané úkoly trvale odbval.  Práci v kanceláři neměl rád, trvale ji odbval.  Odb práce nebyla na první pohled poznat.  Když odbla půlnoc, vypravili se do lesa.  Hráč odbl míč přesně za síť a získal cenný bod.  První liga odbjené byla zahájena.  Hodiny odbjely pravidelně každou hodinu. 
Správně:      Špatně:       Úspěšnost: %