Vyplňovat cvičení klávesnicí.  Vytisknout cvičení.  Odeslat výsledek e-mailem Nápověda ke cvičení - internetová jazyková příručka. Začít znovu Zavřít okno se cvičením
Hodiny odb?jely.. (odbít x odbýt) (13 úloh)

Hráč odbl míč přesně za síť a získal cenný bod.  Koncerty se odbvají zpravidla ve velké hale.  Jestliže s tím nesouhlasíš, nesmíš se nechat odbt. Když si odbl trest, vrátil se domů.   Navštívil mne velmi neodbtný člověk.  První liga odbjené byla zahájena.  Hodiny odbjely pravidelně každou hodinu.  Odb práce nebyla na první pohled poznat.  Už jedenáctá odbla a lampa ještě svítila.  Práci v kanceláři neměl rád, trvale ji odbval.  Neodbvej se v jídle.  Když odbla půlnoc, vypravili se do lesa.  Zadané úkoly trvale odbval. 
Správně:      Špatně:       Úspěšnost: %