03      help_outline   refresh   close 
  Navrátilov? náměty  

Malbu zátiší si obll Josef Navrátil až ve vyím věku a zůstala jen jeho soukromou zálbou a čiostí.  Lákal jej barv ovoce, vinných hroznů, hra světel na rybch tělech.  Te modré švestky se odrážejí od je zažloutlé bělob talířů, jinde zpodobnil malířov štětce orosený povrch broskv, nad nimiž prosvtají kmtavé sluneční paprsky.  Hlavním oborem Navrátilov činnosti byl nástěé malb.  Právě jim nabl zvučného jména u svch současníků a tyto malb zdob četné dom zbohatlch měšťanů.  V nich zpracovává podle námět z bájí a povstí minul život, ale zrcadl se zde i život současný.  Umělcov schopnosti se tu postavil vědo a s dokonalým porozuním do služeb podobovatele společenského dění.  Proslulmi se stal i jeho romantické lpské krajiny a výjev z ražského života. 

Správně: 0

Chybně: 0

Úspěšnost: 0 %